Artikel-ID : 00192357 / Senast ändrat : 23/09/2021

Hur ställer jag in eller omjusterar min Sony LCD-tv (guide för analog/kabel/markbunden)?

  ANMÄRKNINGAR:

  • Proceduren nedan gäller för alla våra Sony LCD-tv-apparater (exklusive Sony Android-tv-apparater). Beroende på tv-modell kan dock små skillnader mellan layouten på fjärrkontrollen och menygränssnittet uppstå.
  • Om du behöver ytterligare vägledning hittar du mer information i tv:ns inbyggda hjälpguide eller genom att gå tillSupport-sidan för din tv-modell.
  • Använd fjärrkontrollknapparna nedan för att navigera.

   Fjärrkontrollsriktningar Fjärrkontrollsriktningar
   Navigera på tv-menyn med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen. Välj alternativ genom att trycka på ”plus”-knappen. Det är den runda knappen mitt på det runda menyområdet på fjärrkontrollen.

  Analog inställning

  1. Tryck på knappen MENU (meny) eller HOME (start) på fjärrkontrollen.

   Bild

  2. Välj det av alternativen nedan som bäst överensstämmer med menystrukturen på din tv:

   Alternativ A
   Använd pilknapparna på fjärrkontrollen och välj SettingsAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning eller Auto Tuning (inställningar → analog inställning → analog automatisk inställning eller automatisk inställning).  

   Bild


   Alternativ B
   Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja SettingsSystem Settings eller Set-upChannel set-upAnalog SetupAnalogue Auto Tuning eller Auto Tuning (inställningar → systeminställningar eller inställning → kanalinställning → analog inställning → analog automatisk inställning eller automatisk inställning).

  3. När du får frågan Do you want to start Auto Tuning? (Vill du starta automatisk inställning?) väljer du Yes (ja) och bekräftar med knappen Bild.
  4. Tv:n påbörjar nu inställningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när den är klar.

   

  Digital inställning

  1. Kontrollera att antennkabeln är korrekt ansluten till tv:n.
   Diagrammet nedan är en exempelbild på anslutningar för markbunden/kabel. Du hittar mer information eller annan information om antennanslutning i handboken som medföljde tv:n.

   Bild

  2. Slå på tv:n.

  3. Tryck på knappen MENU (meny) eller HOME (start) på fjärrkontrollen.
   Bild

  4. Välj det av alternativen nedan som bäst överensstämmer med menystrukturen på din tv:

   Alternativ A
   Använd pilknapparna på fjärrkontrollen och välj Settings Digital set-upDigital Auto Tuning eller Auto Tuning (inställningar → digital inställning → digital automatisk inställning eller automatisk inställning).

   Bild

   Alternativ B
   Använd pilknapparna på fjärrkontrollen och välj SettingsSystem Settings eller Set-upChannel set-upDigital set-upDigital Auto Tuning eller Auto Tuning (inställningar → systeminställningar eller inställning → kanalinställning → digital inställning → digital automatisk inställning eller automatisk inställning).

   Bild

  5. När du får frågan Do you want to start Auto Tuning? (Vill du starta automatisk inställning?) väljer du Yes (ja) eller OK och bekräftar med knappenBild.

   Bild

  6. Välj antingen Antenna (antenn) eller Cable (kabel).
   När du väljer Antenna (antenn) startar automatisk inställning för antennen.

  7. Om Cable (kabel) valdes i föregående steg visas menyn för kabelinställning.
   Du kan välja att ställa in Scan Type (sökningstyp), Frequency (frekvens) eller Network ID (nätverks-id) manuellt enligt specifika nätverksparametrar som du har fått från din sändningsleverantör.

   Om du inte har fått någonting rekommenderar vi att du använder standardinställningarna:

   Scan type (sökningstyp): Quick scan (snabbsökning)
   Frequency (frekvens): Auto
   Network ID (nätverks-id): Auto
   Operator (operatör): Välj namnet på din sändningsleverantör i listan

   Om sökningen inte hittar några eller alla kanaler kan du försöka med att ändra inställningen för Scan Type (sökningstyp) till Full scan (full genomsökning).
   VIKTIGT! Det kan ta en timme eller längre när du väljer Full scan (full genomsökning) för att ställa in tv:n.

   Obs! Om du har problem med inställningsproceduren för Cable (kabel) ska du kontrollera med din operatör eftersom de eventuellt använder olika inställningar.

  8. Välj sedan Start (starta).

  9. Tv:n påbörjar nu inställningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när den är klar.