Läs mer om de nya funktionerna

Ta reda på vilka nya funktioner som finns efter att du har uppdaterat XAV-601BT/-701BT/-741.

Men innan du sätter igång måste du kontrollera om du har den senaste inbyggda programvaran:

 • Välj Settings [Inställningar] från startmenyn
 • Välj General Settings [Allmänna inställningar]
 • Välj Firmware Settings [Inställningar för fast programvara]
 • Kontrollera att "JR08_xav_1.13.003" visas.

Om något annat versionsnummer visas uppdaterar du först modellen med den senaste uppdateringen.
För XAV-601BT
För XAV-701BT
För XAV-741

Nya funktioner

MirrorLink

 • Lägger till helskärmsläge för MirrorLink
  • Med detta kan du använda programmet MirrorLink™ på en större skärm i "helskärmsläge".
  • Du kan välja helskärmsläge eller normallläge på inställningsmenyn. (Standardinställningen är helskärmsläge.)
   normalllägehelskärmsläge
 • Lägger till styrbarhet med fjärrkontroll
  • När programmet MirrorLink projiceras på en AVC-skärm kan det styras med fjärrkontrollen eller pekstyrning.
  • Om denna funktion är tillgänglig beror på aktuell smartphone och dess program. Information om tillgänglighet beskrivs i den nya kompatibilitetslistan.

Användargränssnitt

 • Ny knapp för att "return to playback screen of current source" (gå tillbaka till uppspelningsskärm för aktuell källa) från hemskärmen
  • "Zone x Zone-knappen" på den befintliga hemskärmen ersätts för ökad användarvänlighet.
  • Inställningen Zone x Zone är tillgänglig på Settings menu (inställningsmenyn) i stället för på hemskärmen.

   Aktuell design

   Ny inbyggd programvara

   Ny inbyggd programvara
   Zone x Zone-inställning på inställningsmenyn

Hands-free-telefon med Bluetooth (förutom XAV-741)

 • Ändring av högsta antal lagrade kontakter
  • Denna funktion går bara att välja för BT-modeller.
  • Du kan lagra upp till 1 000 kontakter i stället för 500 kontakter som anges i de befintliga specifikationerna.

Röstkommando (förutom XAV-741)

 • Röstkommando i din smartphone kan aktiveras via "Hem"-knappen på AVC
  • Denna funktion går bara att välja för Bluetooth-modeller.
  • Om röstkommandofunktionen (Siri, Googles röstigenkänning, röstuppringning m.m.) är tillgänglig beror på aktuell smartphone.
   Tryck 2 sek.

Röstkommando (XAV-701BT)

 • "HEM"-knappen är för närvarande tilldelad till "ATT"
 • Det går bara att välja antingen "Voice command" (Röstkommando) eller "ATT ON/OFF" (ATT PÅ/AV)
 • Om du vill aktivera röstkommando måste du ändra knapptilldelningen från den allmänna inställningen. ("Voice command" (Röstkommando) bör väljas)