BRAVIA – hållbarhet i varje scen

Med den ständigt växande efterfrågan på större tv-skärmar finns även risken för större användning av resurser och energi.  Våra hållbarhetsmål medför dock effektivitetsvinster från utvecklingsfasen hela vägen till tv-tittandet.

En uppslukande upplevelse med miljöhänsyn

Storslagen underhållning med färre icke förnybara resurser

Med BRAVIA får du de mest uppslukande tv-upplevelserna och otrolig design tillsammans med innovation som bidrar till att minska användningen av icke förnybara resurser och miljöpåverkan.

Minskad användning av ny plast och total plastkonsumtion

Avancerad teknik från Sony för hållbarhet

Vi gör vårt allra yttersta för att minska användningen av ny plast i allt från förpackningar till större komponenter, såsom baksidan av huvudhöljet.

Graf som visar en minskning av användningen av ny plast med 50 % jämfört med 2018 års modell
Otroligt hög grad av återvunnen plast med vår SORPLAS™

Genom att beakta varje aspekt av utformningen, från utveckling av material till utseendet, fortsätter vi att öka användningen av återvunnet material utan att designen blir lidande. Vår återvunna plast, SORPLAS™, används till skydden i A10-serien (55 tum) för att minska total användning av ny plast med ca 50 % och få en yta av hög kvalitet.

Extern lufttillförsel

Användningen av precisionsgjutningsteknik ger oss strukturellt starka och vackra paneler samtidigt som de blir betydligt lättare. Konventionella gjutformar måste överfyllas för att ytan inte ska bli ojämn, men med extern lufttillförsel kan hartsen pressas med luft för att eliminera både missformning och avfall.

[1] Gropar orsakade av ojämnt tryck med konventionell gjutning  [2] Inga gropar tack vare extern lufttillförsel  [3] Yttre skikt  [4] Inre skikt  [5] I stället för att plasten överfylls tillförs lufttryck från baksidan för att undvika den ojämnhet som trycket kan orsaka.

Illustration av gjutningsprocessen med extern lufttillförsel jämfört med konventionell gjutningsprocess.
Illustration som visar hur lättare och bättre förpackningsstrukturen är jämfört med 2018 års modell.
Miljövänlig förpackning

Vanligtvis behövs förpackningsmaterial över och under BRAVIA-tv:n samt på vänster och höger sida. Men efter många simuleringar och den sakkunskap inom logistik som byggts upp efter flera år har vi hittat ett sätt att förbättra över och undre förpackningsmaterial som skyddar tv:n utan mer förpackning, vilket gör dem 25 % lättare.

Både hög bildkvalitet och energibesparingar
Bild som visar hur skärmens ljusstyrka justeras efter omgivningen
Automatisk reglering för optimal visning och energiförbrukning

Skärmen, som känner av ljuset från omgivningen, optimerar ljusstyrkan för belysningen i ditt rum, vilket kan minska energiförbrukningen.   

[1] Mörkare omgivning [2] Ljusare omgivning

Bild som visar hur energiförbrukningen regleras enligt skärmens ljusstyrka.
Effektiv energiförbrukning enligt ljusstyrkan för varje bildläge

Du får klar och levande bild med unik signalbehandling som optimerar varje del av bilden.

[1] Mörk [2] Normal ljusstyrka [3] Ljus

Nytänk kring plast för miljöns skull

Shusuke Tomonaga

Sony Home Entertainment & Sound Products Inc.
TV Business Div. Product Design Dept 2, Product Design Div

Porträtt av talaren i intervjun

Sedan 2010 har vår tv-avdelning aktivt använt SORPLAS™ – återvunnen plast med hög grad av återvunnet innehåll – för att utforma produkter på ett miljömedvetet sätt.

I takt med att tv-apparater blir större och antalet enheter som fraktas ökar, gör även miljöpåverkan det. För att tillverka större tv-apparater och samtidigt försöka att minska miljöpåverkan har vi sedan 2018 utvecklat material tillsammans med företag inom koncernen för att kunna använda SORPLAS™ för inte bara inre delar, utan även yttre delar, som utgör en stor del av mängden plast.

En hög nivå av sakkunskap inom design behövs för att använda SORPLAS™ till yttre delar. Men efter upprepad prototyputveckling och förbättringar av receptet utvecklade vi en typ av SORPLAS™ som kan användas för baksidan, som har den största ytan, och som kommer användas för vissa BRAVIA XR-modeller under 2021. Detta kommer att reducera mängden ny plast med hälften jämfört med tidigare modeller.

Vår tv-avdelning planerar att utöver SORPLAS™ införa andra återvunna material i alla produktionsanläggningar och fortsätta att vidare bidra till att minska miljöpåverkan i hela världen.