Artikel-ID : 00192257 / Senast ändrat : 22/01/2018

Vissa kanaler har försvunnit från tv-programguiden

  Om kanalens namn ändras kan det hända att även kanalnumret ändras. I så fall återställer du kanalnumret med följande metod(er).

  Om Sony Editor-programvara används: (endast Tyskland)

  1. Exportera kanallistan till en USB-lagringsenhet.

   1. Anslut USB-lagringsenheten till tv:n.
   2. Tryck på knappen HOME (start) på fjärrkontrollen.
   3. Välj Settings (inställningar).
   4. Välj Channel set up (kanalinställning) i kategorin TV.
   5. Välj Digital set up (digital inställning).
   6. Välj Technical setup (teknisk inställning).
   7. Välj Programme List Transfer (överföring av programlista).
   8. Välj Export (exportera).
  2. Återställa kanalnumret med programvaran Sony Editor:

   1. Anslut USB-lagringsenheten som används till en dator.
   2. Öppna kanallistan med programvaran Sony Editor.
   3. Sök efter motsvarande kanalnamn i listan och återställ det ursprungliga kanalnumret.
  3. Importera kanallistan till tv:n:

   1. Återanslut USB-lagringsenheten som används till tv:n.
   2. Tryck på knappen HOME (start) på fjärrkontrollen.
   3. Välj Settings (inställningar).
   4. Välj Channel set up (kanalinställning) i kategorin TV.
   5. Välj Digital set up (digital inställning).
   6. Välj Technical setup (teknisk inställning).
   7. Välj Programme List Transfer (överföring av programlista).
   8. Välj Import (importera).

  Om Sony Editor inte används

  Sök efter motsvarande kanalnamn och återställ det ursprungliga kanalnumret med följande metod:

  • För digital/kabel

   1. Tryck på knappen HOME (start) på fjärrkontrollen.
   2. Välj Settings (inställningar).
   3. Välj Channel set up (kanalinställning) i kategorin TV.
   4. Välj Digital set up (digital inställning).
   5. Välj Digital Tuning (digital inställning).
   6. Välj Program List edit (redigera programlista).
   7. Tryck på knappen [↓] (nedåtpil) eller [↑] (uppåtpil) på fjärrkontrollen för att söka efter motsvarande kanalnamn.
   8. Välj motsvarande kanalnamn och tryck på knappen [→] (höger pil) på fjärrkontrollen. Kanalens namn markeras då i vitt och flyttas till den högra sidan.
   9. Tryck på knappen [↓] (nedåtpil) eller [↑] (uppåtpil) på fjärrkontrollen för att gå till föregående eller nästa kanalnummer.
  • För satellit
   Endast steg 5 och 6 skiljer sig från avsnittet digital/kabel ovan, resten är samma.
   Så här ser steg 5 och 6 ut:

  5. Välj Satellite setup (satellitinställning).
  6. Välj Satellite Programme List edit (redigera satellitprogramlistan).