Artikel-ID : 00249126 / Senast ändrat : 06/08/2020

Så här åtgärdar du felmeddelandet [Network not connected] (Nätverk ej anslutet)

  Nätverksfelmeddelande eller fel tid visas

  Visas meddelandet [Network not connected] (Nätverk ej anslutet) efter att du nyligen uppdaterat tv:n och har du lagt märke till ett eller flera av följande tecken:

  • Du märker att tiden som anges på startskärmen är felaktig.
  • Vissa appar fungerar ibland inte, medan andra fungerar normalt.
  • Nätverksstatus anges som ”Connected, No Internet” (Ansluten, utan internet). 

  I så fall kanske tv:ns interna klocka inte stämmer överens med nätverksklockan efter programvaruuppdateringen, vilket orsakar nätverksfelet.
  Du kan lösa problemet genom att ändra klockinställningen till ”Network Time” (Nätverkstid). 
   

  Så här ställer du in klockan på nätverkstid

  Gå till [Inställningar] kugghjulssymbolen för inställningar → bläddra ned till [Systeminställningar] → välj [Date & time] (Datum och tid) → välj [Använd nätverkstid] 

  Om du har några sändningskanaler installerade kan du istället testa att titta på en tv-kanal i minst 30 sekunder och sedan återgå till startskärmen för att kontrollera om rätt tid visas.

   

  Om situationen inte förbättras efter att du har provat den här lösningen kan du kontakta oss.