G Master

Intervju med teknikerna

Tekniker från Sony diskuterar konceptet bakom G Master-objektivet som baserats på tekniska innovationer och en överlägsen optisk design.

Visionen bakom G Master

G Master är ett nytt varumärke med en tydlig vision av framtidens kameror och ger optimala bilder med hög upplösning och bokeh 

Produktplanering

Akira Shiraishi

Akira Shiraishi

Shiraishi:

När vi 2013 lanserade α7-serien satte vi samman en produktserie som i första hand byggda på F4 zoomobjektiv och relativt små fasta, kompakta objektiv med höga prestanda. Utifrån detta fick vi veta att många kunder efterfrågade F2,8 zoomobjektiv och F1,4 fasta objektiv.

Under tiden hade kamerahusen redan utvecklats från α7R, med en upplösning på cirka 36,4 miljoner pixlar, till α7R II, med ungefär 42,4 miljoner pixlar och bildstabilisering i fem vinklar.

Bildsensortekniken utvecklas hela tiden och vi ser hög upplösning som ett universellt värde som kommer att bli allt viktigare. Objektivets bokeh är ytterligare ett sådant universellt värde och båda dessa egenskaper kommer att efterfrågas även fortsättningsvis. Mot bakgrund av detta har vi i och med utvecklingen av våra F2,8 zoomobjektiv och F1,4 fasta objektiv med stor bländare lanserat ett nytt varumärke som ger just en kombination av hög upplösning och bokeh.

Sony vet hur framtiden ser ut för bildsensorer. Objektivet är relevant för den kontinuerliga utvecklingen av kameraprestanda 

De tre produkter som vi har utvecklat under det nya varumärket G Master är: FE 24–70 mm F2,8 GM standardzoomobjektiv som är avsett att ge samma upplösning som fasta objektiv vid alla brännvidder, FE 85 mm F1,4 GM porträttobjektiv som ger högklassig bokehåtergivning från skarpaste fokuspunkt till bakgrund samt FE 70–200 mm F2,8 GM OSS teleobjektiv med zoom som ger högklassig upplösning i teleläget och snygg bokeh i porträttspektrumet.

Objektiven innehåller en rad olika innovativa tekniker, inklusive våra nyutvecklade XA-objektivelement (Extreme Aspherical). Sony är en ledande tillverkare av bildsensorer och har en tydlig vision när det gäller den framtida utvecklingen av bildsensorer. Syftet med G Master-serien är som jag ser det att förutse den här utvecklingen och framställa objektiv som fungerar även i framtiden.

G Master-objektiv

Överlägsna asfäriska objektiv

Masanori Kishi
G Master-serien skulle inte ha varit möjlig utan det här

Deputy General Manager – Lens Mechanical Design Department

Masanori Kishi

Kishi:

När vi utvecklade G Master använde vi ett XA-objektivelement (Extreme Aspherical) med en ytnoggrannhet på 0,01 mikron. Asfäriska objektiv är mycket svåra att tillverka, och det var en utmaning att se hur mycket vi kunde öka ytnoggrannheten.

Under arbetet med att utveckla den här tekniken samarbetade vi med teknikerna som arbetar på en produktionsanläggning som tillhör Sony Global Manufacturing & Operations Corporation i prefekturen Aichi i Japan, där de jobbar med tekniker för asfärisk objektivtillverkning. Efter att ha granskat deras tillverkningsprocesser från början till slut införde vi en egen ny process.

Jag är övertygad om att de XA-objektiv som vi slutligen lyckades ta fram håller världens högsta kvalitet. Jag tror att anledningen till att vi lyckades förfina objektiven i så stor utsträckning var att vi kunde använda den unika egenutvecklade tekniken från Sony och ta fram produkterna i nära samarbete med produktionsanläggningen.

Ytnoggrannhet traditionellt objektiv
YTNOGGRANNHET TRADITIONELLT OBJEKTIV
Ytnoggrannhet XA-objektiv
YTNOGGRANNHET XA-OBJEKTIV (0,01 MIKRON)
XA-objektiv (Extreme Aspherical)

XA-objektivet (Extreme Aspherical) maximerar prestanda hos de andra objektivelementen så att hög upplösning och naturlig bokeh kan uppnås

När vi designar objektiv gör vi inte alla objektivelement lika effektiva eller känsliga. Vi optimerar snarare designen genom att tilldela varje element olika roller. På samma sätt kan vi integrera funktioner som känslighet och aberrationskompensation i G Master, eftersom vi använder ett XA-objektivelement med hög ytnoggrannhet. Det gör att hela objektivet kan ge högre upplösning än vad som tidigare varit möjligt.

Jag tror att anledningen till att G Master kan ge både bra upplösning i hela bilden och en naturlig bokeh just är att vi kunde ta fram XA-objektivelement med en extremt hög ytnoggrannhet på 0,01 mikron. Det är inte någon överdrift att hävda att G Master-serien inte hade varit möjlig utan våra XA-objektivelement.

Hög upplösning och bokeh i samma bild

Effektivare balans mellan element som står i konflikt med varandra med en frekvens på 50 linjepar per millimeter som MTF-baslinje

Masanori Kishi

Kishi:

Eftersom hög upplösning och snygg bokeh står i kontrast till varandra är dessa egenskaper mycket svåra att kombinera på ett bra sätt. När det gäller upplösning har vi använt en MTF1 med en rumslig frekvens på 50 linjepar per millimeter som baslinje, den mest utmanande standarden någonsin.

En högre rumslig frekvens gör att objektivet kan reproducera små kontraständringar på ett bättre sätt. Vi har helt och hållet eliminerat flera olika optiska aberrationer i designfasen, till exempel kromatisk och komatisk aberration. För att eliminera aberration i bildhörnen har vi utfört ett antal simuleringar upprepade gånger och därmed tagit bort aberrationer lite i taget tills vi uppnådde den slutgiltiga optiska designen.

Att enbart använda en högre rumslig frekvens är naturligtvis inte någon garanti för hög objektivkvalitet, eftersom det kan finnas många lågfrekvenskomponenter i de olika motiv som fotograferas. Målet bör i slutänden vara att ta en bild som är snygg att se på. Det viktiga är att få fram en design som är välbalanserad över hela frekvensintervallet, från låg till hög.

I takt med att vi under arbetet med att designa objektivet ökar upplösningen, måste vi hela tiden hålla koll på aspekten med bokeh. Vi simulerade bokeh för att säkerställa att ökade MTF-prestanda inte ledde till försämringar av bokeh.

Allt detta med objektiv och bokeh är oerhört komplext och det finns olika typer av bokeh. Främre och bakre, på nära håll och på långt håll … Typen varierar dessutom beroende på brännvidd och kan därför inte enbart bedömas utifrån simulering.

Den här typen av simuleringar kräver stor omsorg och skicklighet, och vi har utnyttjat all den erfarenhet och kompetens som Sony har inhämtat under åren. På det här sättet tar vi kontinuerligt fram populära bokeheffekter.

Bilder på simulering av bokeh

Bilder på simulering av bokeh

11-bladig cirkelformad bländare

Shiraishi:

Det finns flera element inom optisk design som påverkar bokeh, men det är svårt att helt och hållet eliminera dessa i den optiska designfasen. Det är oundvikligt att det uppstår individuella skillnader i den slutliga produkten, och därför kontrolleras alla enskilda objektiv i G Master-serien under tillverkningsprocessen och justeras så att de ger optimal bokeh vid leverans. 

För att kunna göra dessa justeringar krävs att man bygger ny justeringsutrustning och använder en justeringsmekanism i själva objektivet. Dessa mekanismer måste finnas på plats i förväg. Genom den här typen av justering av bokeh blir det dock möjligt att leverera högsta klassens objektiv till våra kunder och jag tror att den attityden och inställningen är en viktig del av hela G Master-andan.    

FE 85 mm F1,4 GM och FE 70–200 mm F2,8 GM OSS är de första objektiven med 11-bladig cirkelformad bländare. Utvecklingen av den nuvarande 11-bladiga bländaren har utgått från behovet av att hålla bokehformen rund vid stora bländarinställningar i största möjliga utsträckning. En ytterligare fördel med flera blad är att det blir möjligt att designa mer kompakta bländare med mycket stora bländardiametrar.

Alla objektiv justeras individuellt under tillverkningsprocessen för att säkerställa att de ger optimal bokeh

Bokeh med 11-bladig bländare

Bokeh med 11-bladig bländare

Bokeh med 7-bladig bländare

Bokeh med 7-bladig bländare

Innovativ mekanism

Upplösning och bokeh optimeras via optisk design och testas sedan med motorteknik från Sony 

SSM-ringmotor och linjär motor

Kishi:

Även om vi skapar en bra balans mellan hög upplösning och bokeh och uppnår högsta tänkbara prestanda, går det inte att utnyttja dessa prestanda fullt ut utan en fokusnoggrannhet som ligger på samma höga nivå. Därför krävdes maximal noggrannhet även där. För att kunna optimera objektivprestanda, samtidigt som våra optiska designer förbättrade objektivet så mycket det var möjligt, utvecklade vi fantastiska fokusegenskaper för G Master genom att kombinera de innovativa motorerna från Sony, som tagits fram via vår egenutvecklade teknik, med mekanismer som anpassats till de optiska egenskaperna för varje objektiv.

FE 70–200 mm F2,8 GM OSS har två separata fokusgrupper, snarare än en enda som i normalfallet, så att vikten fördelas jämnare. Genom att fokusgrupperna kombineras med oberoende motorer som styrs separat kan objektivet fokusera smidigare både i stillbilder och i video. När fokusgruppen delas upp i två delar skapas även en flytande struktur som gör det möjligt att korrigera diverse aberrationer på alla avstånd. Tack vare att den här flytande strukturen medger helt oberoende kontroll, är det möjligt att ställa in optimal position på alla objektivelement separat på ett sätt som normalt sätt inte är möjligt i den här typen av struktur. Det gör att objektivprestanda verkligen kan maximeras.

1. SSM ringmotor 2. Linjär motor

Innovativ motorteknik gör det möjligt att ta fotografier på ett helt nytt sätt

FE 85 mm F1,4 GM och FE 70–200 mm F2,8 GM OSS är utrustade med den nya generationens SSM-ringmotorsystem som optimerar de ringmotorer som används i objektiv med A-fattning för AF-kontrast i spegellösa kameror med utbytbara objektiv. Spegellösa kameror med utbytbara objektiv där även AF-kontrast används kräver växelverkande drivning vid fokusering, vilket innebär att smidig rotation är en nödvändighet.

För första gången har SSM-ringmotorn kombinerats med kullager som ger en jämnare rotation. FE 85 mm F1,4 GM har även två positionssensorer som direkt känner av och kontrollerar fokuseringen. SSM-ringmotorn med höga prestanda, de dubbla detekteringssensorerna och en avancerad drivalgoritm gör det möjligt att kontrollera objektivpositionen med en exakthet ned till 1 mikron. Det möjliggör AF med extremt hög precision.

SSM ringmotorsystem
Masanori Kishi

Kishi:

Jag hoppas verkligen att folk kommer att prova autofokusfunktionen ”Eye AF”, som fokuserar på motivets ögon, tillsammans med FE 85 mm F1,4 GM och α7-serien. Då kan de verkligen dra nytta av objektivets höga fokusnoggrannhet. Traditionella 85 mm F1,4-objektiv har på grund av det korta skärpedjupet ibland haft problem med att få ögonen helt i fokus med AF.

Många professionella fotografer använder också manuell justering för exakt fokusering av 85 mm F1,4-objektiv. Därför är det är fantastiskt att vi har kunnat göra det enklare att uppnå detta med AF. Trots att även 85 mm F1,4 är ett objektiv med mycket kort skärpedjup, har vi uppnått en tillräcklig noggrannhet för att flytta fokuseringen till en punkt där fotografen kan fokusera inte bara på pupillen, utan även ögonlocken, ögonfranstopparna, pupillytan eller reflexen, beroende på önskemål.

Det är den innovativa inbyggda motortekniken i objektiven som har gjort det möjligt för oss att uppnå detta. Jag tror att det här kommer att leda till en helt ny fotograferingsteknik. Tidigare var fotograferna tvungna att koncentrera sig på exakt fokusering. Nu blir de istället fria att laborera med bildvinkeln och kan låta motivet förflytta sig i bilden utan att fokuseringen på pupillerna försvinner.

Akira Shiraishi

En hälsning från Akira Shiraishi

Jag gillar FE 85 mm F1,4 GM lite extra. För tio år sedan blev jag intervjuad om 85 mm F1,4-objektivet med A-fattning: Bland α-objektiven är 85 mm F1,4 något av en ikon, med oerhört höga specifikationer. Det är det perfekta objektivet att representera varumärket ”α”.

När jag utvecklade det nya 85 mm F1,4-objektivet ville jag skapa ett som överträffade alla andra tidigare objektiv. Och det är precis det vi har gjort och jag hoppas att andra ska känna lika mycket för FE 85 mm F1,4 GM som vi gör. Vi har verkligen tagit till oss våra kunders åsikter om F4-serien och har därigenom även lyckats förbättra prestanda hos de andra två objektiven i G Master-serien, FE 24–70 mm F2,8 GM och FE 70–200 mm F2,8 GM OSS. Jag hoppas att de kunder som använder F4 idag kommer att prova på de här nya F2,8-modellerna.

En hälsning från Masanori Kishi

Fram till lanseringen av de fantastiska objektiven med varumärket G Master höjde vi utvecklare kontinuerligt ribban genom att utan kompromisser integrera så många funktioner som möjligt i objektiven, inklusive finkornighet. Sedan lanseringen av α7-serien har vi fått mycket användbar feedback från ett antal professionella användare.

Vi utformade de här produkterna genom att arbeta fram varje liten detalj enligt logiska slutsatser utifrån denna input från användarna, oavsett om det handlade om användning, prestanda eller andra egenskaper. Jag tycker att vi har tagit fram objektiv som vi verkligen kan stå för, och det blir kul när objektiven faktiskt börjar användas av människor som har roligt när de fotograferar med dem. Jag hoppas att användarna ska gilla den helt nya kombinationen av hög upplösning och snygg bokeh som den nya G Master-serien ger.

Masanori Kishi
Morgondagens objektiv idag.

Hög upplösning och vacker bokeh med objektiv som kommer att fortsätta att ge oslagbara resultat med de mest avancerade kamerahusen i många år.