Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • KD-55XH9005
 • KD-55XH9077
 • KD-55XH9096
 • KD-55XH9288
 • KD-55XH9296
 • KD-55XH9299
 • KD-65XH9005
 • KD-65XH9077
 • KD-65XH9096
 • KD-65XH9288
 • KD-65XH9296
 • KD-65XH9299

Uppdateringen är kompatibel med alla versioner av inbyggd programvara på alla tillämpliga modeller.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Lägger till stöd för TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen
 • Åtgärdar ett fel där tv:n inte visade kanalen ordentligt när den vaknade från viloläge
 • Löser ett problem där tv:n inte visade kanalen ordentligt vid byte av kanal med en viss operatör (endast Frankrike)
 • Löser ett problem där tv:n slumpmässigt startas om när du tittar på något innehåll
 • Förbättrar tv:ns säkerhet

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Begränsningar

 • Endast för användning med tv-apparater som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder/regioner.
 • Se till att din modell finns med i listan över tillämpliga modeller som nämns högst upp på den här sidan.
 • Försök inte installera den här programvaran på en tv-modell som inte finns med på den här sidan. Om du gör det kan det orsaka problem med tv:ns funktioner.

Förberedelser

Videohandledning: Så här uppdaterar du tv:n

Kontrollera programvaruversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du inte är säker kan du enkelt kontrollera vilken programversion du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Tryck på knappen HELP (hjälp) på fjärrkontrollen.
 2. Programversionen visas under modellnamnet på tv:n.
  • Modell: KD-/KE-/XBR-/XR-xxxxxxxx
  • Programvaruversion: PKG-xxxxxxxx

Om versionsnumret är PKG6.1874.xxxx eller senare har du redan den senaste versionen av programvaran och ingen uppdatering krävs.

Det finns två sätt att uppdatera den inbyggda programvaran på din BRAVIA-tv:

 • Med funktionen Automatically check for update (sök automatiskt efter uppdatering) (enkel)
  Obs! Software is up to date (programvaran är uppdaterad) kan visas på tv:n trots att den nyare versionen inte är installerad. Uppdateringarna för Automatisk programnedladdning är förskjutna versioner och är eventuellt inte direkt tillgängliga. Försök igen senare. Om du vill uppdatera nu följer du anvisningarna för att hämta och installera programvaruuppdateringen med hjälp av USB-flashenhetsmetoden.
 • Använda en USB-flashenhet

Med funktionen Automatically check for update (sök automatiskt efter uppdatering) (enkel):

Sony tillhandahåller programvaruuppdateringar med förbättrade funktioner som ger användare den senaste tv-upplevelsen. Det enklaste sättet att ta emot programvaruuppdateringar är att använda Automatically check for update (sök automatiskt efter uppdatering). Inställningen är aktiverad som standard.
Om du har aktiverat Automatically check for update (sök automatiskt efter uppdatering) nedan får du automatiskt ett meddelande om att uppdatera tv:n.

 1. Tryck på knappen HELP (hjälp) på fjärrkontrollen.
 2. Välj Status & Diagnostics (status & diagnostik).
  Obs! Om Status & Diagnostics (status och diagnostik) inte visas hoppar du över det här steget.
 3. Välj Systemprogramuppdatering.
 4. Välj Automatically check for update (sök automatiskt efter uppdatering).

Den nya uppdateringen av den inbyggda programvaran rullas ut gradvis till alla internetanslutna tv-apparater de närmaste veckorna efter lanseringen.

VIKTIGT! Avsnitten ”Systemkrav, ”Filinformation” och ”Hämta och installera” nedan avser uppdatering med en USB-flashenhet. Du kan hoppa över dem om du har slutfört uppdateringen via funktionen ”Automatically check for update” (sök automatiskt efter uppdatering).

Gå till Frågor och svar på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.

Använda en USB-flashenhet:

Du kan använda en USB-flashenhet till att uppdatera programvaran. Om du inte har en internetanslutning på tv:n eller vill vänta på uppdateringen med hjälp av funktionen Automatically check for update (sök automatiskt efter uppdatering) kan du försöka med att hämta och uppdatera med hjälp av en USB-flashenhet genom att följa anvisningarna nedan.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-flashenhet
  * Du kan uppdatera tv:n även om det finns andra filer på USB-flashenheten.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till version 6.1874 för tv

Zip-filens namn

 • sony_atvotafull_2020_1601874100_eua_auth.zip

Filversion

 • 6.1874

Filstorlek

 • 1 825 263 789 byte

Utgivningsdatum

 • 30-11-2022

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kan du riskera att tv:n slutar att fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen till den när den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Stoppa eventuella inspelningar innan du startar uppdateringen av den inbyggda programvaran (endast modeller med USB-hårddiskinspelning).

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-flashenhet.

 1. Klicka på knappen Download (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
 2. När du har godkänt villkoren klickar du på knappen Download (hämta) längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.
 3. Kontrollera namnet och storleken på den hämtade filen (se avsnittet Filinformation).
 4. Extrahera den hämtade filen till en plats på datorn som du enkelt hittar.
  Obs! När du har extraherat den hämtade filen hittar du en annan zip-fil (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip).
 5. Sätt in USB-flashenheten i datorn.
 6. Gå till den plats där du sparade den extraherade filen och kopiera eller dra och släpp filen till USB-enhetens rotkatalog.
  Obs! Rotkatalogen är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla andra mappar.
 7. Ta bort USB-flashenheten från datorn och fortsätt till nästa avsnitt.

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Den här åtgärden kan ta upp till tio minuter. Under installationen stängs tv:n av och sätts på automatiskt. Gör så här:

 1. På tv:ns fjärrkontroll håller du strömknappen intryckt i minst tre sekunder och väljer sedan Starta om.
  Obs! Beroende på tv-modell och operativsystem kan du behöva hålla strömknappen intryckt i minst fem sekunder eller tills meddelandet Ström av visas.
 2. Kontrollera att inga andra USB-enheter är anslutna till tv:n.
 3. Sätt i USB-flashenheten som innehåller den extraherade filen (sony_dtvxxxxx_xxxx_xxxxxx.zip) i en USB-port på tv:n.
  Obs! Om tv:n har flera USB-portar kan vilken som helst av USB-portarna användas.
 4. När USB-flashenheten har upptäckts visas flera meddelanden på tv:n. Följ anvisningarna på skärmen.
  Obs! Om meddelandena inte visas automatiskt stänger du av och sätter på tv:n igen med fjärrkontrollen.
 5. Uppdateringsprocessen startar, strömindikatorn på tv:n börjar blinka vitt och skärmen för uppdateringsförloppet visas på tv:n.
 6. Efter några minuter slås tv:n av och på för att slutföra uppdateringen.
  VARNING! Under programvaruinstallationen ska du se till att
  • inte ta bort USB-enheten
  • inte stänga av tv:n
  • inte koppla bort tv:n från strömförsörjningen.
 7. Tv:n startas om automatiskt när uppdateringen är slutförd.
 8. Ta försiktigt ut USB-enheten ur USB-ingången.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Kontrollera den aktuella programvaruversionen för att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är PKG6.1874.xxxx har programvaran uppdaterats.
 • Om versionsnumret inte är PKG6.1874.xxxx, hämtar du och installerar uppdateringen igen.

Frågor och svar

Vanliga frågor

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.
 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej. Om du vill säkerställa högsta möjliga tv-prestanda ska du inte installera en tidigare version av programvaran. Den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar från tidigare versioner.
 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Ja, det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om när den nya programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för tv:n

Om något av meddelandena An error occurred during the software update (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) eller Software cannot be updated using this USB device (programvaran kan inte uppdateras med den här USB-enheten) visas på tv-skärmen kan du fortsätta med följande procedurer för att hitta en möjlig lösning:

 1. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 2. Tryck på strömknappen igen och börja om installationsprocessen.

Om meddelandet No newer version of the TV software was found (ingen senare version av tv:ns programvara hittades) visas på tv-skärmen är den senaste programversionen redan installerad på tv:n och du behöver inte uppdatera den.

Obs! Om du försöker uppdatera programvaran med hjälp av en USB-flashenhet kontrollerar du följande.

 • Kontrollera att USB-flashenheten fungerar.
 • Enheten måste vara formaterad med FAT16-, FAT32-, exFAT- eller NTFS-format.
 • Uppdateringen kan misslyckas även om du använder en USB-flashenhet som uppfyller ovanstående villkor beroende på storleken och katalogstrukturen för andra filer på flashenheten. Om uppdateringen misslyckas tar du bort de andra filerna och försöker igen med bara uppdateringsfilen på USB-flashenheten. Om uppdateringen ändå misslyckas formaterar du USB-flashenheten med FAT32-format och försöker igen.

Gå till avsnittet Frågor och svar på vår supportwebbplats om du vill se andra vanliga frågor om felsökning.