Artikel-ID : 00131112 / Senast ändrat : 27/10/2015

Information om kompatibilitet med Windows 10 för programvara (Reader eBook)

  Här visas de produkter som lanserades i juli 2015 eller tidigare och som har funktionskontrollerats under följande förhållanden:

  Kontrollmiljö:
  • Funktionaliteten kontrollerades med Windows 10 Home och Windows 10 Pro i skrivbordsläge på en uppgraderad dator som förinstallerats med Windows 8.1.
  • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.

  Förklaring:
  ✓ : Kompatibel
  - : Inte kompatibel

  Programvara Version Windows 10 Home Windows 10 Pro
  32 bitar 64 bitar 32 bitar 64 bitar
  Reader for PC 2.4