Artikel-ID : 00192304 / Senast ändrat : 30/03/2022

Hur ställer jag in eller omjusterar min Android-tv från Sony (guide för analog/kabel/markbunden)?

  Proceduren nedan gäller för alla våra Sony Android-tv-apparater. Beroende på tv-modell kan dock små skillnader mellan layouten på fjärrkontrollen och menygränssnittet uppstå.
  Om du behöver ytterligare vägledning hittar du mer information i tv:ns inbyggda hjälpguide eller genom att gå till Support-sidan för din tv-modell.

   Fjärrkontrollsriktningar  Fjärrkontrollsriktningar
  Navigera på tv-menyn med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen. Välj alternativ genom att trycka på ”plus”-knappen. Det är den runda knappen mitt på det runda menyområdet på fjärrkontrollen.

  Analog inställning

  1. Tryck på knappen [HOME] (start) på fjärrkontrollen.

  2. Gå till menyn Settings (inställningar) längst ned på startskärmen.
   Fjärrkontrollsriktningar

  3. Välj Channel SetupAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning (kanalinställning → analog inställning → analog automatisk inställning).

  4. När du får frågan Do you want to start Auto Tuning? (Vill du starta automatisk inställning?) väljer du Yes (ja).

  Tv:n påbörjar nu inställningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när den är klar.

   

  Digital inställning

  1. Tryck på knappen [HOME] (start) på fjärrkontrollen.

  2. Gå till menyn Settings (inställningar) längst ned på startskärmen.
   Fjärrkontrollsriktningar

  3. Välj Channel SetupDigital SetupDigital TuningDigital Auto Tuning (kanalinställning → digital inställning → digital inställning → digital automatisk inställning).

  4. När du får frågan Do you want to start Auto Tuning? (Vill du starta automatisk inställning?) väljer du Yes (ja).

  5. Välj antingen Antenna (antenn) eller Cable (kabel).
   När du väljer Antenna (antenn) startar automatisk inställning för antennen

  6. Om Cable (kabel) valdes i föregående steg visas menyn för kabelinställning.
   Du kan välja att ställa in Scan Type (typ av skanning), Frequency (frekvens) eller Network ID (nätverks-id) manuellt enligt specifika nätverksparametrar som du har fått från din sändningsleverantör.

   Om du inte har fått någonting rekommenderar vi att du använder standardinställningarna:

   Scan type (sökningstyp): Quick scan (snabbsökning)
   Frequency (frekvens): Auto
   Network ID (nätverks-id): Auto
   Operator (operatör): Välj din sändningsleverantör i listan

   Om sökningen inte hittar några eller alla kanaler kan du försöka att ändra inställningen Scan Type (sökningstyp) till Full scan (full genomsökning).
   VIKTIGT! Det kan ta en timme eller längre när du väljer Full scan (full genomsökning) för att ställa in tv:n.

   Obs! Om du har problem med inställningsproceduren för Cable (kabel) ska du kontrollera med din operatör eftersom de eventuellt använder olika inställningar.

  7. Välj sedan Start (starta).

  Tv:n påbörjar nu inställningen. Ett bekräftelsemeddelande visas när den är klar.