ECM-B10: videotranskription vald

Alpha-logotypen

 

Bildtexterna ”Bättre mikrofoner för bättre kameror” och därefter ”SPELA IN DIGITALT LJUD” över grafik som visar ljudsignalens vågform

 

Sekvens med tagningar på mikrofonerna ECM-B1M och ECM-B10 och bildtexterna ”ECM-B1M – för mångsidig inspelning” och ”ECM-B10 – kompakt och mångsidig”

Bildtexten ”Shotgun-mikrofonen ECM-B10 med digital signalbehandling” över en tagning på mikrofonen ECM-B10 där reglagen på den bakre panelen visas

 

Bildtexten ”Shotgun-mikrofon till superriktad inspelning” över grafik som visar en stor, konventionell mikrofon. Därefter syns bildtexten ”i ett kompakt format” över en bild på sidan av ECM-B10 som visar hur kompakt den är

Bild från sidan av ECM-B10 med en grafik som visar fyra mikrofonkapslar anslutna till en digital signalbehandlare med bildtexterna ”med digital signalbehandling” och därefter ”med strålformningsteknik”

 

Kamera med ECM-B10 och vindskydd på sedda framifrån från vänster sida och en grafik som visar hur digitalt ljud överförs från mikrofonen till kameran med bildtexterna ”Överföring av digitalt ljud” och därefter ”för inspelning utan ljudförsämring”

 

Bildtexterna ”Mer än bara superriktat” och därefter ”Tre upptagningsmönster att välja bland i en mikrofon”

Bildtexten ”Tre upptagningsmönster att välja bland” över tre diagram som visar olika mönster för riktningskänslighet. Bildtexten ”Superriktat” till vänster, ”Enkelriktat” i mitten och ”Flerriktat” till höger.

Bildtexten ”Superriktat” över ett diagram som visar mönstret för superriktad känslighet

Bildtexten ”Fånga upp ett specifikt område framför mikrofonen” över en tagning på en användare som filmar med en handhållen kamera med ECM-B10 och vindskydd på. Därefter en bild på en vloggare som pratar in i en kamera på ett stativ med ECM-B10 på och därefter en bild på en vloggare som lagar mat i ett kök och har kameran med ECM-B10 monterat på ett kameragrepp som fungerar som stativ

Bildtexten ”dämpar ljud från sidan och bakom kameran” över en tagning på en vloggare som tar en selfie med en handhållen kamera på ett kameragrepp med ECM-B10 och vindskydd monterade.

Delad skärm. Vänster: Bildtexterna ”Flerriktat” och ”Fångar upp ljud från alla riktningar” över ett diagram som visar mönstret för flerriktad känslighet och ett klipp med en vloggare som pratar. Höger: Bildtexterna ”Superriktat” och ”Fokus på rösten framför” över ett diagram som visar mönstret för superriktad känslighet och samma klipp men där mycket mindre ljud från omgivningen och bakgrundsljud hörs

Bildtexten ”Enkelriktat” över ett diagram som visar mönstret för enkelriktad känslighet

Bildtexten ”Fångar upp ljud från ett stort område framför kameran” över en tagning på en användare som filmar med en kardanupphängd kamera med ECM-B10 och vindskydd monterade. Därefter syns ett diagram som visar mönstret för enkelriktad känslighet och en bild på ett band som uppträder utomhus

 

Bildtexten ”Flerriktat” över ett diagram som visar mönstret för flerriktad känslighet

Bildtexterna ”Fånga upp lika mycket ljud från alla riktningar” och därefter ”spela in ljud framför och bakom kameran” över en tagning på en intervju där en kamera med ECM-B10 står på ett lågt bord och är monterad på ett kameragrepp som fungerar som stativ. Intervjuaren står bakom kameran och intervjupersonen framför

Delad skärm. Vänster: Bildtexterna ”Superriktat” och ”Fokus på rösten framför” över ett diagram som visar mönstret för superriktad känslighet och ett klipp från en intervju där intervjupersonen hörs betydligt mer än intervjuaren. Höger: Bildtexterna ”Flerriktat” och ”Fångar upp rösterna framför och bakom lika mycket” över ett diagram som visar mönstret för flerriktad känslighet och samma klipp från intervjun där båda två hörs lika mycket

Bildtexten ”Spela in ljud i omgivningen” över en tagning på en användare som håller i en kamera i ett skogsområde bredvid en bäck

Delad skärm. Vänster: Bildtexterna ”Superriktat” och ”Fokus på ljud framför” över ett diagram som visar mönstret för superriktad känslighet och ljudet av rinnande vatten. Höger: Bildtexterna ”Flerriktat” och ”Fångar upp ljud från omgivningen” över samma klipp men där andra ljud (t.ex. fågelkvitter) utöver det rinnande vattnet hörs

 

Bildtexten ”Ändra riktning med en enda knapp” över en snabb sekvens med tagningar på olika situationer där det är bra att använda olika riktningar

 

Bildtexten ”Spela in ljud klart och tydligt överallt”

Bildtexten ”Inbyggd brusdämpning” över en tagning där en person pratar in i kameran

Delad skärm. Vänster: Bildtexterna ”Brusreduceringsfilter av” och ”Fläktljud i bakgrunden stör” över en tagning där en person pratar in i kameran och ljud som hörs från en fläkt i närheten. Höger: Bildtexterna ”Brusreduceringsfilter på” och ”Mindre fläktljud i bakgrunden” över samma klipp men med betydligt mindre ljud från fläkten

Bildtexten ”Vindbrusreducering” över en tagning på en vloggare som tar en selfie med en handhållen kamera på ett kameragrepp med ECM-B10 och vindskydd monterade

Delad skärm. Vänster: Bildtexterna ”Utan vindskydd” och ”Ljud från vinden fångas upp” över en tagning där en person pratar in i kameran och vinden hörs. Höger: Bildtexterna ”Med vindskydd” och ”Mindre vindbrus hörs” över samma klipp men med betydligt mindre vindbrus

Bildtexten ”Utan kablar och batteri” över en tagning där en användare fäster ECM-B10 och vindskyddet på kamerans Multi Interface Shoe och förbereder inför att filma

 

Bildtexten ”Damm- och fukttålig utformning” över en tagning på en användare som filmar från en låg position med en kardanupphängd kamera med ECM-B10 och vindskydd monterade

Bildtextens fotnot ”Vi kan inte garantera att modellen är 100 % damm- och fukttålig.”

 

Bildtexten ”En digital shotgun-mikrofon” över flera upprepande tagningar på en vloggare som tar en selfie utomhus med en handhållen kamera på ett kameragrepp med ECM-B10 och ett vindskydd monterade. Därefter en vloggare inomhus som pratar in i en kamera på ett stativ där baksidan av ECM-B10 visas. Därefter visas ett band som uppträder utomhus

Bildtexten ”fantastiskt ljud i mindre format” över en matlagningsscen i ett kök där en mugg syns. Därefter en vloggscen utomhus där vloggaren, som tar en selfie, säger ”Kolla in det”

 

Bildtexten ”Shotgun-mikrofonen ECM-B10 med digital signalbehandling” över en tagning på mikrofonen ECM-B10 där reglagen på den bakre panelen visas

 

Tagning på kameror med mikrofonerna ECM-B1M och ECM-B10 monterade och bildtexterna ”ECM-B1M – för mångsidig inspelning” och ”ECM-B10 – kompakt och mångsidig”

 

Tagning på en rad Alpha-kameror med olika slags mikrofoner monterade

 

Logotyp för SONY