Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • HT-CT790
 • HT-NT5
 • HT-XT2

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar stabiliteten hos Chromecast built-in for Audio

VIKTIGT! Om tidigare uppgraderingar av den inbyggda programvaran inte har installerats kommer den här uppgraderingen att ta bort fotovisningsfunktionen.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Begränsningar

 • Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder/regioner.

Filinformation

Filnamn

 • Inbyggd programvara för soundbar till version M34.R.2197

Zip-filens namn

 • UPDATE_M34R2197.zip

Filversion

 • M34.R.2197

Filstorlek

 • 215 MB (225 887 064 byte)

Utgivningsdatum

 • 12-10-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är M34.R.2197 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. Om soundbaren är ansluten till HDMI2-uttaget väljer du HDMI2 som ingång.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. På startskärmen väljer du KonfigureraSysteminställningar med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck sedan på ENTER.
 5. Markera Systeminformation på skärmen och tryck på ENTER.
 6. På tv-skärmen visas versionsnumret för den inbyggda programvaran som Programvaruversion M34.R.2197.
  Om versionsnumret är M34.R.2197 eller senare har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Viktigt meddelande

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada din soundbar.
 • Stäng inte av soundbaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.
 • Koppla inte från nätsladden eller nätverkskabeln (LAN) medan hämtningen och uppdateringen pågår.
 • Koppla inte från nätsladden innan uppdateringen är klar. Anläggningen kan upphöra att fungera.

Det finns två enkla metoder att uppdatera den inbyggda programvaran i soundbaren

MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?
Internet/nätverk
(REKOMMENDERAS)
 • en Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • Se till att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • en dator
 • en USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatera soundbaren via Internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till soundbaren.

Du behöver

 • en Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • Se till att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
  • en kompatibel tv

Ställa in utrustningen

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Anslut soundbaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på soundbaren.
 4. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. På menyn Home (hem) använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraProgramuppdateringUpdate via Internet (uppdatera via internet) och trycker sedan på Enter.
 2. Meddelandet A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvaruversion har hittats i nätverket. Vill du uppdatera programvaran?) visas på tv-skärmen. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 3. Det tar cirka fem minuter att uppdatera när programvaran har hämtats.
 4. Meddelandet Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M34.R.xxxx New version M34.R.2197 (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan du utför uppdateringen. Aktuell version M34.R.xxxx Ny version M34.R.2197) visas på tv-skärmen. Välj Start med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 5. Då startar uppdateringen.
 6. Meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 7. Under uppdateringen visas meddelandet UPDT (uppdatering) på frontpanelens display.
 8. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när texten DONE (klar) visas på frontpanelens display. Stäng inte av soundbaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
 9. Soundbaren startas automatiskt om när uppgraderingen är klar.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M34.R.2197 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för soundbaren via internet:

 • Meddelandet Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Uppdateringen misslyckades. Anslut USB-minnet som innehåller uppdateringsfilerna och försök på nytt. Kontakta kundtjänst om uppdateringen misslyckas igen) visas på tv-skärmen.
  1. Kontrollera att routern och alla enheter som är anslutna mellan soundbaren och routern är påslagna.
  2. Kontrollera att rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan soundbaren och routern.
  3. Kontrollera att alla kablar mellan soundbaren och routern är korrekt anslutna.
  4. Pröva att uppdatera igen.
  Pröva proceduren "Uppdatera via USB-minne" om du inte kan utföra programuppdateringen.
 • När internetuppdateringen har startat visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdnigskapacitet: Xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) på tv-skärmen, men förloppsindikatorn på skärmen har inte ändrats.
  Beroende på nätverksanslutning kan processen Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Därför visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) och förloppsindikatorn i teckenfönstret ändras inte under lång tid.
 • När du kör Update via Internet (uppdatera via internet) visas meddelandet Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Det går inte att kommunicera med servern. Försök igen senare) och det går inte utföra uppgraderingen av den inbyggda programvaran.
  • Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
  • Kontrollera om soundbaren har en egen IP-adress i nätverket eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i stället för värdnamnet i fältet Proxy Server.)
  • Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på soundbaren och försök uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  Om soundbaren är ansluten trådlöst till nätverket kan du ansluta en kabel till nätverket och försöka utföra proceduren igen.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera mottagaren enligt proceduren ”Uppdatera via USB-minne”.
 • Meddelandet This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Enheten är inte ansluten till nätverket. Utför nätverksdiagnos i inställningen för serveranslutning) visas på tv-skärmen.
  Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till soundbaren.
 • Meddelandet Already Updated (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
  Versionen av den inbyggda programvaran som är installerad på soundbaren är den senaste versionen.

Uppdatera via USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till ett USB-minne och överför den sedan till soundbaren.

Förberedelser inför uppdatering av inbyggd programvara

Innan du hämtar den inbyggda programvaran ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-enheten.

Operativsystem:
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen UPDATE_M34R2197.zip till datorn och notera i vilken katalog den sparas.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Kontrollera att storleken är 215 MB 225 887 064 byte.
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Extrahera uppdateringsfilen från filen UPDATE_M34R2197.zip.
  • För Mac:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen UPDATE_M34R2197.zip.
   2. En ny mapp skapas som heter UPDATE (uppdatera).
  • För Windows:
   1. Gå till den katalog där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATE_M34R2197.zip. Klicka sedan på Extrahera alla.
    OBS! Standardinställningarna för Internet Explorer sparar filen i mappen Hämtade filer. För att hitta mappen Hämtade filer klickar du på filen Desktop (skrivbord) på startskärmen, och sedan använder du Windows Explorer för att hitta den hämtade filen.
   2. I fönstret Extrahera komprimerade mappar klickar du på Extrahera.
   3. En ny mapp skapas som heter UPDATE (uppdatera).
    OBS! Fyra filer extraheras: MSB34-FW.BIN och MSB34-FW.ID, MSB34-FW_MB.BIN, och MSB34FW_MB.ID.
 2. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
 3. Överför mappen UPDATE till USB-lagringsenheten:
  • För Mac:
   Dra och släpp mappen UPDATE till USB-enhetens rotmapp.
  • För Windows:
   1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka sedan på mappen UPDATE (uppdatera).
   2. På menyn klickar du på Skicka till... och sedan klickar du på den disk som motsvarar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:).
   3. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten.
  OBS! Uppdateringen kan inte utföras om mappen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om mappens namn ändras.
 4. Efter att ha kopierat mappen UPDATE kopplar du bort USB-enheten från datorn.
Överför uppdateringen till anläggningen:

Se till att utrustningen är klar innan du överför uppdateringen till din soundbar.

Förbered utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI 2 väljer du HDMI 2 som ingång.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. Sätt i USB-enheten med de fyra filerna.

Överför uppdateringen:

 1. På startskärmen väljer du KonfigureraProgramuppdatering med pilknapparna på fjärrkontrollen och sedan trycker du på ENTER.
 2. Välj Update via USB Memory (uppdatera med USB-minne) med pilknapparna och tryck sedan på ENTER.
 3. Meddelandet Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M34.R.XXXX New version M34.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update (Uppdateringsfiler hittades på USB-minnet. Vill du uppdatera programvaran? Aktuell version M34.R.XXXX Ny version M34.R.2197. Stäng inte av strömmen eller ta bort USB-minnet under uppdateringen) visas på tv-skärmen. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 4. Meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 5. Då startar uppdateringen.
 6. Under uppdateringen visas meddelandet UPDT (uppdatering) på frontpanelens display.
 7. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när texten DONE (klar) visas på frontpanelens display. Soundbaren startas om automatiskt.
  OBS! Koppla inte bort nätsladden när uppdateringen pågår.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades.

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M34.R.2197 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts

Felsökning

Så här gör du om du får problem med att uppdatera soundbarens inbyggda programvara via dator och USB-minne:
 • UPDT (uppdatering) och ERROR (fel) visas omväxlande på frontpanelens display.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätsladden.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Utför proceduren ”Uppdatera via USB-minne”.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på soundbaren och upprepa proceduren för uppdatering via USB.
 • Uppdateringsfilen UPDATE_M34R2197.zip som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen kan inte extraheras.
  Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och är inte klar än
  1. Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.