Artikel-ID : 00201432 / Senast ändrat : 27/06/2019

Programvaruuppdatering som förbättrar säkerheten i Photo Share-appen för vissa BRAVIA TV-modeller

  Bästa kund

  Vi har släppt en uppdatering av programvaran för att förbättra säkerheten i vissa BRAVIA™-tv-apparater och lösa eventuella säkerhetsproblem i appen Photo Sharing Plus. 

  Säkerhetsuppdateringar

  Programvaruuppdateringen löser följande säkerhetsbrister i appen Photo Sharing Plus. Dessa säkerhetsbrister kan utnyttjas i samma lokala nätverk.

  • Stackbuffertöverskridning
  • Katalogtraversering
  • Kommandoinjektion

  Resolution (Upplösning)

  Om tv:n är inställd på att uppdatera automatiskt när du är ansluten till internet bör den redan ha uppdaterats. De berörda modellerna är inställda på att uppdatera automatiskt som standard.

  Gå till modellens produktsida och titta i avsnittet Downloads (hämtningar) för att kontrollera om din tv har uppdaterats. Du hittar instruktioner för hur du kontrollerar programvaruversionen genom att klicka på länken Firmware update (uppdatering av inbyggd programvara). Om tv:n inte redan har uppdaterats följer du instruktionerna för att hämta och installera uppdateringen.

  Berörda modeller:

  TV-serierVersion av den inbyggda programvaran som krävs
  R5C  v8.588 eller senare
  WD75 och WD65 v8.215 eller senare
  XE70 och XF70 v8.674 eller senare
  WE75, WE6 och WF6 v8.414 eller senare

   

  Vet du inte vilken serie din modell tillhör? Här är några exempel:

  • KDL-48R550C
  • KDL-49WD757
  • KDL-49WE663


  Meddelande:
  Fortinet rapporterade detta säkerhetsproblem. Vi vill tacka dem för deras stöd.