S-Cinetone for mobile

I den här videon visas färgteknik och dynamiskt omfång för S-Cinetone for mobile.

Scenen visar en kvinnas ansikte med byggnader och solen som skiner starkt i bilden. Kameran rör sig långsamt från vänster till höger tills solen täcks av kvinnan och visar de vackra färgerna i S-Cinetone for mobile på hennes ansikte, hår och hud. Kameran rör sig vidare åt höger, förbi kvinnan så att solen återigen skiner starkt på höger sida av bildramen.