Så här hanterar du beskärning med bildvinkelfunktionen? (endast engelska)