Artikel-ID : 00152213 / Senast ändrat : 31/08/2016

Viktigt, ibland ligger inte den svenska manualen med i kartongen

  Det galler foljande produkter:

  KDL-40EX720 / 721 / 725
  KDL-46EX720 / 721 / 725
  KDL-55EX720 / 725

  For att fa tillgang till manualen, foljer ni nedan steg:

  • Manualen ar inbyggd i TV:n och aktiveras genom att man trycker pa knappen "i-Manual" pa fjarrkontrollen.
  • Du kan ladda ner handboken som .pdf fran www.sony.se/support.
  • Du kan bestalla en tryckt manual genom att kontakta Sonys Kundinformation Center, via www.sony.se/support.