BRAVIA, framtidens underhållning

Den växande efterfrågan på större tv-skärmar innebär ökad resurs- och energianvändning. Våra hållbarhetsmål bidrar till effektivitetsvinster från produktutvecklingsfasen hela vägen till tv-tittandet.

Underhållning med miljöhänsyn

Med BRAVIA får du de mest uppslukande tv-upplevelserna och otrolig design tillsammans med innovation som hjälper till att minska miljöpåverkan genom att bidra till reducerad strömförbrukning och mindre användning av icke-förnybara resurser. Du kan enkelt välja dina egna inställningar på BRAVIA och bidra ännu mer till att minska miljöpåverkan.

Tillverkning, transport och användning med högre effektivitet

Avancerad teknik för miljön

För att minska miljöpåverkan arbetar vi med flera aspekter av produktens livscykel, såsom minskning av ny plast, effektivare transport och granskning av strömförbrukning vid användning.

Användning

Alla energisparande inställningar på en plats

Med flexibla och anpassningsbara Eco Dashboard kan du styra energisparande inställningar från en plats. Du anpassar enkelt energisparande inställningar för tv-användningen, tittarmiljön och innehållet du ser på, allt på ett enda ställe, och kan visualisera hur du bidrar till att minska miljöpåverkan.

[1] Standardinställningar   [2] Aktiverade energisparande inställningar

Bild av ett rum där två personer tittar på en tv-skärm. Den vänstra sidan är mörk och den högra sidan är ljus.
Optimal visning/strömförbrukning med autoreglering av ljusstyrka

Energisparande funktioner omfattar avstängning av vilande tv och en automatisk energisparande ljussensor. När funktionen för avkänning av omgivningsljus är aktiverad i Eco Dashboard anpassas till exempel skärmens ljusstyrka automatiskt efter rummets belysning, vilket optimerar strömförbrukningen.

[1] Mörkare omgivning [2] Ljusare omgivning

Bild av två stapeldiagram. Den högra visar en minskning med 32 %.
Spara energi med Eco Dashboard

Genom att aktivera energisparande inställningar i Eco Dashboard kan du sänka strömförbrukningen med ca 32 %.

[1] Standardinställningar [2] Aktiverade energisparande inställningar

Automatisk tittaravkänning sparar mer energi

Med en BRAVIA CAM som känner av tittarens rörelser dämpas skärmen automatiskt så att strömförbrukningen minskar när det inte finns någon framför tv:n. Det sänker energiförbrukningen med upp till ca 32 %.

Effektiv energiförbrukning enligt ljusstyrkan för varje bildläge

Vår unika signalbehandling har utformats för både exceptionell kontrast och optimal strömförbrukning. Genom att omfördela energin från bildens mörka partier till de ljusa får du mer realistisk bild samtidigt som strömförbrukningen minskar med upp till ca 33 %.

[1] Mörk  [2] Normal ljusstyrka  [3] Ljus

Tillverkning

Skapa produkter med mindre ny plast

Hög produktkvalitet med återvunna material

Vi lyckades öka användningen av återvunnen plast och samtidigt behålla den förstklassiga finishen vad gäller varje aspekt av utformningen, från framtagning av material till utseendet. SORPLAS™, återvunnen plast från Sony, används till exempel till våra OLED-tv-apparater till det bakre höljet, vilket är tv:ns största del sett till ytan. Detta minskar den totala användningen av ny plast med ca 60 %.

Bild av en tv-panel och en hög med plastpellets.
Återvunnen elegans

Det kan vara svårare att uppnå vissa utseenden vid användning av återvunnet plastmaterial för yttre delar. Vår återvunna SORPLAS-plast kan dock användas i kombination med noga utvalda råmaterial, kompositionsjustering under tillverkningen och ett egenutvecklat recept av tillsatser till att uppnå den vackra glansiga yta på baksidan som kunderna förväntar sig från BRAVIA.

Närbild av en plastpanel och en person med handskar som håller i ett verktyg.
Varaktig hållbarhet för långsiktig användning

Plasten i hemelektronik som tv-apparater innehåller tillsatser som gör dem motståndskraftiga och brandhämmande. Utvecklingen av materialet för SORPLAS möjliggör minimal användning av tillsatsämnen för att uppnå samma materialegenskaper som en konventionell tv med vanlig plast. Därmed får tv:n lång livslängd och mindre miljöpåverkan.

Mot ett slutet kretslopp med upprepningsbar återvinning

SORPLAS är en återvunnen plast gjord av ett eget brandhämmande material samt av använda vattenflaskor och optiska skivor som samlats in från fabriker och marknader. En fördel med SORPLAS är att den inte bryts ned så mycket, även efter att ha återvunnits flera gånger. Återvunna SORPLAS-delar kan minska avfall och bidra till ett återvinningsinriktat samhälle.

Bild av en skiva till vänster och skivan som brutits ned till små avfallspartiklar till höger.
Återvinningsåtaganden på hela Sony

Krossade förbrukade optiska skivor från skivtillverkaren Sony Music Solutions Inc. är en av ingredienserna i SORPLAS-plasten och används i bakre skydd.

Bild av två stapeldiagram. Till höger visas en minskning på 43 %.
Bidrag till att minska koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläpp från produktionen av SORPLAS som används i BRAVIA-tv-apparaternas bakre skydd kan reduceras med ca 57 % jämfört med produktionen av brandhämmande ny plast med samma användning.

[1] Brandhämmande ny plast [2] SORPLAS

Bild av en panel gjord av SORPLAS med präglade tecken.
Förberedelser för framtidens SORPLAS-återvinning

Delar gjorda av SORPLAS präglas så att de går att skilja från andra material, vilket gör att de kan samlas in och återvinnas i framtiden.

Tillverka BRAVIA med lägre miljöpåverkan

BRAVIA tillverkas på miljöanpassade anläggningar. Våra anläggningar i Kina tillverkar produkter med 100 % förnybar energi sedan räkenskapsåret 2020.

Transport

Arbete mot mer hållbar logistik

Vi granskar förpackningar in i minsta detalj med miljön i åtanke och använder mängder av simuleringar tillsammans med årtionden av global logistikerfarenhet.

Bild som föreställer två förpackningar på en våg, en från 2018 och en från 2023, och visar en minskning på -48 %.
Bättre förpackning med mindre plast

Vanligtvis behövs förpackningsmaterial över och under BRAVIA-tv:n samt på vänster och höger sida. Efter mängder av simuleringar och årtionden av global logistikerfarenhet har vi optimerat vår förpackningsdesign så att vi kan skydda tv:n med mindre förpackningsmaterial.

Bilder av plastband och pappersband som används till förpackningar.

Dessutom har plastbanden på förpackningarna ersatts med starka pappersband. Vi har uppnått en minskning på ca 48 % av den totala plastvolymen i förpackningar.

Bild av två lastbilar som visar att en kan frakta fler enheter samtidigt, med ”15 %” och en nedåtpil som visar sänkta koldioxidutsläpp.
Minskning av CO2 med mindre och lättare förpackningar

Genom att omdesigna förpackningen som skyddar produkten under transport kan vi reducera förpackningsstorleken med ca 15 % och den totala vikten med ca 12 %. På så vis får vi plats med fler enheter per pall, vilket sänker koldioxidutsläppen från produkttransporter med ca 15 %.

Mindre bläck sparar resurser

Produktinformationen som trycks på förpackningen har noga valts ut för att vara enkel och kortfattad i syfte att reducera bläckanvändningen med ungefär 91 % och minska dess påverkan, utan att kompromissa med förpackningens design och utseende.

Bild av två förpackningslådor, en med stor bläckanvändning och en med liten, som visar bläckminskningen på förpackningar med ”-91 %”.

Intervjuer med utvecklarna

Porträtt av en person som blir intervjuad.
Yusuke Aoshima

Product Design Dept. 2, Product Design Div. 1,
Home Entertainment Business Group
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Minska miljöpåverkan med avancerad teknik

Växande efterfrågan på större tv-skärmar innebär ökad miljöpåverkan, och därför har vi jobbat med att sänka energiförbrukningen för BRAVIA. Nyckeln är skärmens kärnteknik, tv:ns huvudkomponent. BRAVIA uppnår hög bildkvalitet och maximerar skärmprestanda samtidigt som den sänker energiförbrukningen genom att styra LED-bakbelysningen med precision utifrån information som videoscener, omgivningsljus och temperatur samt med hjälp av BRAVIA CAM som känner av om någon är framför tv:n och var personen i så fall är. Vi har även lagt ned mycket fokus på utformningen av användargränssnittet för Eco Dashboard och gjort det mer intuitivt och enkelt för användare att kontrollera de energisparande inställningarna. Det är med dessa och diverse andra åtgärder som vi kommer att fortsätta att bidra till minskad miljöpåverkan.

Kunihiro Ishii

Design Dept. 1, Product Design Div. 2
Home Entertainment Business Group
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Porträtt av en person som blir intervjuad.
En ständig strävan efter mindre ny plast

Vi har använt SORPLAS, en unik återvunnen plast från Sony, i över tio år, och idag använder vi den till de bakre skydden på några av våra tv-modeller. När vi började undersöka dess användningsområden ställdes vi inför flera utmaningar. Men genom att samarbeta med avdelningen som utvecklade SORPLAS kunde vi ständigt förbättra receptet, genomföra simuleringar och skapa prototyper, och till slut lyckades vi använda SORPLAS i tv-produkter utan att kompromissa med kapacitet eller kvalitet. På så sätt minskade vi användningen av ny plast. Det är även viktigt att minska mängden dämpande material som skyddar produkterna i förpackningarna. Genom att göra det minskar vi vår plastanvändning och får mindre, lättare förpackningar, vilket leder till effektivare transporter och sänker koldioxidutsläppen. Vi testade ständigt den faktiska produkten med hjälp av vår styrkesimuleringsteknik och logistikexpertis för att hitta den optimala formen som gör att vi kan använda mindre dämpande material och samtidigt behålla egenskaper som skyddar produkten. Vi fortsätter att utnyttja vår erfarenhet och expertis för att sänka vår miljöpåverkan genom design.