Om den här filen

Om den här uppdateringen (05/02/2013):

Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

Vi på Sony är angelägna om bra kvalitet och nöjda kunder och erbjuder dig därför en uppdatering av den inbyggda programvaran i kameran SLT-A37 med utbytbar lins. Mer information om hur du laddar ned och installerar uppdateringen finns i avsnittet "Nedladdning och installation" på den här sidan.

Viktigt!

Vänligen kontakta Sony om problem uppstår under uppdateringen av den inbyggda programvaran.Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.1.04 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Tillämpliga modeller

Denna uppdatering gäller endast för SLT-A37 som har inbyggd programvara version 1.03 eller tidigare

Förbättringar

Det här verktyget uppdaterar den inbyggda programvaran i SLT-A37 till version 1.03 och ger följande fördelar:


stöd för följande objektiv med kompatibilitet för automatisk kompensation: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Systemkrav

Förberedelse för uppdatering av inbyggd programvara

 • Datorns maskinvara
  • Hårddiskutrymme: 200MB eller mer
  • RAM: 512 MB eller mer
   Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FM500H
   eller
   nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat)

   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Installera

Viktig information!

 • Under uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du antingen använda ett fulladdat batteri NP-FM500H eller nätadaptern AC-PW10AM (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen. Kameran kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • Täck inte över okularsensorerna (A.) under uppdateringen, annars kan LCD-skärmen byta till sökaren. Om du inte kan se något på LCD-skärmen trycker du på [FINDER / LCD-knappen] (B.).

Steg 1: Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom frigivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka på kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Nedladdningen av filen [Update_SLTA37V104.exe] börjar.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Steg 2: Öppna Firmware Updater

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_SLTA37V104.exe] som du laddade ned för att öppna uppdateringen för inbyggd programvara.


  Fönstret Firmware Updater visas.

 3. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne].
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne]. 4. Ta ut minneskortet från kameran om det inte redan är gjort.
 5. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  Obs: USB Mode [USB-läge] visas på kamerans LCD-skärm.
 6. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen.
 7. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa i fönstret Firmware Updater. Figur 4 visas i fönstret Firmware Updater och Figur 5 visas på kamerans LCD-skärm.
  • När du klickar på Next [Nästa], täck inte över okularsensorerna (A. i Figur 6) under uppdateringen, annars kan LCD-skärmen byta till sökaren. Om du inte kan se något på LCD-skärmen trycker du på [FINDER / LCD-knappen] (B. i Figur 6).
  • Om Figur 5 inte visas på kamerans LCD-skärm, koppla loss USB-kabeln från kameran, och gå vidare till "Recovery procedure" [Återställning] som beskrivs längst ned på sidan.

  Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
  Om datorn inte kan hitta kameran visas meddelandet " Could not find the camera for this update." ["Kunde inte hitta kameran för denna uppdatering."] på datorskärmen. Försök med följande om detta händer. - Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen. - Om datorn har flera USB-portar kan du försöka använda de andra USB-portarna.
  - Koppla från USB-kabeln och anslut den sedan igen.
  - Om datorn har flera USB-portar kan du försöka använda de andra USB-portarna.
  När kameran är ansluten till datorn kan ett meddelande om att starta om datorn visas på datorskärmen. I det här fallet tar du ur batteriet eller drar ur nätadaptern från kameran, startar om datorn och följer stegen från "2. Öppna Firmware Updater".

  Figur: 4

  Figur: 5

  Figur: 6

 8. När du har bekräftat att skärmbilderna i figur 4 och 5 visas klickar du på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster i fönstret. (Figur 7)
 9. Efter att du har bekräftat att Current Version [Aktuell version] är Ver.1.01 eller Ver.1.02 klickar du på Next [Nästa].

  Obs! Om skärmbilden i Figur 8 visas behövs ingen uppdatering. Enligt instruktionerna kopplar du från USB-anslutningen och klickar på Avsluta. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

  Figur 7: Uppdatering behövs.


  Figur 8: Uppdatering behövs inte.

 10. Klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen för att koppla från USB-anslutningen, enligt instruktionerna i figur 9.
  Obs! Dra inte ur USB-kabeln ens efter att USB-anslutningen har kopplats från enligt åtgärderna ovan.
  Figur 9

 11. Tryck mitt på kontrollratten för att återställa kameran.

  Obs! Skärmen slocknar när mitten av kontrollratten trycks ned. Fortsätt till nästa steg.
 12. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater (Figur 12).

 13. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 13 visas.
 14. Klicka på Kör för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 5 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran eller dra ur USB-kabeln under uppdateringen.
  Figur 13

 15. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 14. Klicka på Avsluta och dra ur USB-kabeln.
  Figur 14

 16. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Steg 3: Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver.1.04.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan. (Figur 15)