Artikel-ID : 00192323 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Hur ställer jag in eller omjusterar min Android-tv från Sony (guide för flera antennsatelliter)?

  Det här är en detaljerad guide till hur du utför en grundläggande inställning för upp till fyra antennsatelliter (LNB).

  VIKTIGT! Innan du påbörjar inställningsproceduren måste du ha grundläggande information om ditt satellitsystem (till exempel vilken satellit som tas emot eller hur signalen skickas från satellitantennen till tv:n). Denna information kan du få om du kontaktar din sändnings- och satellitantennleverantör.

  Proceduren nedan gäller för alla våra Sony Android-tv-apparater. Beroende på tv-modell kan dock små skillnader mellan layouten på fjärrkontrollen och menygränssnittet uppstå.

  Om du behöver ytterligare vägledning hittar du mer information i tv:ns inbyggda hjälpguide eller genom att gå till Support-sidan för din tv-modell.

  Fjärrkontrollsriktningar Fjärrkontrollsriktningar
  Navigera på tv-menyn med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen. Välj alternativ genom att trycka på ”plus”-knappen. Det är den runda knappen mitt på det runda menyområdet på fjärrkontrollen.

  1. Slå på tv:n och kontrollera att satellitantennkabeln är korrekt ansluten till tv:n.
  2. Tryck på knappen [HOME] (start) på fjärrkontrollen.
  3. Välj Settings → Channel SetupDigital Setup Satellite Set-up → Digital Satellite Tuning (inställningar → kanalinställning → digital inställning → satellitinställning → digital satellitinställning).

   Inställningar

   Kanalinställning

   Digital inställning
  4. När du får frågan Do you want to start Digital Satellite Tuning? (Vill du starta digital satellitinställning?) väljer du Yes (ja).

   Påbörja inställningen
  5. Välj Fixed antenna (fast antenn) eller DiSEqC och välj Next (nästa).

   Fast antenn eller DiSEqC
  6. I det här steget uppmanas du att välja mellan två satellitkanallistor: Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit).

   Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit)

   • Preferred Satellite (önskad satellit) innehåller en kanallista från den valda sändningsleverantören tillsammans med standardparametrar som hjälper dig med kanalinställningen.
   • General Satellite (allmän satellit) visar alla kanaler för den valda satellitantennen. De mottagande parametrarna och justeringsparametrarna använder standardinställningarna och kan behöva ändras beroende på typ av installation.

   • Obs! Vissa parametrar kan ändras i inställningen för Preferred Satellite (önskad satellit) och alla parametrar kan ändras i inställningen för General Satellite (allmän satellit). Kontakta din sändningsleverantör och satellitantennsystemleverantör för specifik information om vilka inställningar du behöver ställa in.

   När du väljer Preferred Satellite (önskad satellit):

   1. Då visas en lista med leverantörer. Välj önskad satellitleverantör.
   2. Nu börjar satellitinställningen. Ett meddelande visas när den är klar.

   När du väljer General Satellite (allmän satellit):

   1. Börja med att välja Satellite 1 (satellit 1)
    Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit)
   2. Kontrollera att Satellite 1 (satellit 1) är inställt på ON (på).
   3. Ställ in Scan Type (sökningstyp) på Full (full genomsökning).
   4. Gå till Satellite Selection (satellitval) och välj din satellit i listan.
   5. Gå till LNB Configuration (LNB-konfiguration) och ställ in DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll) på A och bekräfta.
    Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit)
   6. Nu kan du se staplarna för Signal strength (signalstyrka) och Signal quality (signalkvalitet). Dessa bör ligga nära MAX. Det betyder att du tar emot en signal från satelliten och kan börja med kanalinställningen.

    Obs! Om staplarna visar en låg signal, eller inte stiger alls, måste du ändra inställningsparametrarna (vanligtvis LNB Voltage (LNB-spänning) och/eller DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll) i LNB Configuration (LNB-konfiguration) eller Polarization (polarisering) i Transponder settings (transponderinställningar)). När signalstyrkan och signalkvaliteten ökar kan du starta kanalinställningen.

   7. Installera en andra satellit på samma sätt men ställ in DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll) på B i LNB Configuration (LNB-konfiguration). Upprepa om du även vill ställa in Satellite 3 (satellit 3) (DiSEqC C) och/eller Satellite 4 (satellit 4) (DiSEqC D).

    Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit)
    Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit)

   8. Gå tillbaka till skärmen med satelliterna genom att trycka på [RETURN] (tillbaka) på fjärrkontrollen.

    Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit)

   9. Välj Start (starta) för att påbörja inställningen.

    VIKTIGT! Inställning med full genomsökning för två eller fler satelliter kan ta upp till en timme att slutföra.

    Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit)
    Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit)

    Obs! Skärmbilderna här visas endast för informationsändamål. Den faktiska skärmen kan variera något beroende på land, modell och version av fast programvara.