Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • HT-ZF9
VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där vitt brus hörs i tv:n vid anslutning till ARC och OPT
 • Förbättrar anslutningen till Amazon Alexa™

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Ger stöd för Inbyggd Chromecast för ljud version 1.40
  • Förbättrar anslutning till Inbyggd Chromecast
 • Stöd för Inbyggd Chromecast för ljud version 1.36
  • Förbättrad anslutning till Inbyggd Chromecast
 • Det går att använda Spotify Connect även med ett kostnadsfritt konto (utom i Ryssland)
 • Lägg till stöd för flerrumsfunktionen för Amazon Alexa™
  Obs! Amazon Alexa är inte tillgängligt på alla språk eller i alla länder och regioner.
 • Förbättrar HDMI®-anslutningsmöjligheterna
 • Löser ett problem där det hörs ett ljud när man avslutar vissa PlayStation®4-spel
 • Förbättrar nätverksproblemen som uppstod i version 1.816
 • Lägger till stöd för eARC-funktionen
  Obs!
  • eARC är en ny standardiserad HDMI 2.1-funktion som lägger till stöd för de senaste ljudformaten, förutom de ljudformat som stöds av den befintliga Audio Return Channel-funktionen (ARC).
  • Med eARC-funktionen kan du njuta av ljudinnehåll som Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® och DTS:X®, eller flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan överföras med ARC-funktionen.
 • Lägger till Amazon Alexa®-funktioner
  Obs! Amazon Alexa är inte tillgängligt på alla språk eller i alla länder och regioner.
 • Förbättrar anslutning med tv-apparater från andra tillverkare
 • Stöd för Spotify-uppspelning via Spotify Connect (utom Ryssland)
 • Stöd för trådlös flerrumsfunktion

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version 2.315 för HT-ZF9

Filversion

 • 2.315

Filstorlek

 • 198 MB (208 124 246 byte)

Utgivningsdatum

 • 27-08-2020

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är 2.315 eller högre behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som soundbaren är ansluten till. Om soundbaren är ansluten till uttaget HDMI2 ska du alltså välja HDMI2 som ingång.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. På startskärmen väljer du [Setup] (inställningar) → [Advanced Settings] (avancerade inställningar) med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck sedan på ENTER.
 5. Välj [System Settings] (systeminställningar) → [System Information] (systeminformation) med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck sedan på ENTER.
 6. Versionsnumret för den fasta programvaran visas på tv-skärmen:
  Programvaruversion 002.315 (den första och andra nollan i versionsnumret kan ignoreras) – om versionsnumret är 2.315 eller högre har du redan den senaste programvaruversionen.

Viktigt meddelande

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada HT-ZF9.
 • Stäng inte av HT-ZF9 och koppla inte bort anläggningen från strömmen medan uppdateringen pågår.
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna.
 • Koppla inte från nätsladden eller nätverkskabeln (LAN) medan hämtningen och uppdateringen pågår.
 • Koppla inte från nätsladden innan uppdateringen är klar. Anläggningen kan upphöra att fungera.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran i HT-ZF9:

Du behöver:Varför välja den här metoden?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • För att säkerställa att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den fasta programvaran.
USB-lagringsenhet
 • Dator
 • USB-lagringsenhet
Uppdatera den fasta programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatera HT-ZF9 på internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till HT-ZF9.

Du behöver:

 • En Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • För att säkerställa att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
  • en kompatibel tv

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång)
 2. Anslut soundbaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på soundbaren.
 4. Tryck på [HOME] på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. På startmenyn [Home] använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja [Setup] (inställningar) → [Advanced Settings] (avancerade inställningar) → [Software Update] (programvaruuppdatering) → [Network update] (nätverksuppdatering). Tryck sedan på [Enter].
 2. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 002.315] (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version 00x.xxx Ny version 002.315.). Välj [OK] med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 3. Meddelandet [Update Caution] (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj [OK] med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 4. Soundbaren hämtar den inbyggda programvarans data från internet.
 5. Efter hämtningen startas soundbaren om och uppdateringen av huvudenheten påbörjas. Under uppdateringen på huvudenheten visas uppdateringsförloppet [XX %] på displayen på frontpanelen.
 6. Efter uppdateringen av huvudenheten startar soundbaren om igen automatiskt. Sedan påbörjas uppdatering av subwoofern och de bakre högtalarna vid behov.
 7. När avslutningsmeddelandet visas på tv:n är uppdateringen klar.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är 2.315 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för soundbaren via internet.

 • Följande meddelande visas på tv-skärmen: [The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Enheten är inte ansluten till nätverket. Soundbaren måste vara ansluten till internet för att kunna uppdateras.).
  1. Routern och alla enheter som är anslutna mellan soundbaren och routern är påslagna.
  2. Rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan soundbaren och routern.
  3. Alla kablar mellan soundbaren och routern är ordentligt anslutna.
  4. Pröva att uppdatera igen

  Pröva proceduren "Uppdatera via USB-minne" om du inte kan utföra programuppdateringen.

 • När proceduren "Uppdatera via Internet" har startat, visas meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hämtningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) på tv-skärmen men förloppsindikatorn på displayen har inte ändrats.

  Beroende på nätverksanslutning kan processen Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Det är därför meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] visas på tv-skärmen och förloppsindikatorn på skärmen inte ändras under lång tid.
 • När du kör proceduren "Uppdatera via Internet", visas följande meddelande på tv-skärmen: [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Ingen kommunikation med servern. Försök igen senare.), och det går inte att utföra uppdateringen av den fasta programvaran.
  • Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
  • Kontrollera att du har bekräftat om soundbaren har en egen IP-adress i nätverksinställningarna. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i stället för värdnamnet i fältet Proxy Server.)
  • Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på soundbaren och försök uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  Om soundbaren är ansluten trådlöst till nätverket kan du försöka ansluta en kabel till nätverket och försök utföra proceduren igen.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera mottagaren enligt proceduren ”Uppdatera via USB-minne”.
 • Meddelandet [Already Updated] (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
  Versionen av den inbyggda programvaran som är installerad på soundbaren är den senaste versionen.

Uppdatera via en USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till ett USB-minne och överför den sedan till HT-ZF9.

Förberedelser inför uppdatering av fast programvara

Innan du hämtar den fasta programvaran, ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-enheten.

Operativsystem

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen Z9HT2-2_315.zip till datorn och notera i vilken katalog den sparas.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties Kontrollera att storleken är 198 MB (208 124 246 byte).
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Packa upp uppdateringsfilen ur Z9HT2-2_315.zip.
  • För Mac OS X®-operativsystem:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen Z9HT2-2_315.zip.
   2. En ny fil skapas som kallas F_Z9HT2.UPG.
  • För Microsoft® Windows® 10/8.1:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen Z9HT2-2_315.zip. Klicka sedan på Extract All (extrahera alla).
    Obs! För Windows® 8.1 och Windows® 10 med standardinställningar för Internet Explorer® sparas filen i mappen Downloads (hämtade filer). För att hitta mappen med hämtade filer klickar du på ”Desktop” (skrivbord) på startskärmen, och sedan använder du Utforskaren i Windows för att hitta den hämtade filen.
   2. I fönstret ”Extract Compressed (Zipped) Folders” (extrahera komprimerade mappar) klickar du på ”Extract” (extrahera).
   3. En ny fil skapas som kallas F_Z9HT2.UPG.
 2. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
 3. Överför filen F_Z9HT2.UPG till USB-lagringsenheten:
  • För Mac OS X®-operativsystem:
   1. Dra och släpp F_Z9HT2.UPG till USB-enhetens rotmapp.
  • För Windows®-operativsystem:
    Gå till platsen där filen skapades och högerklicka på filen F_Z9HT2.UPG.
   1. På menyn klickar du på Send To... (skicka till ...) och sedan klickar du på den disk som representerar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:).
   2. F_Z9HT2.UPG kopieras till USB-enheten.
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.
 4. Ta bort USB-enheten från datorn när du har kopierat F_Z9HT2.UPG till den.
Överför uppdateringen till din HT-ZF9

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen till HT-ZF9.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång)
 2. Slå på soundbaren
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas
 4. Sätt i USB-enheten med filen F_Z9HT2.UPG
Överför uppdateringen:
 1. På startmenyn [Home] använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja [Setup] (inställningar) → [Advanced Settings] (avancerade inställningar) → [Software Update] (programvaruuppdatering) → [USB update] (uppdatering via USB). Tryck sedan på [Enter].
 2. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.315] (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version xxx.xxx Ny version 002.315.). Välj [OK] med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 3. Meddelandet [Update Caution] (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj [OK] med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 4. Soundbaren hämtar den inbyggda programvarans data från USB-minnet.
 5. Efter hämtningen startas soundbaren om och uppdateringen av huvudenheten påbörjas. Under uppdateringen på huvudenheten visas uppdateringsförloppet [XX %] på displayen på frontpanelen.
 6. Efter uppdateringen av huvudenheten startar soundbaren om igen automatiskt. Sedan påbörjas uppdatering av subwoofern och de bakre högtalarna vid behov.
 7. När avslutningsmeddelandet visas på tv:n är uppdateringen klar.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är 2.315 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Om du får problem med att uppdatera soundbarens fasta programvara med en dator och ett USB-minne.

 • Texten UPDT (uppdatering) och ERROR (fel) visas omväxlande på frontpanelens display.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätströmskabeln.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Utför proceduren ”Uppdatera via USB-minne”.

 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick
  Slå på soundbaren och upprepa proceduren för uppdatering via USB.

 • Det går inte att extrahera uppdateringsfilen Z9HT2-2_315.zip som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen.
  Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.