Artikel-ID : 00278237 / Senast ändrat : 20/06/2022Skriv ut

Så här återställer du din Sony TV med eller utan fjärrkontrollen (mjuk omstart, strömåterställning eller fabriksinställningar)

  Den här artikeln innehåller flera alternativ för felsökning av din tv, beroende på din situation:

  1. Tv:n svarar och det går att komma åt tv-menyn med fjärrkontrollen. Det finns dock vissa problem, t.ex. att appar kraschar eller fastnar, tv:n stängs av och slås på slumpmässigt eller bild- eller ljuddistorsion förekommer.
   Prova följande:
   1. Mjuk återställning (Android TV och Google TV)
   2. Kall omstart (alla tv-apparater)
   3. Fabriksåterställning på menyn Inställningar (alla tv-apparater) → gå till det här avsnittet i artikeln
    ​​​​​
  2. Tv:n svarar inte och det går inte att komma åt tv-menyn med fjärrkontrollen: t.ex. tv:n har fastnat, startar inte, visar ingen bild eller startar om gång på gång. Det går inte att göra något med fjärrkontrollen och det går inte att komma åt menyn Inställningar.
   Prova följande:
   1. Kall omstart (alla tv-apparater)
   2. Manuell fabriksåterställning med knappar (Android TV och Google TV)

  Om beskrivningen stämmer in på ditt fall provar du varje steg innan du går vidare till nästa. Om du inte är säker på vilken typ av tv du har kontrollerar du om BRAVIA-tv:n är en Google TV, en Android TV eller någon annan sorts tv [English].  Mjuk återställning med fjärrkontrollen (ANDROID TV och GOOGLE TV)

  En mjuk återställning tar inte bort någon information och är ett säkert sätt att felsöka mindre problem. Du kan antingen använda fjärrkontrollen för att starta den mjuka återställningen eller använda fjärrkontrollen för att gå till tv:ns meny Inställningar:

  Alternativ 1: Gör en tvingad omstart av tv:n med fjärrkontrollens strömknapp. Beroende på modell kan du antingen:

  1. hålla strömknappen nedtryckt tills tv:n stängs av och startas om
   eller
  2. hålla strömknappen nedtryckt tills en meny visas och sedan välja Starta om

  Alternativ 2: Gör en tvingad omstart av tv:n i inställningarna för tv:n.


  Kall omstart (ALLA tv-apparater)

  En kall omstart tar inte bort någon information och är ett säkert sätt att felsöka mindre problem när det inte går att använda fjärrkontrollen. Tv:n skadas inte om du kopplar ur den utan att stänga av den.

   

  1. Dra ut tv:ns nätsladd från eluttaget. Låt den vara urkopplad i 30 sekunder.
  2. Anslut nätsladden till eluttaget på nytt.
  3. Om tv:n inte startar använder du strömknappen på tv:n för att slå på den.
   (Tips: Om tv:n startade efter steg 3 men fortfarande inte går att använda kontrollerar du fjärrkontrollens batterier.)

  Exempel på strömknappens placering


  Fabriksåterställning (ALLA TV-apparater)

  Om föregående steg inte fungerade men det går att komma åt tv:ns inställningar med fjärrkontrollen kan du prova att utföra en fabriksåterställning. Den här typen av återställning återställer tv:n till de ursprungliga inställningarna och kan lösa mer ihållande problem.

  Om det inte går att komma åt tv:ns inställningsmeny går du till manuell fabriksåterställning (gäller Android TV och Google TV).

  INNAN DU BÖRJAR: När återställningen är färdig måste du gå igenom den första installationen igen, precis som första gången du startade tv:n. En fabriksåterställning tar bort alla anpassade inställningar i tv:n, bl.a. inställningar för Google-konto, appar, kanaler och trådlösa nätverksinställningar.

  1. På fjärrkontrollen trycker du på knappen Quick Settings (knappen Quick settings), HOME-knappen eller ACTION MENU-knappen beroende på tv:n/fjärrkontrollen.
  2. Välj kugghjulssymbolen för inställningar eller pilen
  3. Följande steg kan skilja sig åt beroende på menyvalen på din tv (A, B eller C):
   1. Välj System →Om → Återställ → Återställ standardinställningar → Radera allt → Ja.
   2. Välj Device Preferences (Enhetsinställningar) → Återställ → Återställ standardinställningar → Radera allt → Ja.
   3. Välj Storage & reset (Lagring och återställning) → Återställ standardinställningar → Radera allt → Ja.

  Fabriksåterställningen kan ta några minuter. Vänta tills processen slutförts. När fabriksåterställningen är klar startar tv:n den första installationen.

  Alternativ: Använda knappen HELP på fjärrkontrollen för att utföra en fabriksåterställning


  Manuell (tvingad) fabriksåterställning (ANDROID TV och GOOGLE TV)

  Om du inte kommer åt tv:ns inställningsmeny med fjärrkontrollen kan du prova att göra en manuell (tvingad) fabriksåterställning med knapparna på tv:n. Den här typen av återställning återställer tv:n till de ursprungliga inställningarna och kan lösa mer ihållande problem (t.ex. om tv:n startas om av sig själv).

  INNAN DU BÖRJAR: När återställningen är färdig måste du gå igenom den första installationen igen, precis som första gången du startade tv:n. En fabriksåterställning tar bort alla anpassade inställningar i tv:n, bl.a. inställningar för Google-konto, appar, kanaler och trådlösa nätverksinställningar.

  Utföra en manuell fabriksåterställning med hjälp av knapparna på tv:n

  Hur du utför den manuella återställningen varierar beroende på hur många knappar tv:n har:

  1. Endast en knapp på tv:n: Strömknappen sitter längst ned i mitten på tv:n eller på vänster sida sett framifrån.
  2. Tre knappar på tv:n: Strömknappen och volymknapparna sitter till höger eller vänster på tv:ns baksida.
  3. Fler än tre knappar på tv:n.

  Om du inte hittar knapparna på tv:n kan du titta i tv:ns snabbstartsguide eller referensguide som finns på produktsidan här på supportwebbplatsen.

  Följ instruktionerna beroende på hur många knappar det finns på tv:n:

  Typ A: Tv-modellen har en knapp

  Typ B: Tv-modellen har tre knappar (vänster, höger eller på baksidan av tv:n)

  Typ C: Tv-modellen har fler än tre knappar