Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:

 • BDV-N7100W
 • BDV-N7100WL
 • BDV-N8100W
 • BDV-N9100W
 • BDV-N9100WL

VIKTIGT! Den här filen får endast användas med de modeller som anges. Alla modeller säljs inte i alla länder.

Om den här filen

Fördelar och förbättringar i den senaste uppdateringen

 • Gracenote-funktionen försvinner

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Löser ett problem där vissa Blu-ray-titlar inte kan spelas upp
 • Ett SSL-säkerhetsproblem har lösts
 • Förbättrad BD-ROM-uppspelning
 • Förbättrad Bluetooth®-uppspelning
 • Förbättrad BRAVIA® Internet Video-anslutning

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara M17.R.0257 för BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL

Filversion

 • M17.R.0257

Filstorlek

 • 118 MB (124 382 441 byte)

Utgivningsdatum

 • 05-03-2019

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Det kan hända att den inbyggda programvaran redan är uppdaterad. Om versionsnumret är M17.R.0257 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är ansluten till.så om BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är ansluten till HDMI 2-porten väljer du HDMI 2 som ingång
 2. Slå på BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 3. Tryck på knappen FUNCTION (funktion) flera gånger tills BD/DVD-funktionen visas på frontpanelens display
 4. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOP (stoppa) och väntar tills du ser menyskärmen XrossMediaBar (XMB)
 5. På XrossMediaBar markerar du Setup (inställning) > System Settings (systeminställningar) och väljer ENTER med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen
 6. Markera System Information på skärmen och tryck på ENTER
 7. Versionsnumret för den fasta programvaran visas på tv-skärmen:
  Programvaruversion 17.R.0257 – om versionsnumret är M17.R.0257 eller senare har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Viktigt meddelande

 • Läs instruktionerna noga eftersom du annars kan skada din BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 • Stäng inte av BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL och koppla inte bort den från strömmen medan uppdateringen pågår
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna
 • Koppla inte från nätsladden eller nätverkskabeln (LAN) medan hämtningen eller uppdateringen av programvaran pågår.
 • Dra inte ut nätsladden förrän uppdateringen är klar. Det leder till ett systemfel.

Det finns två enkla sätt att uppdatera den inbyggda programvaran på BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL:


Du behöver:Varför välja den här metoden?
Internet/nätverk
***REKOMMENDERAS***
 • En Ethernet-kabel för att ansluta BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL till internet
 • Se till att BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den fasta programvaran.
Med hjälp av en inspelningsbar cd-r
 • En dator med en cd-brännare
 • En helt ny inspelningsbar cd-r som är ren och utan repor
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatera BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL över internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Du behöver:

 • En Ethernet-kabel för att ansluta BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL till internet
 • Se till att BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
  • en kompatibel tv

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är ansluten till.(Så om BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är ansluten till HDMI 2-porten väljer du HDMI 2 som ingång)
 2. Anslut BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL – om det finns en skiva i spelaren tar du ut den.
 4. Tryck på knappen FUNCTION (funktion) flera gånger tills BD/DVD-funktionen visas på frontpanelens display. – Du kan endast utföra uppgraderingen när funktionen BD/DVD har valts
 5. På XrossMediaBar väljer du [Setup] (inställning) > [System Settings] (systeminställningar) med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen och väljer sedan ENTER.
 6. Välj Quick Start Mode (snabbstartsläge) med hjälp av fjärrkontrollen – se till att Quick Start Mode är inställt på Off (av), annars är det inte säkert att uppgraderingen av den inbyggda programvaran lyckas.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. I XrossMediaBar använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja [Setup] > [Network Update] (inställningar > nätverksuppdatering) och sedan trycker du på [Enter].
 2. Följande meddelande visas på tv-skärmen: A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (En ny programvaruversion hittades på nätverket. Vill du uppdatera programvaran?). Välj [OK] med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 3. Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257] (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version M17.R.xxxx Ny version M17.R.0174.). Välj [Start] (starta) med fjärrkontrollen och tryck på [ENTER].
 4. Då startar uppdateringen.
 5. Texten [UPDATE] (uppdatering) visas på frontpanelens display medan uppdateringen pågår.
 6. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när texten [DONE] (klar) visas på frontpanelens display.
  Obs! Koppla inte bort nätsladden när uppdateringen pågår.
 7. Starta anläggningen igen.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M17.R.0257 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL via internet.

 • Följande meddelande visas på tv-skärmen: [Update failed. ...] (uppdateringen misslyckades ...).
  1. Routern och alla enheter som är anslutna mellan BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL och routern är påslagna.
  2. Rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL och routern.
  3. Alla kablar mellan BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL och routern är ordentligt anslutna.
  4. Pröva att uppdatera igen

  Pröva proceduren Update via CD-R (uppdatera via cd-r) om du inte kan utföra programvaruuppdateringen.

 • När proceduren "Uppdatera via Internet" har startat, visas meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hämtningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) på tv-skärmen men förloppsindikatorn på displayen har inte ändrats.
  Beroende på nätverksanslutning kan processen Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Det är därför meddelandet [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Hämtningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) visas och förloppsindikatorn i teckenfönstret inte ändras under lång tid.
 • När du kör proceduren "Uppdatera via Internet", visas följande meddelande på tv-skärmen: [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Ingen kommunikation med servern. Försök igen senare.), och det går inte att utföra uppdateringen av den fasta programvaran.
  • Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
  • Kontrollera att du har bekräftat om BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL har en egen IP-adress i nätverksinställningarna eller inte.(Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i stället för värdnamnet i fältet Proxy Server.)
  • Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL och försök uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  Om BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är ansluten trådlöst till nätverket ska du ansluta en kabel till nätverket och försöka utföra proceduren igen.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera anläggningen enligt proceduren Update via CD-R (uppdatera via cd-r).
 • Följande meddelande visas på tv-skärmen: [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (Enheten är inte ansluten till nätverket. Utför nätverksdiagnos i inställningen för serveranslutning).
  Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten till BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
 • Meddelandet [Already Updated] (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
  Versionen av den inbyggda programvara som för närvarande är installerad på BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är den senaste versionen

Uppdatera via cd-r och dator

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en cd-r och överför den sedan till BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Förberedelser inför uppdatering av fast programvara

Innan du hämtar den inbyggda programvaran ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda cd-r-skivan.

Operativsystem

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen UPDATA_M17R0257.zip till datorn och notera i vilken katalog den sparas.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (Egenskaper). Kontrollera att filstorleken är 118 MB (124 382 441 byte).
Skapa skivan:
 1. Packa upp uppdateringsfilen ur UPDATA_M17R0257.zip.
  1. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATA_M17R0257.zip. Klicka sedan på ”Extract All” (extrahera alla).
   Obs! För Windows® 8.1 och Windows® 10 med standardinställningar för Internet Explorer® sparas filen i mappen Downloads (hämtade filer).För att hitta mappen med hämtade filer klickar du på ”Desktop” (skrivbord) på startskärmen, och sedan använder du Utforskaren i Windows för att hitta den hämtade filen.
  2. I fönstret ”Extract Compressed (Zipped) Folders” (extrahera komprimerade mappar) klickar du på ”Extract” (extrahera).
  3. En ny mapp skapas som kallas ”UPDATE” (uppdatering).
   Obs! Fyra filer extraheras: MSB17-FW.BIN, MSB17-FW.ID, MSB17-FW_MB.BIN och MSB17FW_MB.ID.
 2. Skriv dessa fyra filer till en tom inspelningsbar cd-skiva. Använder du ett skivbrännarprogram? Välj formatet Universal Disc Format (UDF).
  Användning av ISO9660-formatet kan leda till en felaktig uppdateringsskiva.
Överför uppdateringen till anläggningen

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen till BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är ansluten till. (Så om BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL är ansluten till HDMI 2-porten väljer du HDMI 2 som ingång)
 2. Slå på BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
 3. Tryck på knappen FUNCTION (funktion) flera gånger tills BD/DVD-funktionen visas på frontpanelens display.
 4. Om den börjar spela upp en skiva trycker du på STOP (stoppa) och väntar tills du ser menyskärmen XrossMediaBar (XMB).
 5. Välj Quick Start Mode (snabbstartsläge) med hjälp av fjärrkontrollen – se till att Quick Start Mode är inställt på Off (av), annars är det inte säkert att uppgraderingen av den inbyggda programvaran lyckas.
 6. Sätt i skivan i spelaren och stäng skivfacket.
Överför uppdateringen:
 1. När skivan laddas visas följande meddelande på tv-skärmen: [Update disc has been inserted. Do you want to update software? Current version M17.R.xxxx New version M17.R.0257 Never turn off power while performing update.] (Uppdateringsskivan har satts i. Vill du uppdatera programvaran? Aktuell version M17.R.xxxx Ny version M17.R.0257 Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår.)
 2. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER
 3. Uppdateringen startar.
 4. Texten UPDATE (uppdatering) visas på frontpanelens display medan uppdateringen pågår
 5. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när texten [DONE] (klar) visas på frontpanelens display.
  Obs! Koppla inte bort nätsladden när uppdateringen pågår.
 6. Starta anläggningen igen

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den fasta programvaran. Om versionsnumret är M17.R.0257 har uppdateringen av den inbyggda programvaran lyckats

Felsökning

Om du får problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL med en dator och en cd-r.

 • Texten UPDATE (uppdatering) och ERROR (fel) visas omväxlande på frontpanelens display.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätströmskabeln.
  2. Slå på strömmen till BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL.
  3. Ta ut skivan.
  4. Utför proceduren Update via CD-R (uppdatera via cd-r).

 • Texten UPDATE (uppdatering) visas inte på frontpanelen när uppdateringsskivan sätts i.
  Slå på anläggningen igen med uppgraderingsskivan i skivfacket. Uppgraderingen bör startas om automatiskt.

 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick
  Slå på anläggningen igen med uppgraderingsskivan i skivfacket. Uppgraderingen bör startas om automatiskt.

 • Det går inte att extrahera uppdateringsfilen UPDATA_M17R0257.zip som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen.
  Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen.

 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och är inte klar än
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på BDV-N7100W/N7100WL/N8100W/N9100W/N9100WL
  3. Pröva att uppdatera igen