Artikel-ID : 00260075 / Senast ändrat : 26/10/2022Skriv ut

Ihopparningsförsöket misslyckades.

  Försök med följande:


  • Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på både headsetet och smartphonen.
  • Håll headsetet och smartphonen inom 1 meters avstånd från varandra.
  • Radera enhetsinformationen om headsetet från smartphonen, och parkoppla sedan headsetet med smartphonen igen.
  • Det kan hända att headsetet redan är anslutet till en annan apparat (t.ex. en smartphone). Stäng av Bluetooth-funktionen för andra apparater än den apparat som du vill ansluta.
  • Bästa iOS 13.0 eller senare-användare,
   Tillåt åtkomst till [Bluetooth] från [Inställningar] - [Music Center / Headphones] på din iPhone.
  • För användare av iOS 11.
   Om appen gång på gång frågar ”Slå på Bluetooth?”, testa följande i kontrollcenter.
   1. Stäng av flygplansläge.
   2. Stäng AV Bluetooth-funktionen, och slå sedan PÅ den igen.
  Tips!

  Ihopparningsproceduren för andra Bluetooth-apparater kan vara annorlunda än för den första apparaten.

  Se bruksanvisningen som medföljde apparaten för närmare detaljer.