System för ljussättning
Belysning för skarpa bilder

Oavsett om du tar stillbilder eller filmar är ljuset viktigt för att skapa en stämning som förmedlar ditt konstnärliga budskap. Här presenterar vi några verktyg och tekniker för ljussättning som du kan använda för att ta bilder av proffskvalitet.

Blixtledtal (GN)

*Produktens tillgänglighet varierar beroende på region.

Extern blixt för större avstånd

Ledtalet anger blixtenhetens förmåga att lysa upp avlägsna motiv. Ledtalet är det största möjliga avståndet mellan blixt och motiv multiplicerat med det lämpliga f-numret för bländaren: ledtalet (GN) = avståndet (m) x bländaren (f-nummer)

Ett ledtal på 60 (i meter vid ISO 100) innebär till exempel att ett motiv på 15 meters avstånd blir tillräckligt upplyst om bländarinställningen är f4 (60 = 15 x 4). Om du minskar bländarstorleken till f8 halveras avståndet så att ett motiv på högst 7,5 meters avstånd (60 = 7,5 x 8) blir tillräckligt upplyst. Genom att höja ISO-inställningen på kameran kan du få liknande resultat som om du använder en blixtenhet med högre GN-värde.

Externa blixtenheter

Ljusspridningsblixt 
Få mjukare skuggor och bättre djup

En konfiguration med extern blixt kan ge bättre visuellt djup. Men det är ofta enklare och minst lika effektivt att låta ljuset från kamerans blixtenhet spridas över exempelvis väggen eller taket och på så sätt skapa ett naturligare ljus med bättre rymd. Det kan bli en dramatisk skillnad, och eftersom blixtenheten sitter på kameran kan du röra dig smidigare och arbeta snabbare. När du sprider ut blixtljuset får du också bredare täckning, vilket är bra när du till exempel behöver lysa upp en grupp människor.

Direktblixt
DIREKTBLIXT
Ljusspridning mot taket
LJUSSPRIDNINGSBLIXT
Ljusspridning mot taket

Rikta blixten mot taket så att ljuset studsar och sprids ut. Du får du en mjukare stämning och mer sofistikerade bilder än med direktblixt.

Direktblixt

Direktblixt

Ljusspridning mot taket

Ljusspridningsblixt

Ljusspridning mot väggen

Du kan också låta ljuset spridas mot en vägg om du vill ha mjuka skuggor som hamnar vid sidan om motivets konturer. Det kan vara en bra metod att använda inomhus.

Ljusspridning mot taket
DIREKTBLIXT
Ljusspridning mot väggen
LJUSSPRIDNINGSBLIXT
Direktblixt

Direktblixt

Ljusspridning mot väggen

Ljusspridningsblixt

Blixtsynkronisering
Snabb eller långsam blixtsynkronisering

Om du vill skapa bakgrundsbokeh i starkt ljus behöver du använda kort slutartid och stor bländare. Om du även behöver fyllnadsblixt blir den maximala slutartiden begränsad, och det kan göra det omöjligt att använda tillräckligt stor bländare. Med snabb synkronisering (HSS) kan du använda blixten vid alla slutartider så att du kan öka bländaren så mycket du behöver.

Långsam synkronisering används när slutartiden måste vara lång för att bakgrunden ska exponeras på rätt sätt, inomhus eller när det är mörkt. Först avfyras blixten så att motivet exponeras. Sedan är bländaren öppen tillräckligt länge för att även bakgrunden ska exponeras, istället för att den stängs direkt. Det ger välbalanserade bilder där både motivet och bakgrunden är korrekt exponerade.    

Snabb synkronisering (HSS)

[Vänster] Vanlig [Höger] HSS

Snabb synkronisering (HSS)

Med fyllnadsblixt blir slutartiden vanligtvis begränsad eftersom det behövs en liten bländare för att bakgrunden ska bli skarp. Med HSS kan du använda längre slutartid och stor bländare för att få kort skärpedjup.

Långsam synkronisering

Med vanlig blixt exponeras motivet korrekt medan bakgrunden blir mörk. En blixt med långsam synkronisering gör att både motivet och bakgrunden blir exponerade på rätt sätt.

Långsam synkronisering

[Vänster] Vanlig [Höger] Långsam synkronisering

Extern blixt
Konfigurationer med förhållandekontroll och en, två respektive tre lampor

Med flera externa blixtar får du betydligt fler ljussättningsalternativ. Förhållandekontroll via infrarött ljus eller radiokommunikation gör att du enkelt kan få rätt ljusstyrka från varje lampa.

En lampa: B

En lampa
En lampa

En konfiguration med flera lampor är mer mångsidig, men en ensam extern blixt också kan ge vackra bilder. Om du flyttar huvudljuskällan bort från kamerans axel kan du få djupare och mer intressanta skuggor och konturer. Ljuset som reflekteras ger ytterligare fyllning. Blixtenheten på kameran (A) används bara till styrning medan den externa blixtenheten (B) fungerar som huvudsaklig ljuskälla för hela scenen.

Två lampor: B + C

Två lampor
Två lampor

Ett system med två lampor är mer mångsidigt och ger bättre kontroll. Du kan placera ut blixtenheterna och justera ljusstyrkan så att du får optimalt djup i motivet med precis rätt förhållande mellan huvudljus och fyllnadsljus. Huvudlampan (B) lyser upp motivet från sidan medan fyllnadslampan (C) gör skuggorna mjukare och lyser upp bakgrunden. Jämfört med systemet med en lampa ovan framträder motivet tydligare och skarpare mot bakgrunden. På samma sätt som i systemet med en lampa används kamerans blixt (A) bara för styrning.

Tre lampor: B + C + D

Tre lampor
Tre lampor

Med en tredje lampa har du större frihet att ljussätta bakgrunden och ge motivet tydliga konturer. I det här exemplet används huvudlampan (B) till att ljussätta motivet medan fyllnadslampan (C) ljussätter bakgrunden direkt och brett. Den tredje lampan, som i det här fallet fungerar som konturljus (D), skapar en tunn ljuslinje som visar konturerna på den sida av motivet som är längst ifrån huvudljuset. Motivet syns därför tydligt mot den relativt ljusa bakgrunden. Trots att ljussättningen i den här bilden är jämnare än i de tidigare exemplen är alla element tydligt separerade och definierade. Kamerans blixt (A) används bara till styrning.

Blixtenheter som passar som extern blixt

Radiostyrning

Fjärrstyrning med infrarött ljus fungerar bra för ljussättning på nära håll när det omgivande ljuset räcker och det inte finns några hinder som blockerar signalerna. Men radiofjärrstyrning är tillförlitligt i betydligt fler situationer. Med blixtenheten som har ett radiobaserat system (HVL-F45RM) och en trådlös radiostyrd fjärrkontroll/mottagare (FA-WRC1M/FA-WRR1) från Sony blir det enkelt att förbereda avancerade konfigurationer med flera blixtar. Du kan i detalj och med precision styra upp till 15 blixtenheter i upp till fem grupper (tre grupper i TTL-läge) på ungefär 30 meters avstånd. Fjärrsignalerna når mottagaren oberoende av de aktuella ljusförhållandena, mottagarens placering och hinder. Med trådlös radiostyrning får du ett konsekvent resultat under många typer av fotograferingsförhållanden.

Djupkompositioner
Djupkompositioner

Med en räckvidd på ungefär 30 meter när du använder en blixtenhet eller en fjärrkontroll med ett radiostyrt system kan du placera ut och styra ljussättningen så att du på ett effektivt sätt kan lysa upp avlägsna motiv eller detaljer i bakgrunden.

Tillförlitlig i alla ljusförhållanden

Med infraröd styrning kan det uppstå störningar i starkt solljus och när det finns andra källor med infraröda komponenter i närheten. Radiostyrning fungerar däremot tillförlitligt i alla ljusförhållanden.

Tillförlitlig i alla ljusförhållanden
Tar sig förbi hinder
Tar sig förbi hinder

Radiostyrningen tar sig förbi hinder som blockerar infraröd fjärrstyrning. Du kan därför placera mottagaren bakom kameran eller motivet utan att kompromissa med tillförlitligheten.

Trådlös, radiostyrd blixt och fjärrkontroll/mottagare

[1] HVL-F45RM (mottagare/extern blixt)
[2] FA-WRR1 (mottagare) + kompatibel blixt (extern blixt)
[3] FA-WRR1 (mottagare) + studioblixt (via synkroniseringskabel)
[4] HVL-F45RM (fjärrkontroll/kamerans blixtenhet)
[5] FA-WRC1M (fjärrkontroll)

LED-belysning
Extra ljus för bättre bilder

Av/på

Extra ljus för bättre bilder

Effektiva LED-lampor som håller länge kan ge det där extra ljuset som behövs för att du ska kunna ta bilder med hög kvalitet. Med LED-lampor kan du fotografera med lägre ISO-tal och det kan bli lättare att ställa in skärpan.

Naturlig färgbalans

Vanlig LED-belysning ger ett ljus som liknar solljus. Därför är det enkelt att matcha färgtemperaturen i andra typer av belysning och få naturlig färgbalans oavsett var du fotograferar.

Naturlig färgbalans

Av/på

Kontinuerlig justering av ljusstyrka

Av/på

Kontinuerlig justering av ljusstyrka

Med variabel ljusstyrkereglering kan du enkelt justera förhållandet mellan ljusstyrka och lampa för att uppnå rätt stämning och detaljrikedom.