Artikel-ID : 00192357 / Senast ändrat : 26/04/2022Skriv ut

Hur ställer jag in eller omjusterar min LCD-tv från Sony som inte är Android (kabel/markbunden)?

  Innan du börjar


  Digital inställning (LCD-tv utan Android)

  1. Kontrollera att antennkabeln är korrekt ansluten till tv:n.
   Diagrammet nedan är en exempelbild på anslutningar för kabel/markbunden. Du hittar mer information eller annan information om antennanslutning i handboken som medföljde tv:n. Handböckerna finns på supportsidan.
   Exempelbild på anslutningar för markbunden/kabel-tv.

  2. Slå på tv:n.
  3. Tryck på knappen MENU (meny) eller HOME (start) på fjärrkontrollen.
   Två bilder sida vid sida. Vänster: menyknappens placering på fjärrkontrollen. Höger: startknappens placering på fjärrkontrollen.
  4. Välj det av alternativen nedan som bäst överensstämmer med menystrukturen på din tv. Observera att skärmbilderna nedan kan skilja sig från det du ser på din skärm.
   • Alternativ A: Använd pilknapparna på fjärrkontrollen och välj InställningarDigital set-up (digital installation) → Digital automatisk kanalinställning eller Automatisk kanalinställning, så som visas på skärmbilderna nedan.
    Bild
   • Alternativ B: Använd pilknapparna på fjärrkontrollen och välj InställningarSysteminställningar eller KonfigureraChannel set-up (kanalinställning) → Digital set-up (digital installation) → Digital automatisk kanalinställning eller Automatisk kanalinställning, så som visas på skärmbilderna nedan.
    Bild
  5. När du får frågan Do you want to start Auto Tuning? (Vill du starta automatisk kanalinställning) väljer du Ja eller OK, och bekräftar sedan med Bild (”Plus”-knappen).
   Skärmbild på tv: ”Do you want to start Auto Tuning?” (Vill du starta automatisk kanalinställning?) Ja/Nej
  6. Välj antingen Egen antenn eller Kabel-TV.
  7. När du väljer Egen antenn startar automatisk inställning för antennen.
  8. Om du valde Kabel-TV i föregående steg visas menyn för kabelinställning.
  9. Du kan välja att ställa in Scan Type (sökningstyp), Frequency (frekvens) eller Network ID (nätverks-id) manuellt enligt specifika nätverksparametrar som du har fått från din sändningsleverantör.
  10. Om du inte har fått någonting rekommenderar vi att du använder standardinställningarna:
   • Scan type (sökningstyp) = Snabb sökning
   • Frequency (frekvens) = Auto
   • Network ID (nätverks-id) = Auto
   • Operatör: Välj din sändningsleverantör i listan
  11. Om sökningen inte hittar några eller alla kanaler kan du försöka att ändra inställningen Scan Type (sökningstyp) till Fullständig sökning.
   • VIKTIGT!Det kan ta en timme eller längre när du väljer Full sökning för att ställa in tv:n. Om du har problem med inställningsproceduren Kabel-TV ska du kontrollera med din operatör eftersom de eventuellt använder olika inställningar.
  12. Välj sedan Starta.
  13. Tv:n påbörjar nu inställningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när den är klar.

  Analog inställning (LCD-tv utan Android)

  Så utför du en analog inställning