Artikel-ID : 00192373 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Hur ställer jag in eller omjusterar min Sony LCD-tv (guide för enkel satellitantenn)?

  ANMÄRKNINGAR:

  • Proceduren nedan gäller för alla våra Sony LCD-tv-apparater (exklusive Sony Android-tv-apparater). Beroende på tv-modell kan dock små skillnader mellan layouten på fjärrkontrollen och menygränssnittet uppstå.
  • Om du behöver ytterligare vägledning hittar du mer information i tv:ns inbyggda hjälpguide, eller genom att gå tillSupport-sidan för din tv-modell.
  • Använd fjärrkontrollknapparna nedan för att navigera.
    
   FjärrkontrollsriktningarFjärrkontrollsriktningar
   Navigera på tv-menyn med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen.Välj alternativ genom att trycka på ”plus”-knappen. Det är den runda knappen mitt på det runda menyområdet på fjärrkontrollen.

   

  1. Kontrollera att satellitantennkabeln är korrekt ansluten till tv:n.
   Diagrammet nedan är en exempelbild på anslutningar för satellit.
   Du hittar mer information eller annan information om antennanslutning i handboken som medföljde tv:n.

   Bild
   *För SUB-uttag ansluter du bara när du använder läget för dubbla mottagare.
    
  2. Slå på tv:n.
  3. Tryck sedan på MENU (meny) eller HOME (start) beroende fjärrkontrollens layout.
   Bild
    
  4. Välj Settings (inställningar).
  5. VäljDigital Set-up (digital inställning).

   Bild

    
  6. Välj Satellite Auto Tuning (automatisk satellitinställning) eller Auto Tuning (automatisk inställning).
   Bekräfta sedan med knappen Bild.
  7. När du får frågan Do you want to start Auto Tuning? (Vill du starta automatisk inställning?) väljer du Yes (ja) och bekräftar med knappen Bild.

   Bild

    
  8. Välj Next (nästa) och bekräfta med knappen Bild.
  9. I det här steget uppmanas du att välja mellan två satellitprogramlistor. Preferred Satellit (önskad satellit) innehåller programlistan för satellitoperatörer som du har valt, och General Satellite (allmän satellit) visar programlistan för alla satelliter.
   Välj Preferred Satellite (önskad satellit) och bekräfta med knappen Bild.

   Obs! Preferred Satellite (önskad satellit) visar en lista över tillgängliga leverantörer som är kopplade till lands- och språkinställningar.

    
    Bild  Bild
  10. I nästa steg ser du en lista över operatörer. Välj önskad operatör.
   Obs! Om du inte hittar önskad operatör i listan går du tillbaka till föregående sida och väljer General Satellite (allmän satellit) enligt steg 9.
  11. Välj Next (nästa) och bekräfta med knappen Bild.
  12. Du kan nu ställa in nätverksparametrarna. För en grundläggande installation ska du behålla standardinställningarna.

   Scan Type (sökningstyp): Full (full genomsökning), Network (nätverk) eller Manual Scan (manuell skanning)
   Service Type (typ av tjänst): All services (alla tjänster) (gratis och krypterade)
   Channel Type (typ av kanal): All services (alla tjänster) (tv och/eller radio)

   Bild


   Om du har fått specifika nätverksparametrar från din operatör kan du ändra inställningarna manuellt för Scan Type (sökningstyp), Service Type (typ av tjänst) och Channel Type (typ av kanal).
  13. Välj Next (nästa) och bekräfta med knappen Bild.
  14. Då startar automatisk inställning. Det kan ta ett tag att slutföra den här processen.