Ledande i utvecklingen av återvunnen plast

På Sony har vi minskat användningen av icke förnybara resurser genom att utveckla SORPLAS™. Det är en återvunnen plats som är både hållbar och har höga prestanda, vilket gör den perfekt för våra nya produkter.

Upp till 99 % återvunnet material

Andelen återvunnet material i elektronik är vanligtvis runt 30 %. Det banbrytande brandhämmande medlet från Sony tillåter upp till 99 % återvunnet material i vår plast.

Upp till 99 % återvunnet material

brandhämmande medel och SORPLAS™-pellets

SORPLAS™
SORPLAS™

[1] 99 % återvunnet material [2] 1 % brandhämmande material och andra tillsatser

Typisk återvunnen karbonatplast
Typisk återvunnen karbonatplast

[1] 55 % nytillverkad, petroleumbaserad plast [2] 30 % återvunnet material [3] 15 % brandhämmande material och andra tillsatser

Bidrar till att minska industriutsläpp
Bidrar till att minska industriutsläpp

Användningen av SORPLAS™ i BRAVIA™ KDL-40EX52H LCD-tv:n gjorde att koldioxidutsläppen minskades med nästan 80 % under produktionen jämfört med användning av nytillverkad plast.

[1] Nytillverkad plast [2] SORPLAS™

Ge nytt liv till din gamla plast

SORPLAS™ fortsätter att bidra till återvinning genom att vi inkorporerar förbrukade optiska skivor och överbliven film från Sony och andra fabriker, samt material som har konsumerats, till exempel PET-flaskor.

Ge nytt liv till din gamla plast
Vi strävar efter att minimera koldioxidavtrycket och maximera prestandan

Att vi tillsätter så lite brandhämmande material i SORPLAS™ gör att vi i stället kan använda större mängder återvunnet material. Men det är inte den enda fördelen. Vanliga brandhämmande medel gör ofta att plasten blir svagare. Att minska andelen brandhämmande medel i SORPLAS™ gör att den kan återvinnas flera gånger utan att förlora särskilt mycket av användbarheten. Dessutom håller SORPLAS™ hög kvalitet och har den högsta hållbarheten bland brandhämmande karbonatplaster. Du behöver inte heller lägga på någon behandling på plasten för färg eller glans eftersom den har en naturligt snygg yta.

[1] Krossa och göra nya pellets [2] Forma [3] Produkter [4] Demontera [5] Samla in

Återvinningsbar

SORPLAS™ är gjord av en blandning av återvunnen och förbrukad plast, till exempel från optiska skivor och PET-flaskor, och ett brandhämmande medel tillverkat av Sony. Det nya materialet kan sedan användas i många produkter från Sony tack vare dess hållbarhet, oljebeständighet och ytkvalitet. SORPLAS™ tillverkas bland annat av material från våra och andras fabriker samt produkter som har använts av konsumenter. Trots att SORPLAS™ delvis är gjord av återvunnen plast kan den krossas och göras om till pellets som kan återanvändas i nya produkter.

Lätt, tålig och brandhärdig
Lätt, tålig och brandhärdig

Sony har tagit fram en rad olika delar i SORPLAS™, ett brandhämmande plastmaterial med stark konstruktion, för modellerna A80J/X95J/X90J/X85J/X80J i BRAVIA-serien. Alla delar, från det bakre höljet till de interna komponenterna, är tillverkade av SORPLAS™ – ett material som är både starkt och snyggt. 

Tålig, oljebeständig och mångsidig

Kameror och videokameror som inte har något stativ måste vara tåliga och oljebeständiga. SORPLAS™ uppfyllde de här kraven först år 2012 och fortsätter att användas i vissa kameror från Sony, t.ex. HX99 and HX400V.

Tålig, oljebeständig och mångsidig
Hållbar, snygg och redo för ditt liv
Hållbar, snygg och redo för ditt liv

Vi behöver allt fler apparater, som också måste vara hållbara och snygga. SORPLAS™ är inte bara tålig, utan håller sig även snygg med hjälp av enastående färgvidhäftning.

Från plastskrot till en värdefull resurs

Yasuhito Inagaki

kemiingenjör,
SORPLAS™-kontoret

Från plastskrot till en värdefull resurs

Långsiktig utveckling var en viktig del i att ta fram ny återvunnen plast

Utvecklingen av SORPLAS™ började för mer än tio år sedan och från början forskade vi främst på hur vi skulle återanvända plastskrot från våra fabriker mer effektivt. Vi undersökte många lovande produkter, bland annat vattenrenare till avloppsvatten från industrier och vattenabsorberande harts till engångsblöjor. Medan vi forskade utvecklade vi ett svavelbaserat brandhämmande medel som gjorde karbonatplast mycket resistent mot eld. Vi blandade det brandhämmande medlet med karbonatplast från förbrukade optiska skivor och plattor från några av våra fabriker. Det här visade sig vara ett nyckelsteg i utvecklingen av SORPLAS™. SORPLAS™ är en återvunnen plast skapad utifrån vår vilja att bevara och omvandla industriavfall till en värdefull resurs.

Ytterligare sida med teknik från Sony

Ytterligare sida med teknik från Sony

Återvinning och en bättre lyssnarupplevelse.

Vi svarar gärna på frågor om SORPLAS™. (Länk till webbplats för Sony Semiconductor Solutions Corporation (Engelska)).