Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • SRS-XB33
 • SRS-XB43

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar ljuset

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen:

 • Stöd för att skapa Party Connect- och stereoparkopplingsgrupper i programmet Sony | Music Center
 • Stöd för Google Fast Pair på Android-enheter
 • Visning av högtalarbatterinivå på Android-/iOS-enheter
 • Åtgärdar ett problem där LADDNINGSINDIKATORN fortsätter att lysa och batteriet laddar ur när USB Type-C-kabeln kopplas bort

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen "Sony | Music Center" måste vara installerad
 • Högtalarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till version 3800 för SRS-XB33/SRS-XB43

Filversion

 • 3800

Utgivningsdatum

 • 14-01-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om versionen visas som "3700" eller tidigare rekommenderar vi starkt att du uppdaterar den inbyggda programvaran.
Du kan enkelt kontrollera vilken version av den fasta programvaran du har:

 1. Sätt på högtalaren.
 2. Starta appen "Sony | Music Center".
 3. Anslut högtalaren till appen "Sony | Music Center".
 4. Välj "Settings" (inställningar).
 5. Välj "System".
 6. Bekräfta versionen av den inbyggda programvaran (se siffrorna i den röda rutan).

Viktigt meddelande

 • Uppdatera INTE på en plats där Wi-Fi-signalen inte är pålitlig, till exempel
  • på tåg eller platser med långsam Wi-Fi-signal
  • nära mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller andra enheter som använder radiofrekvensbandet 2,4 GHz.
 • Kontrollera att samtliga enheter (Android/iOS-enheten och högtalarna) är fulladdade.
 • Se till att enheten är ansluten till ett eluttag via USB-nätadaptern (SRS-XB33) eller nätadaptern (SRS-XB43) innan du startar uppdateringen.
 • Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android/iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppdaterar

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version.
 • För Android-enheter tar uppdateringen ungefär tre minuter att slutföra.
  Filstorleken är cirka 1,6 MB för SRS-XB33 och SRS-XB43.
  För iOS-enheter tar uppdateringen ungefär 10 minuter.
  Filstorleken är cirka 1,6 MB för SRS-XB33 och SRS-XB43.
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.
 • Följ anvisningarna nedan för att uppdatera högtalarna:
  • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
  • Överför information från iOS- eller Android-enheten till högtalarna.
  • Kör uppdateringen på högtalarna.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera högtalarna:

 1. Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
 2. Överför information från iOS- eller Android-enheten till högtalarna.
 3. Kör uppdateringen på högtalarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Anslut till ett eluttag
  • [SRS-XB33]
   Använd USB-nätadaptern och den medföljande USB-kabeln (typ C) till att ansluta enhetens DC IN 5V-port till ett eluttag.
  • [SRS-XB43]
   Anslut den medföljande nätadaptern till DC IN 5V-porten på högtalaren och till ett eluttag.
   OBS! Programvaruuppdateringen kan inte utföras när du endast använder batteriet som strömkälla.
 2. Sätt på högtalaren.
 3. Starta appen "Sony | Music Center".
 4. Anslut högtalaren till appen ”Sony | Music Center".
 5. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats.
 6. Om uppdateringen är tillämplig visas "Update the software of the speaker" (uppdatera högtalarens programvara) och du kan trycka på "More Info" (mer information).
 7. Kontrollera att "Version 3800" visas och tryck på OK för att starta uppdateringen.
 8. När hämtningen har startat visas automatiskt nästa skärm när hämtningen är slutförd.
 9. När överföringen har startat visas automatiskt nästa skärm när överföringen är slutförd.
  OBS! Stäng inte av högtalarna medan du hämtar uppdateringar, överför data eller gör uppdateringar. Det kan leda till att högtalarna blir obrukbara. När uppdateringen är slutförd trycker du på "OK".
 10. Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen har uppdaterats i nästa steg.
 11. Högtalaren stängs automatiskt av när programvaruuppdateringen avslutas.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet [Check the firmware version] (kontrollera programvaruversion).
Om versionsnumret är 3800 har uppdateringen lyckats.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på "OK".
 2. Starta om (stäng av och slå på) högtalaren.
 3. Starta sedan om "Sony | Music Center" och kör uppdateringen igen.

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen är 3800 har den inbyggda programvaran uppdaterats. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera programvaruversionen via inställningen Version i appen "Sony | Music Center". Information om hur du kontrollerar versionen finns under "Check the firmware version" (kontrollera version av inbyggd programvara) på den här sidan.