Varför behövs färghantering?

 1. Färg är en sinnesförnimmelse. Ögonen (och hjärnan) registrerar spektral information som utgör grunden för färgupplevelsen. Färger som grön, orange och gul är bara termer - de beskriver inte de spektrala komponenterna i det reflekterade ljuset från ett föremål.

  Därför behövs det ett sorts färgspråk för att beskriva de spektrala komponenterna i en viss färg, som människor inte kan beskriva (i motsats till till exempel himmelsblå, mörkblå, havsblå eller ljusblå). Man behövde skapa ett datorspråk som beskriver alla färger som människan kan se.

  Detta språk kallas Lab, L står för lightness (ljusstyrka) och a och b är färgkomponenterna. Med Lab kan man beskriva en färg mycket exakt. Vi kommer att titta närmare på Lab lite senare.

  Eftersom alla bildbehandlingsenheter bearbetar färg på olika sätt finns det en standardsätt att beskriva hur en viss färg ser ut i varje enhet. Detta gör det möjligt att överföra exakt färginformation mellan olika enheter inom arbetsflödet.

  Digitalkameror, bildskärmar och bläckstråleskrivare är kanske de mest välkända komponenterna i ett digitalt arbetsflöde. Men visste du att programvara är den viktigaste delen av arbetsflödet?

 2. Vad är färghantering?

  Färghantering beskriver det system i datorn som används för exakt färgkommunikation mellan maskin- och programvara. Det används för att beskriva indataegenskaperna för din digitalkamera, kontrollera visningen av en bild på bildskärmen eller skriva ut exakt vad du ser på skärmen. Man måste också kunna överföra information mellan olika typer av programvara utan att färgmissförstånd uppstår.

  Färghantering är möjligt med både Microsoft Windows och Apple Mac OS X. Det har en lång historia, och med varje ny operativsystemsversion växer möjligheterna.

  Vi bör förklara några saker för att du lättare ska kunna förstå vad färghantering innebär.

  Profil

  En profil kan liknas vid en liten tagg som sitter på varje bild och bildhanteringsenhet. Dessa taggar beskriver en viss färg både i RGB (står för Röd, Grön och Blå) och i det speciella språket för färghantering. På detta sätt vet dator och programvara vad verkliga färger (i Lab) innebär med hjälp av RGB-värdena för en digital bild.

  Ibland kan profiler innehålla CMYK-värden istället för RGB-värden (t.ex. för offsetutskrifter). Eftersom denna text handlar om ett rent RGB-arbetsflöde kommer vi inte att ta upp CMYK-färger.

  Färgutrymme

  Varje typ av kamera har ett eget sätt att se färger, på samma sätt som varje typ av bildskärm har ett eget sätt att visa färger. Skrivare har också en egen uppsättning utskrivbara färger. Dessa varierar beroende på typ, bläck och papper. Denna uppsättning kallas färgutrymme. Ett färgutrymme beskriver alla färger som kan hanteras av en bildhanteringsenhet.

  Det vanligaste färgutrymmet är sRGB. Det beskriver det genomsnittliga färgutrymme som en vanlig bildskärm kan visa. De flesta digitalkameror kan ta bilder i färgutrymmet sRGB och de flesta skrivare kan också skriva ut bilder korrekt i sRGB. Det finns också större färgutrymmen som ProPhoto RGB, Adobe RGB 1998 och Wide Gamut RGB.

  Dessa färgutrymmen används när allra högsta kvalitet krävs. I de flesta fall är sRGB fullt tillräckligt.

  Bild 1: Jämförelse mellan sRGB (inre, färgad) och Adobe RGB (yttre, trådram)

  Profiler kan bäddas in i bilder, vilket krävs för färgkommunikation mellan olika bildhanteringsprogram. Utan en inbäddad profil vet inte programmet vilka verkliga färger en fil innehåller eftersom enbart RGB-nummer inte har någon relation till Lab-värden.

  Sonys Alpha-kameror kan ta bilder i antingen sRGB- eller Adobe RGB-läge. Om du har ställt in kameran på Adobe RGB visas detta tydligt på kameraskärmen. Bilder som har tagits i Adobe RGB-läge har också ett _ i början av filnamnet (exempel: image1234.jpg --> sRGB; _image1234.jpg --> AdobeRGB). Om du fortfarande är osäker på vilket färgutrymme du har valt när du tar bilden kan du hänvisa till EXIF-informationen.

  Färghantering i Sony Image Data Converter SR (IDC SR)

  Du behöver bara göra några få inställningar för att uppnå ett bra arbetsflöde för färghantering. Välj inställningar i menyn och öppna dialogrutan för färghantering. Du kan välja aktuellt färgutrymme i den övre delen: Om du väljer sRGB, Adobe RGB eller Wide Gamut RGB visar alltid IDC SR bearbetade bilder inom önskat färgutrymme. Om du väljer kamerainställningar använder IDC SR det färgutrymme som kameran är inställd på. Det kan vara antingen sRGB eller Adobe RGB.

  Under aktuellt färgutrymme finns färginställningar för bildskärmen. Valet har stort inflytande på hur bilderna visas i IDC SR, så vi rekommenderar att du håller ett öga på inställningarna och då och då kontrollerar att de fortfarande är OK. Om du inte har en viss bildskärmsprofil installerad på ditt system bör du välja sRGB.

  Om bildskärmen levererades med en generisk bildskärmsprofil installerar du denna profil på operativsystemet och väljer den sedan i annan bildskärmsprofil.

  För att uppnå ett verkligt professionellt arbetsflöde måste du kalibrera bildskärm och skrivare. Bildskärmsprofiler som har skapats med färghanteringsprogram från tredje part kan också väljas i avsnittet för bildskärmsprofil i färghanteringsmenyn.

  Om kalibreringen utfördes korrekt och resulterande profil väljs i menyn kan du uppnå en mycket tillförlitlig färgvisningskvalitet i Image Data Converter.

  Visa färger korrekt i olika bildhanteringsprogram

  Om du även arbetar med bildhanteringsprogram från tredje part bör du se till att färghanteringsinställningarna i dessa program matchar inställningarna i Image Data Converter så att färgerna visas korrekt.