Minska våra fabrikers miljöpåverkan

Sony har startat initiativ i Japan och på andra platser för att ta reda på hur våra produkter presterar och hur de tillverkas ur miljösynpunkt.

Miljövänliga fabriker

Vi vill minska vår miljöpåverkan där våra produkter tillverkas. Till exempel kräver produktionen av CMOS-bildsensorer extrem luftkonditionering i renrummen. Vi har sett till att rummen är energieffektiva samtidigt som arbetsmiljökraven för att tillverka de mycket tekniska produkterna uppfylls.

Nya CMOS-bildsensorer tillverkade i nya energieffektiva renrum
Nya CMOS-bildsensorer tillverkade i nya energieffektiva renrum

Energieffektiva renrum för precisionstillverkning

CMOS-bildsensorer är de elektroniska ögonen i smartphones och digitalkameror. De finns i alla Xperia™-telefoner och många andra enheter som kameror och bilar. Dagens halvledare, som CMOS-bildsensorer, kan inte tillverkas utan ett renrum, och det krävs mycket energi för att uppnå rätt temperatur, fuktighet och renlighet.

Alla kan göra något för miljön

Uppmuntra de anställda att ta fram miljövänliga lösningar på arbetsplatsen

För att kunna bibehålla den renrumsmiljö som krävs för att tillverka halvledare är det viktigt att ta vara på erfarenheten och kunskapen hos interna intressenter. De har en stor roll i att skapa lösningar som är bättre för miljön samtidigt som de uppfyller de höga kraven på produkternas kvalitet och tillverkningshastighet.

Alla kan göra något för miljön

Exempel 1: Fabriken i Nagasaki

Uttnyttja värmen mer effektivt
Utnyttja energin som vi redan har

Återanvända överflödig värme för att minska den totala energikonsumtionen

Vi fokuserade på att minska energianvändningen för luftkonditioneringssystemet på Nagasaki Technology Center. När man tillverkar halvledare är det viktigt att renrummet har en viss temperatur och luftfuktighet. För att uppnå det justeras temperaturen på luften utifrån genom att den antingen kyls ner eller värms upp.

Förut kom energin för uppvärmningen av den här fabriken från fossila bränslen. Genom att vi i stället använder värmen från utrustningen på fabriken har energieffektiviteten blivit ca 2,1 gånger högre.

[1] Luftflöde från fabrikens luftkonditionering [2] Nedkylningsutrustning [3] Värmepanna [4] Halvledarfabrik

Före

Det tidigare systemet fungerade så att en värmepanna producerar luft som tillsammans med kyld luft kontrollerar renrummets temperatur. För att temperaturen ska hålla sig på samma nivå måste maskinerna i renrummet kylas med kyld luft som sedan släpptes ut utan att användas till något annat. Värmen som kom av att använda maskinerna utnyttjades inte heller.

Efter

I det nya systemet används den överflödiga värmen från maskinerna i renrummet i stället för den tidigare värmepannan. Nu har man alltså ett slutet energisystem där överflödig värme återanvänds i fabriken, vilket både minskar konsumtionen av fossila bränslen och koldioxidutsläppen.

Mer effektiv energianvändning och minskade koldioxidutsläpp

[1] per år

Mer effektiv energianvändning och minskade koldioxidutsläpp

Det nya systemet är bättre för miljön eftersom överflödig värme återanvänds, vilket ökar energieffektiviteten, och att en mindre mängd fossila bränslen konsumeras, vilket har minskat koldioxidutsläppen med cirka 52 %. Det tidigare systemet använde ungefär 9 300 ton koldioxid medan det nya systemet bara kräver cirka 4 400 ton.

Energibesparingen får inte påverka produktionen

Shinnosuke Baba

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
Anläggningsavdelningen

Shinnosuke Baba

Nagasaki Technology Center tillverkar främst halvledande CMOS-bildsensorer för smartphone-kameror. För att kunna leverera produkter av hög kvalitet till kunder i hela världen arbetar anläggningsavdelningen dygnet runt för att säkerställa att hela tillverkningskedjan alltid är försedd med energi som används effektivt.

Vi ville ta reda på hur mycket överflödig värme vi kan återvinna. Det nya systemet tar vara på och återanvänder överflödig värme från vår produktionsutrustning och våra nyttoanläggningar. Med hjälp av vår erfarenhet och dataanalys kan vi få större kontroll över värmebalansen och implementera energisparande åtgärder utan att produktionen påverkas. Vi vill att man ska kunna säga att vi ”gör någonting bra utan att störa”.

Exempel 2: SDT i Thailand

Minska behovet av luftkonditionering
Smartare och mer riktad luftkonditionering

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) tillverkar och fraktar halvledare. Genom att omstrukturera luftflöden med ”partiell luftkonditionering” och höja temperaturen på vattnet kräver inte renrummen lika mycket energi.

[1] Fabrikens luftkonditionering [2] Kyld luft [3] Uppvärmd luft [4] Fabrik

Före

Kraftfulla fläktar skickade kyld luft från taket för att kyla ner hela rummet och maskinerna, och överflödig värme fördes ut genom ventilationshål i golvet.

Efter

Det nya systemet använder naturlig konvektion. Kyld luft kommer in på marknivå, där de värmeproducerande maskinerna står. Den varma luften stiger sedan uppåt av sig själv för att återanvändas och tar samtidigt med sig dammpartiklar från arbetsytorna.

Bra för energieffektiviteten, och för Sony

Optimerade luftflöden för ökad effektivitet

Det nya systemet har minskat koldioxidutsläppen med cirka 67 % jämfört med det tidigare systemet, som använde ungefär 4 000 ton koldioxid jämfört med 1 300 ton. Nya värme-, ventilations- och klimatenheter kontrollerar luftflödet bättre genom att rikta luften mot produktionsmaskinerna. De leder också bort oönskat damm från arbetsytorna till taket.

Bra för energieffektiviteten, och för Sony

[1] per år

Hirotoshi Kikuchi
Simulera en ideal energibalans

Hirotoshi Kikuchi

Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd
CWS-Asien/Stillahavsregionerna

Energihanteringen på fabriken innebär att vi hela tiden reflekterar över hur vi kan upprätthålla kvaliteten på tillverkningsprocessen, använda mindre energi och minska miljöpåverkan. Vårt mål att skapa ett luftkonditioneringssystem baserat på naturlig luftkonvektion krävde upprepade simuleringar och dataanalyser. Eftersom vårt system skiljer sig mycket från konventionella luftkonditioneringssystem behövde vi också hjälp av de som arbetar med produktionen för att säkerställa att det inte skulle påverka arbetsmiljön negativt.

Systemet används också på Xperia™-fabriken i Thailand (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd). Vi planerar att snart förnya utrustningen på andra fabriker i Asien och hoppas att vi i samband med det kan fortsätta med våra energisparande åtgärder. Vår målsättning är att spara ännu mer energi och fortsätta öka tillgången på produkter från Sony över hela världen från fabriker med miljötänk.

RELATERADE PRODUKTER

Mobiler, surfplattor och smarta enheter
Mobiler, tillbehör och smarta enheter

Läs mer om teknik från Sony

Projektorer för nästa generation
Projektorer för nästa generation
Innovativa sätt att ge strömförsörjning till alla
Innovativa sätt att ge strömförsörjning till alla
Full med smarta lösningar
Full med smarta lösningar