Kameror med utbytbart objektiv

Kameror med utbytbart objektiv

Kameror med utbytbart objektiv
Alpha 7 III med 35mm fullformatssensor

ILCE-7M3/ILCE-7M3K

NYTT

Ta sikte med höga AF-prestanda

Exempelbild Exempelbild

Ta sikte med höga AF-prestanda

4D FOCUS – AF-kapaciteten utvecklas vidare

AF-kapaciteten har förbättrats med samma framsteg inom AF-tekniken som i α9-kameran och här används den på bästa sätt. Det gör att autofokusen i α7 III håller skärpan på oförutsägbara rörliga motiv som dansare, boxare och vilda djur när den en gång har ställts in.

Illustration
[1] Täckning för AF med fasdetektion (693 punkter) [2] Täckning för AF med kontrastavkänning (425 punkter)

4D FOCUS: Otroligt bred täckning

693. Anmärkningsvärt många AF-fasdetektionspunkter

Den här kameran har 693 AF-punkter för AF med fasdetektion0 som täcker cirka 93 % av bildområdet plus 425 tätt placerade AF-punkter för AF med kontrastavkänning1, vilket förbättrar skärpan.
Illustration

4D FOCUS: Hög AF-hastighet

Upp till två gånger0 snabbare AF-prestanda

I vår avancerade snabba hybrid-AF kombineras AF med fasdetektion på fokusytan, som ger utmärkt hastighet och spårning, med AF med kontrastavkänning med hög precision så att du kan ta knivskarpa bilder av snabbt rörliga motiv. Systemet fördubblar AF-hastigheten0.
Användningsbild

4D FOCUS: Stabil spårning

Förbättrad AF-spårning för snabba motiv i rörelse

De AF-prestanda som ärvts från α9 ger AF-spårning med ökad exakthet för kontinuerlig bildtagning av snabba händelser. Med snabbare bildsensorläsning kan till och med komplexa rörelser spåras och plötsliga rörelser förutses mer exakt så att du kan fånga de avgörande ögonblicken.
4d FOKUS-logotyp

Mer om 4D FOCUS

Exempelbild

Tillförlitlig AF ned till en ljusstyrka på EV-30

Avancerade AF-algoritmer bidrar till hög AF-precision även vid minskad ljusstyrka, ända ned till EV-3, för tillförlitligare autofokus för mörkare motiv.
Produktbild

AF med fasdetektion på fokusytan stöder A-fattningsobjektiv0

693 AF-punkter för AF med fasdetektion på fokusytan ger inte bara bred täckning och korta svarstider utan även fördelarna med effektiv spårning också med objektiv med A-fattning som monterats med monteringsadaptern LA-EA3.

Fånga blicken och få en glimt av själen

Exempelbild

Ögon-AF skapar nya förutsättningar för porträtt

Med α7 III kan du använda ögonautofokus i AF-C-läget för snabb ögondetektering/-spårning när du tar stillbilder. Du justerar enkelt skärpan på rörliga motiv och det kan ge dig helt nya typer av porträttbilder.
Exempelbild

Även om ansiktet är delvis dolt

Exempelbild

Även när någon tittar ner

Exempelbild

Även vid motljus

Illustration

Skärpekontroll via pekskärm

α7 III har pekskärmsfokus och en pekplattefunktion som gör att du enkelt kan ställa in skärpan genom att dra med fingret när du använder sökaren.
Illustration

AF i fokusförstorare

Använd autofokusen för stillbilder när fokusområdet är förstorat i sökaren/på skärmen, och zooma ut när skärpan ställts in. Det här är ett utmärkt sätt att ställa in skärpan på ett mindre område och när skärpeinställningen behöver vara precis.
Användningsbild

Genomgående flexiblare AF-inställningar

AF-spårningens känslighet kan justeras i fem steg för stillbilder. AF-områdena/punkterna kan ändras när du växlar mellan liggande och stående bild. Fokuspunktsinställningarna kan tilldelas till anpassade knappar.