Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • XAV-AX1005DB

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar processoranvändningens effektivitet för smidigare drift

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där CarPlay inte fungerar eller visas när ett meddelande om t.ex. navigeringsvägledning dyker upp eller ett pipljud hörs medan du är i ett telefonsamtal
 • Åtgärdar ett fel där en FLAC-fil spelas upp med ryckigt ljud när ljuddata finns i den första delen av filen
 • Åtgärdar ett fel där läget High Charge (hög laddning) inte fungerar när enheten är ansluten till en Android-enhet

Filinformation

Zip-filens namn

 • XAV-AX1005DB_v125.zip

Filversion

 • 1.25

Filstorlek

 • 7.96 MB (8 351 886 byte)

Utgivningsdatum

 • 26-01-2022

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Följ dessa steg för att kontrollera vilken version av inbyggd programvara som är installerad på enheten:

Obs! Om versionen visas som 1.25 behöver du inte uppdatera den inbyggda programvaran.

 1. Slå på huvudenheten (ON).
 2. startskärmen väljer du Settings (inställningar).
 3. Välj General (allmänt).
 4. Välj Firmware version (version av inbyggd programvara). Den befintliga programversionen visas.

Hämta och installera

Så här hämtar du uppdateringen

 1. Anslut en USB-lagringsenhet till datorn med minst 10 MB ledigt utrymme och använd en enhet med ett USB-lagringsminne på högst 32 GB (FAT16 eller FAT32).
  Obs!
  • USB-lagringsenheter med exFAT-format stöds inte
  • USB-lagringsenheter med en kapacitet över 32 GB stöds inte
 2. Se till att datorn är ansluten till internet.
 3. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
 4. Packa upp den hämtade zipfilen. Det finns tre filer (LSO1250.FIR, LMD1250.U88, and LDS1250.up6).
 5. Kopiera alla de tre filerna till rotkatalogen på USB-lagringsenheten som är ansluten till datorn.
 6. Koppla bort USB-lagringsenheten från datorn.

Viktigt meddelande

 • Parkera bilen på en säker plats och starta motorn för att undvika att spänningen i enhetens strömkälla inte sjunker.
 • Stäng inte av enheten under uppdateringen.
 • Koppla inte bort USB-lagringsenheten under uppdateringen.
 • Ställ in datumet och tiden efter uppdateringen.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Anslut USB-lagringsenheten till huvudenhetens USB-port.
 2. startskärmen väljer du Settings (inställningar). Svep uppåt på startskärmen och därefter från höger till vänster om du inte hittar ikonen Settings (inställningar).
 3. Välj General (allmänt).
 4. Välj Firmware version (version av inbyggd programvara).
 5. Välj Update (uppdatera).
  • Kontrollera filstrukturen på USB-lagringsenheten om du inte kan trycka på knappen Update (uppdatera). Det kan hända att uppdateringsfilen inte sparas på rätt plats i USB-lagringsenheten eller att filtypen inte stöds.
  • Kontrollera filerna i USB-lagringsenheten om meddelandet Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port (Besök supportsidan och anslut USB-enheten (med Update firmware (Uppdatera den inbyggda programvaran)) till USB-porten) visas på enheten. USB-lagringsenheten kanske inte innehåller rätt uppdateringsfil.
  • Hämta den senaste uppdateringsfilen om den version som visas inte är 1.25. Du kanske inte använder rätt uppdateringsfil.
 6. Välj Update (uppdatera) igen. Enheten börjar sedan uppdateras.
  Obs! Uppdateringen tar cirka 5 minuter.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Slå på huvudenheten (ON).
 2. startskärmen väljer du Settings (inställningar).
 3. Välj General (allmänt).
 4. Välj Firmware version (version av inbyggd programvara). Den befintliga programversionen visas.
  Obs! När 1.25 visas är uppdateringen av den inbyggda programvaran klar.

Om du inte kan uppdatera den inbyggda programvaran kan du försöka igen med en annan USB-lagringsenhet.

Frågor och svar

Felsökning

Knappen "Update" (uppdatera) är nedtonad: Kontrollera att filerna LSO1250.FIR, LMD1250.U88, and LDS1250.up6 är korrekt sparade i USB-lagringsenhetens rotkatalog.

Meddelandet This data is not compatible (dessa data är inte kompatibla) visas: USB-lagringsenheten kan vara defekt, eller så innehåller den inte rätt uppdateringsfiler. Radera de befintliga filerna från USB-lagringsenheten, eller använd en annan USB-lagringsenhet, och upprepa hela hämtnings- och uppdateringsprocessen.