GRUNDLÄGGANDE OBJEKTIVKUNSKAP

Objektivterminologi

Cirkelformad bländare

I allmänhet gäller att om en bländare består av 7, 9 eller 11 bländarlameller så blir bländarens form en polygon med 7, 9 eller 11 sidor när bländaren blir mindre. Det ger emellertid en oönskad effekt då oskarpa punktljuskällor ser ut att vara flersidiga och inte cirkulära. I α-objektiv kommer man till rätta med det här problemet genom en unik design som håller bländaren nästan perfekt cirkelformad, från helt öppen inställning till de två sista stegen. Resultatet blir en jämnare och mer naturlig oskärpa.

Jämförelse av bländarutformning [1] Traditionell bländare [2] Cirkelformad bländare

ED-glas (extra låg spridning)/Super ED-glas

När brännvidden ökar får objektiv som byggts med traditionella optiska glas problem med kromatisk aberration. Följden av detta blir bilder med lägre kontrast, lägre färgkvalitet och lägre upplösning. För att motverka sådana problem utvecklades ED-glaset, som används i utvalda objektiv. Det förbättrar den kromatiska aberrationen i teleobjektivområdet avsevärt och ger enastående kontrast i hela bilden, även vid höga bländarinställningar. Super ED-glas kompenserar kromatisk aberration bättre.

[1] Glas [2] ED-glas [3] Super ED-glas [4] Fokusyta

Ytbehandling i flera lager

Trots att större delen av ljuset som faller på ett optiskt glas går rakt igenom reflekteras en del av det på linsens yta, vilket orsakar reflektioner eller spökbilder. Ett tunt lager antireflexbeläggning måste användas på linsens yta för att motverka problemet. På α-objektiv används en exklusiv ytbehandling i flera lager för att effektivt motverka sådana problem över ett brett våglängdsspektrum.

Nano AR-ytbeläggning

Nano AR-ytbeläggning är en originalteknik från Sony. Den ger en ytbeläggning på linsen med en exakt definierad regelbunden nanostruktur och tillåter ett exakt ljusgenomsläpp samtidigt som den motverkar reflektioner som kan orsaka bländning och skuggor. Nano AR-ytbeläggningens egenskaper för att motverka reflektion överträffar traditionella antireflexytbeläggningar, bland annat ytbeläggningar med en oregelbunden nanostruktur, vilket ger synbart bättre skärpa, kontrast och övergripande bildkvalitet.

[1] Infallande ljus [2] Reflekterat ljus [3] Genomsläppt ljus [4] Glas [5] Antireflex-ytbeläggning [6] Nano AR-ytbeläggning

Bild som tagits med Nano AR-beläggning

Med Nano AR

Bild som tagits utan Nano AR-beläggning

Utan Nano AR

Asfäriskt objektiv

Sfärisk aberration uppstår till följd av att ljusstrålar som projiceras på bildplanet genom en enkel sfärisk lins bryts olika mycket i olika delar av linsen. Det kan ge sämre bildkvalitet när objektiv med stor bländare används. Lösningen är att använda en eller flera specialformade ”asfäriska” element nära iris för att justera brytningen, så att skärpa och kontrast upprätthålls även vid maximal bländare. Asfäriska element kan också användas på andra platser i den optiska vägen för att minska distorsion. Då väldesignade asfäriska element används behövs ofta färre element totalt, och objektivets storlek och vikt som helhet minskar.

[1] Sfärisk lins [2] Asfärisk lins [3] Fokusyta

Avancerad asfärisk

Avancerade asfäriska (AA) element är en utvecklad variant med mycket stor skillnad i tjocklek mellan mitten och kanterna. AA-element är ytterst svåra att framställa. De är beroende av den mest avancerade gjutningstekniken som finns för att konsekvent och exakt uppnå den form- och ytnoggrannhet som krävs. Resultatet är en avsevärt förbättrad bildåtergivning.

XA-lins (extreme aspherical)

Asfäriska linser är mycket svårare att tillverka än enkla sfäriska linser. Nya XA-objektivelement (extreme aspherical) uppnår mycket hög ytprecision som hålls inom 0,01 micron tack vare innovativ tillverkningsteknik. Det ger en oöverträffad kombination av hög upplösning och den snyggaste bokeh du någonsin skådat.

[1-1] Konventionell asfärisk linsyta [1-2] Oönskad bokeh [2-1] XA-linsyta (extreme aspherical) [2-2] Vacker bokeh

ZEISS® T*-ytbeläggning 

Det är välkänt att tekniken för linsytbeläggning – förångningsdeposition av en tunn, jämn ytbeläggning på linsen för att minska reflektioner och maximera genomsläppet – ursprungligen var ett ZEISS-patent. Företaget ZEISS utvecklade även effektiva flerskiktsytbeläggningar för kameralinser, och det är den här tekniken som har vidareutvecklats till T*-ytbeläggningen.

Innan ytbeläggning infördes reflekterades en stor del av det inkommande ljuset på linsens yta, vilket minskade genomsläppet och gjorde det svårt att använda flera element i objektiv. Effektiva ytbeläggningar gjorde det möjligt att utforma mer komplex optik med betydligt bättre prestanda. Minskad inre reflektion bidrog till minimal bländning och hög kontrast.

ZEISS T*-ytbeläggning appliceras inte på vilken lins som helst. T*-symbolen finns endast på objektiv med flera element där den nödvändiga prestandan har uppnåtts genom hela den optiska vägen, och är därför en garanti för högsta kvalitet.

[1] Ljuskälla [2] Bild-sensor [3] Minskad reflektion

Intern fokusering (IF)

Bara mittengruppen i det optiska systemet flyttas för att uppnå fokus och objektivets totala längd förblir intakt. Fördelarna är snabb autofokusering och kort minsta fokuseringsavstånd. Dessutom roterar inte filtergängan på objektivets framkant, vilket är praktiskt om du använder ett polariserande filter.

Bakre fokusering (RF)

Genom att bara flytta den bakre gruppen av linser i fokus får objektivet snabb autofokusering och ett kortare minsta fokuseringsavstånd. Eftersom den främre delen av objektivet inte roterar förbättras dessutom hanterbarheten när du fotograferar med ett polariserande filter.

Objektivhus med aluminiumlegering

Vid konstruktionen av G-objektiv och andra avancerade objektiv används aluminiumlegering som ger höga optiska prestanda. Materialet är lätt och tåligt och klarar effekterna av temperaturväxlingar.

Fokuseringsområdesbegränsning

Med den här funktionen sparar du tid vid autofokusering genom att ställa in en gräns för fokuseringsområdet. I makroobjektiv kan gränsen ställas in på områden som ligger antingen nära eller långt bort (se bilden). I SAL70200G ställs gränsen in endast för områden långt bort. I SAL300F28G kan fokuseringen begränsas antingen till områden långt bort eller till ett område som du själv anger.

Skärpeknapp

När du justerat skärpan som du vill ha den och trycker på den här knappen på objektivhuset förblir objektivet låst på det aktuella fokuseringsavståndet. Även förhandsgranskningsfunktionen kan tilldelas till den här knappen via kamerans anpassade inställningar.

Direct Drive Super Sonic wave Motor (DDSSM)

Ett nytt DDSSM-system används för exakt placering av den tunga fokusgrupp som krävs för fullformat. Det ger exakt skärpeinställning också inom objektivets kortaste skärpedjup. DDSSM-systemet är dessutom mycket tyst, vilket gör det perfekt för filminspelningar av scener där fokus hela tiden ändras.

Super Sonicwave Motor (SSM)

SSM är en piezoelektrisk motor som bidrar till jämn och tyst autofokusering. Motorn ger högt vridmoment vid långsam rotation och reagerar genast på start och stopp. Den är också extremt tyst, vilket gör det lättare att få tyst autofokusering. Objektiv med SSM har även en positionskänslig detektor som direkt känner av mängden objektrotation, något som ökar autofokuseringens precision över lag.

SSM består av en rotor (vänster) och en stator (höger) där piezoelektriska element är monterade.

ADI-blixtmätning

Advanced Distance Integration-blixtmätning är tillgänglig när den inbyggda blixten eller den externa blixten HVL-F60M/HVL-F43M/HVL-F20M används med ett objektiv som har en inbyggd avståndsomkodare.* Det ger en automatisk mätning som är praktiskt taget opåverkad av reflexionsfaktorer från föremål eller bakgrunder. Du får precisionsinformation om avstånd via omkodaren, och dessa data används för att kompensera blixtstyrkan på rätt sätt. Det ger bra exponering som är mer tillförlitlig än den du får med vanlig TTL-blixtmätning (through-the-lens). En sådan kan försvinna vid alltför reflekterande eller mörka motiv eller bakgrunder.

Avståndskodare

Avståndskodaren är en linskomponent som direkt känner av fokuseringsmekanismens position och skickar en signal till processorn för att mäta avståndet till motivet. Vid fotografering med blixt är dessa data mycket användbara för att beräkna hur mycket blixtenergi som behövs för motivet. Avståndskodaren spelar en väsentlig roll vid ADI-blixtmätning, och ger blixtmätning med hög precision som inte påverkas av reflektioner från motiv eller bakgrund.

Smooth Autofocus Motor (SAM)

I SAM-objektiv finns en inbyggd skärpemotor i själva objektivet som direkt driver gruppen med fokuselement, istället för att skärpemotorn i kamerahuset används. Eftersom den inbyggda motorn roterar fokusmekanismen direkt blir användningen betydligt jämnare och tystare är vanliga kameraanslutna autofokuseringssystem.

Objektivbaserad optisk bildstabilisering (OSS)

Gyrosensorer som är inbyggda i objektivet känner av de minsta rörelserna, och stabiliseringslinsen precisionsförskjuts för att motverka oskärpan som kan uppstå. Användningen av precisa, tysta linjära motorer och teknik som hämtats från avancerade proffsvideokameror från Sony ger en otroligt tyst, effektiv bildstabilisering för filmer och stillbilder av hög kvalitet.

Aktivt läge (Active Mode OSS)

Om du förflyttar dig samtidigt som du spelar in film kan det ge upphov till mer kameraskakning som kan leda till oskärpa. Traditionella system för bildstabilisering var inte effektiva för att kompensera för den här typen av rörelser, men i ”aktivt läge” används ett bredare omfång av rörelser för kompenseringsobjektivet. Det ger förbättrad stabilisering för större kamerarörelser. Stabiliseringen på vidvinkelsidan av zoomområdet förbättras avsevärt och gör det enklare att spela in film utan stativ med minimal bildoskärpa.

Smidig, flexibel kraftfull zoom (PZ)

Med objektiven med α-fattning från Sony med kraftfull zoom får du bättre kontroll och kreativa möjligheter för filmskapande med mjuka, konsekventa zoomeffekter som är svåra att uppnå för hand. Detaljer som jämn acceleration och hastighetsminskning är också viktiga, och självfallet är spårningen utmärkt hela tiden. Allt det här blir möjligt tack vare en kombination av genomarbetad videokamerateknik från Sony och avancerad innovation – från optisk och mekanisk design till originalmotorteknik från Sony som smälter samman via krävande intern tillverkning. En annan fördelaktig funktion är inbyggd zoom. Objektivets längd förblir densamma när du zoomar, och objektivhuset roterar inte. Det gör att du kan använda polariseringsfilter och andra placeringsberoende filter utan extra stöd.

Smooth Motion Optics (SMO)

SMO (Smooth Motion Optics) är ett optiskt designkoncept från Sony för utbytbara objektiv som har utformats för att ge högsta möjliga bildkvalitet och upplösning för rörliga bilder.

SMO-designen löser tre huvudproblem som kan inträffa vid filminspelning:

– Brännviddsförändring (instabil bildvinkel vid fokusering) minimeras effektivt med en inbyggd precisionsfokusmekanism.

– Risken för små fokusförändringar vid zoomning elimineras med hjälp av en särskild spårningsmekanism.

– Risken för laterala rörelser av den optiska axeln vid zoomning elimineras tack vare en inbyggd zoommekanism som håller objektivlängden konstant oavsett brännvidd.

Den precisionsnivå som måste uppnås kräver både exakt design och konstant övervakning vid tillverkning, men de fördelar för filmskapande som objektiv med stora bländare ger, i synnerhet i storformatssensorer, är betydande och väl värda besväret.

Fluorbeläggning

Den exponerade framdelen på ett objektiv kan utsättas för vatten, lera, olja, fingeravtryck och andra ämnen som kan påverka bildkvaliteten och skada objektivet. Sony har löst det här med en fluorbeläggning som ger en ökad vätskekontaktvinkel och gör att objektivet inte blöts ned lika enkelt samt att skadliga ämnen ”stöts bort”. Om vatten- eller oljebaserade ämnen ändå fastnar på objektivet kan du enkelt torka bort dem. Fluorbeläggningen skyddar objektivet och gör dessutom att du inte behöver rengöra det lika ofta.