GRUNDLÄGGANDE OBJEKTIVKUNSKAP

Objektivterminologi
[FL] Fluoritobjektiv/[Super ED] Super ED-glaselement (extra låg spridning)/[ED] ED-glaselement

Objektiv som byggts med traditionellt optiskt glas får problem med kromatisk aberration, vilket resulterar i bilder med lägre kontrast, lägre färgkvalitet och lägre upplösning. För att motverka sådana problem utvecklades ED-glaset, som används i utvalda objektiv. Det förbättrar den kromatiska aberrationen i teleobjektivområdet avsevärt och ger enastående kontrast i hela bilden, även vid höga bländarinställningar. Super ED-glas och fluoritobjektiv kompenserar för kromatisk aberration bättre. Fluorit är också lättare än vanligt optiskt glas, vilket gör att objektivet blir lättare överlag.


[1] Glas [2] ED-glas [3] Super ED-glas och fluoritobjektiv [4] Fokusyta

[Aspherical] Asfärisk lins

Sfärisk aberration uppstår till följd av att ljusstrålar som projiceras på bildplanet genom en enkel sfärisk lins bryts olika mycket i olika delar av linsen. Det kan ge sämre bildkvalitet när objektiv med stor bländare används. Lösningen är att använda en eller flera specialformade ”asfäriska” element nära iris för att justera brytningen, så att skärpa och kontrast upprätthålls även vid maximal bländare. Asfäriska element kan också användas på andra platser i den optiska vägen för att minska distorsion. Då väldesignade asfäriska element används behövs ofta färre element totalt, och objektivets storlek och vikt som helhet minskar.


[1] Sfärisk lins [2] Asfärisk lins [3] Fokusyta

[XA] XA-objektiv (extreme aspherical)

Asfäriska linser är mycket svårare att tillverka än enkla sfäriska linser. Nya XA-objektivelement (extreme aspherical) uppnår mycket hög ytprecision som hålls inom 0,01 micron tack vare innovativ tillverkningsteknik. Det ger en oöverträffad kombination av hög upplösning och den snyggaste bokeh du någonsin skådat.


[1-1] Konventionell asfärisk linsyta [1-2] Oönskad bokeh [2-1] XA-linsyta (extreme aspherical) [2-2] Vacker bokeh

[AA] Avancerad asfärisk lins

Avancerade asfäriska (AA) element är en utvecklad variant med mycket stor skillnad i tjocklek mellan mitten och kanterna. AA-element är ytterst svåra att framställa. De är beroende av den mest avancerade gjutningstekniken som finns för att konsekvent och exakt uppnå den form- och ytnoggrannhet som krävs. Resultatet är en avsevärt förbättrad bildåtergivning.

[Asfäriskt ED-element] Asfärisk ED-lins

Ett asfäriskt ED-element är ett asfäriskt linselement som tillverkats i ED-glas (extra låg spridning). ED-glas motverkar färgaberration medan en asfärisk profil noga kompenserar för en rad olika typer av optisk aberration, t.ex. sfärisk aberration, koma och distorsion. I och med att det asfäriska ED-elementet kombinerar egenskaper från ED-glas och en asfärisk profil i ett enda element, kan det användas till att tillverka kompakta och lätta linser med höga optiska prestanda.

[APD] Apodisering

”I ett vanligt objektiv samlas ungefär lika mycket ljus i kanterna på objektivet som i mitten. Det gör att skarpa prickar skapas på punkterna b och c nedan. Men med ett speciellt filter som kallas ”optiskt apodiseringselement” samlas mindre ljus i kanterna på objektivet, vilket resulterar i att prickarna blir mindre skarpa. Den här optiska egenskapen gör det enklare att uppnå oskärpa.

T-nummer
Eftersom ett STF-objektiv med apodisering överlag tar in mindre ljus än vanliga objektiv ersätts f-talen med t-nummer (överföringsnummer). I praktiken kan man använda båda värdena för att mäta exponeringen.”

[1] STF-objektiv [2] Konventionellt objektiv [3] Optiskt apodiseringselement [4] Oskärpa i STF-objektivet (omkring fokusområde a) [5] Oskärpa i konventionellt objektiv (omkring fokusområde a)

[Nano AR] Nano AR-beläggning

Nano AR-ytbeläggning är en originalteknik från Sony. Den ger en ytbeläggning på linsen med en exakt definierad regelbunden nanostruktur och tillåter ett exakt ljusgenomsläpp samtidigt som den motverkar reflektioner som kan orsaka bländning och skuggor. Nano AR-ytbeläggningens egenskaper för att motverka reflektion överträffar traditionella antireflexytbeläggningar, bland annat ytbeläggningar med en oregelbunden nanostruktur, vilket ger synbart bättre skärpa, kontrast och övergripande bildkvalitet.

[1] Infallande ljus [2] Reflekterat ljus [3] Genomsläppt ljus [4] Glas [5] Antireflex-ytbeläggning [6] Nano AR-ytbeläggning

Med Nano AR

Med Nano AR

Utan Nano AR

Utan Nano AR

[Nano AR II] Nano AR II-beläggning

Den nya Nano AR II-beläggningen som kan appliceras jämt över stora objektivelement och ordentligt välvda elementytor har utvecklats för att dämpa interna ljusreflektioner som kan orsaka reflexer och skuggor, så att du får skarpa och rena bilder. Trots objektivets breda bildvinkel ger Nano AR II-beläggningen hög skärpa och kontrast genom hela bilden, till och med i svåra ljusförhållanden.

[A] Konventionell beläggning [B] Nano AR II-beläggning [1] Vanlig beläggning [2] Nano AR II-beläggning [3] Glas [4] Glasyta med stor välvning [5] Reflekterat ljus
*Bilden representerar en teoretisk applicering av konventionell beläggning på en glasyta med stor välvning.

[A] Konventionell beläggning [B] Nano AR II-beläggning

[F coating] Fluorbeläggning

Den exponerade framdelen på ett objektiv kan utsättas för vatten, lera, olja, fingeravtryck och andra ämnen som kan påverka bildkvaliteten och skada objektivet. Sony har löst det här med en fluorbeläggning som ger en ökad vätskekontaktvinkel och gör att objektivet inte blöts ned lika enkelt samt att skadliga ämnen ”stöts bort”. Om vatten- eller oljebaserade ämnen ändå fastnar på objektivet kan du enkelt torka bort dem. Fluorbeläggningen skyddar objektivet och gör dessutom att du inte behöver rengöra det lika ofta.

Godkänn Youtube-cookies för att se videon

Gå till cookie-inställningar under och se till att aktivera YouTube-cookies under avsnittet ”Functional” (Funktionella cookies).

ZEISS® T*-ytbeläggning 

Det är väl känt att tekniken för linsbeläggning – förångningsdepositionen av en tunn, jämn ytbehandling på linsen för att minska reflektioner och maximera genomsläppet – ursprungligen var ett ZEISS-patent. Företaget ZEISS utvecklade även effektiva flerskiktsbeläggningar för kameralinser, och det är den tekniken som har vidareutvecklats till T*-beläggningen

Innan beläggning infördes reflekterades en stor del av det inkommande ljuset på linsens yta, vilket minskade genomsläppet och gjorde det svårt att använda flera element i objektiv. Effektiva beläggningar gjorde det möjligt att utforma mer komplex optik med betydligt bättre prestanda. Minskad inre reflektion bidrog till minimal bländning och hög kontrast.

ZEISS T*-beläggning appliceras inte på vilken lins som helst. T*-symbolen finns endast på objektiv med flera element där den nödvändiga prestandan har uppnåtts genom hela den optiska vägen, och är därför en garanti för högsta kvalitet.


[1] Ljuskälla [2] Bildsensor [3] Minskad reflektion

Ytbehandling i flera lager

Trots att större delen av ljuset som faller på ett optiskt glas går rakt igenom reflekteras en del av det på linsens yta, vilket orsakar reflektioner eller spökbilder. Ett tunt lager antireflexbeläggning måste användas på linsens yta för att motverka problemet. På α-objektiv används en exklusiv ytbehandling i flera lager för att effektivt motverka sådana problem över ett brett våglängdsspektrum.

[IF] Inbyggd fokuseringsmekanism

Bara mittengruppen eller den bakre gruppen i det optiska systemet flyttas för att uppnå fokus och objektivets totala längd förblir intakt. Fördelarna är snabb autofokusering och kort minsta fokuseringsavstånd. Dessutom roterar inte filtergängan på objektivets framkant, vilket är praktiskt om du använder ett polariserande filter.

[PZ] Kraftfull zoom

Med objektiven med α-fattning från Sony med kraftfull zoom får du bättre kontroll och kreativa möjligheter för filmskapande med mjuka, konsekventa zoomeffekter som är svåra att uppnå för hand. Detaljer som jämn acceleration och hastighetsminskning är också viktiga, och självfallet är spårningen utmärkt hela tiden. Allt det här blir möjligt tack vare en kombination av genomarbetad videokamerateknik från Sony och avancerad innovation – från optisk och mekanisk design till originalmotorteknik från Sony som smälter samman via krävande intern tillverkning. En annan fördelaktig funktion är inbyggd zoom. Objektivets längd förblir densamma när du zoomar, och objektivhuset roterar inte. Det gör att du kan använda polariseringsfilter och andra placeringsberoende filter utan extra stöd.

[SMO] Smooth Motion Optics

SMO (Smooth Motion Optics) är ett optiskt koncept utvecklat av Sony för utbytbara objektiv, som är utformat för att uppnå högsta möjliga bildkvalitet och upplösning för rörliga bilder.

SMO åtgärdar tre vanliga problem som uppstår vid filminspelning:

- Brännviddsförändring (instabil bildvinkel vid fokusering) minimeras effektivt med en inbyggd precisionsfokusmekanism.

- Risken för små fokusändringar vid zoomning elimineras med hjälp av en särskild spårningsmekanism.

- Risken för laterala rörelser av den optiska axeln vid zoomning elimineras tack vare en inbyggd zoommekanism som håller objektivlängden konstant oavsett brännvidd.

Den precisionsnivå som måste uppnås kräver både exakt design och konstant övervakning vid tillverkning, men de fördelar för filmskapande som objektiv med stora bländare ger, i synnerhet i storformatssensorer, är betydande och väl värda besväret.

[IZ] Inbyggd zoom

En sorts zoommetod. Fördelen med den inbyggda zoomen är att objektivets längd förblir densamma när du zoomar, och objektivhuset roterar inte. Det gör att du kan använda polariseringsfilter och andra placeringsberoende filter utan extra stöd.

[LR MF] Linear Response MF

Med Linear Response MF blir det enklare att ställa in skärpan manuellt. Skärperingen har upplösning med hög kontroll så att den svarar snabbt när användaren fokuserar manuellt. Linear Response MF möjliggör också intuitiv fokusering och kan nästan likställas med mekanisk manuell fokusering. Skärpan ändras linjärt i takt med skärperingens rotation, vilket gör att användaren kan ställa in skärpan snabbt och exakt.

[Floating F] Flytande fokus 

Med den flytande fokusmekanismen kan man uppnå en jämn hög upplösning från oändligt avstånd ned till minsta fokuseringsavstånd. Systemet minskar all slags aberration till miniminivå och ger därför en skarp, högupplöst återgivning av allt ifrån oändlig fokusavstånd för landskap ända ner till minsta fokuseringsavstånd för porträtt och liknande motiv.

[XD LM] Linjär XD-motor (extreme dynamic)

Den linjära XD-motorn (extreme dynamic) är kraftfullare och effektivare än tidigare motorer. Detta för att utnyttja hela kapaciteten hos de snabbt utvecklande kamerahusen. Den linjära motordesignen och komponenternas layout har gått igenom en rejäl förändring för att uppnå mycket större kraft.

Godkänn Youtube-cookies för att se videon

Gå till cookie-inställningar under och se till att aktivera YouTube-cookies under avsnittet ”Functional” (Funktionella cookies).

[DDSSM] Direct Drive Super Sonic wave Motor

Ett nytt DDSSM-system används för exakt placering av den tunga fokusgrupp som krävs för fullformat. Det ger exakt skärpeinställning också inom objektivets kortaste skärpedjup. DDSSM-systemet är dessutom mycket tyst, vilket gör det perfekt för filminspelningar av scener där fokus hela tiden ändras.

[RDSSM] Ring Drive Super Sonic wave Motor

RDSSM är en piezoelektrisk motor som ger mjuk och tyst autofokus. Motorn producerar ett högt vridmoment vid långsam rotation och kan snabbt starta och stanna. Den är också extremt tyst, vilket gör att autofokusen inte hörs så mycket. Objektiv med RDSSM har även en positionskänslig detektor som direkt känner av hur mycket objektivet roteras, något som förbättrar autofokusens allmänna precision.

RDSSM består av en rotor (vänster) och en stator (höger) där piezoelektriska element är monterade.

[LM] Linjär motor

Särskilt utformade linjära motorer tillför direkt, kontaktlös elektromagnetisk drivning av objektivets fokusgrupp för extremt tyst och responsiv användning. Den kontaktlösa, linjära drivmekanismen ger låg ljudnivå, snabba svarstider och precis bromsning, vilket är en fördel för både fotografering och inspelning, där det krävs att objektivet är tyst under användning. 

[SAM] Smooth Autofocus Motor

I SAM-objektiv finns en inbyggd skärpemotor i själva objektivet som direkt driver gruppen med fokuselement, istället för att skärpemotorn i kamerahuset används. Eftersom den inbyggda motorn roterar fokusmekanismen direkt blir användningen betydligt jämnare och tystare är vanliga kameraanslutna autofokuseringssystem.

[STM] Stegmotor

En stegmotor (STM) är en motor med en mekanism som delar upp rotationen i ett antal steg för mer kontrollerad rotation. Den roterar ett steg varje gång den blir utsatt för en elektromagnetisk puls. Tack vare stegmotorn kan objektivet fokusera mjukt och smidigt när du tar bilder eller filmar.

[FHB] Skärpeknapp 

När du justerat skärpan som du vill ha den och trycker på den här knappen på objektivhuset förblir objektivet låst på det aktuella fokuseringsavståndet. Även förhandsgranskningsfunktionen kan tilldelas till den här knappen via kamerans anpassade inställningar.

[FRL] Begränsning av fokuseringsområde

Med den här funktionen sparar du tid vid autofokusering genom att ställa in en gräns för fokuseringsområdet. I makroobjektiv kan gränsen ställas in på områden som ligger antingen nära eller långt bort (se bilden). I SAL70200G ställs gränsen in endast för områden långt bort. I SAL300F28G kan fokuseringen begränsas antingen till områden långt bort eller till ett område som du själv anger.

[I/A ring] Bländarring 

Bländarringen ger intuitiv bländarkontroll. Med den kan du enkelt styra bländaren.

[I/A click] Knapp för bländarens klickstopp 

Med en bländarring kan man snabbt ändra bländarstorlek, både vid fotografering och filmning. Objektivet har en ON/OFF-knapp med vilken du kan aktivera eller inaktivera bländarringens klickstopp. När klickstoppen är aktiverade får du taktil feedback som kan göra det lättare att uppskatta hur mycket bländarringen har justerats. Därför är det bra att aktivera klickstoppen när du ska fotografera. Om klickstoppen är inaktiverade rör sig bländarringen mjukt och tyst, vilket ger sömlös kontroll när du filmar.

[I/A-lås] Knapp för bländarlås

Knappen för bländarlås förhindrar oönskade ändringar av exponering under fotografering. När den aktiveras är bländaren antingen låst i läget [A] eller så kan den flyttas mellan de manuella inställningarna. När den är upplåst kan bländarringen flyttas mellan [A] och de manuella inställningarna utan begränsningar.

[ZRDSL] Zoom Rotation Direction Select Locking Switch 

Ändringsbar zoomringsriktning. En enkel mekanisk operation är allt som krävs för att ändra zoomringens riktning enligt dina preferenser. Du kan enkelt byta zoomringsriktning som du önskar.

[OSS] Optisk SteadyShot 

Optisk SteadyShot-lägena gör det enklare att ta skarpa bilder vid fotografering utan stativ under olika förhållanden. Läge 2-stabilisering underlättar till exempel dynamiska panoramabilder och läge 3 gör bilden i sökaren stadigare, vilket gör det enklare att spåra och placera bilden.

[OSS-läge] Optisk SteadyShot-läge

Optisk SteadyShot-lägena gör det enklare att ta skarpa bilder vid fotografering utan stativ under olika förhållanden. Läge 2-stabilisering underlättar till exempel dynamiska panoramabilder och läge 3 gör bilden i sökaren stadigare, vilket gör det enklare att fota dynamiska, oförutsägbara sportmotiv.

[DMR] Damm- och fukttålig modell 

Objektivet är damm- och fukttåligt, vilket gör att det kan användas utomhus i svåra förhållanden.

[Circular] Cirkelformad bländare 

I allmänhet gäller att om en bländare består av 7, 9 eller 11 bländarlameller så blir bländarens form en polygon med 7, 9 eller 11 sidor när bländaren blir mindre. Det ger emellertid en oönskad effekt då oskarpa punktljuskällor ser ut att vara flersidiga och inte cirkulära. I α-objektiv kommer man till rätta med det här problemet genom en unik design som håller bländaren nästan perfekt cirkelformad, från helt öppen inställning till de två sista stegen. Resultatet blir en jämnare och mer naturlig oskärpa.


Jämförelse av bländarutformning [1] Traditionell bländare [2] Cirkelformad bländare