Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • HT-NT3
 • HT-RT5
 • HT-ST9
 • HT-XT3

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar stabiliteten hos Chromecast built-in for Audio

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Begränsningar

 • Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder/regioner.

Filinformation

Filnamn

 • Inbyggd programvara för soundbar till version M28.R.0534

Filversion

 • M28.R.0534

Filstorlek

 • 201 MB (211 045 006 byte)

Utgivningsdatum

 • 12-10-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är M28.R.0534 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som soundbaren är ansluten till. Om soundbaren är ansluten till uttaget HDMI2 ska du alltså välja HDMI2 som ingång.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. startskärmen väljer du KonfigureraSysteminställningar och trycker sedan på ENTER med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen.
 5. Markera Systeminformation och tryck på ENTER.
 6. Om versionsnumret är M28.R.0534 eller senare på tv-skärmen har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Viktigt meddelande

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada din soundbar
 • Stäng inte av soundbaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras
 • Tryck inte på några andra knappar än de som anges i anvisningarna.
 • Koppla inte från nätsladden eller nätverkskabeln (LAN) förrän uppdateringen är klar

Det finns två enkla metoder att uppdatera den inbyggda programvaran i soundbaren.

MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?
Internet/nätverk
(REKOMMENDERAS)
 • en Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • Se till att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • en dator
 • en USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Installera

Uppdatera soundbaren via Internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet till soundbaren.

Du behöver:

 • en Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • För att säkerställa att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
  • en kompatibel tv

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI2 väljer du HDMI2 som ingång.)
 2. Anslut soundbaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på soundbaren.
 4. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. På menyn HOME använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraProgramuppdateringUpdate via Internet (uppdatera via internet) och trycker sedan på ENTER.
 2. När meddelandet A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvaruversion har hittats på nätverket. Vill du uppdatera programvaran?) visas på tv-skärmen väljer du OK och trycker sedan på ENTER.
 3. Det tar cirka fem minuter att uppdatera när programvaran har hämtats.
 4. När meddelandet Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M28.R.xxxx New version M28.R.0534 (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version M28.R.xxxx Ny version M28.R.0534) visas på tv-skärmen väljer du Start, och trycker sedan på ENTER.
 5. Då startar uppdateringen.
 6. När meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen väljer du OK och trycker sedan på ENTER.
 7. Under uppdateringen visas meddelandet UPDT (uppdatering) på frontpanelens display.
 8. Uppgraderingen av den inbyggda programvaran är klar när texten DONE (klar) visas på frontpanelens display. Stäng inte av soundbaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
 9. Soundbaren startas automatiskt om när uppgraderingen är klar.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M28.R.0534 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för soundbaren via internet.

 • Meddelandet Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Uppdateringen misslyckades. Anslut USB-minnet som innehåller uppdateringsfilerna och försök på nytt. Kontakta kundtjänst om uppdateringen misslyckas igen) visas på tv-skärmen.
  1. Se till att routern och alla enheter som är anslutna mellan soundbaren och routern är påslagna.
  2. Se till att rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan soundbaren och routern.
  3. Se till att alla kablar mellan soundbaren och routern är korrekt anslutna.
  4. Pröva att uppdatera igen.
  Om du inte kan utföra proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) kan du prova med Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne).
 • När proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) har startat visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %), men förloppsindikatorn på skärmen har inte ändrats.
  Beroende på nätverksanslutning kan proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Därför visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) och förloppsindikatorn i teckenfönstret ändras inte under lång tid.
 • När du kör proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) visas meddelandet Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Det går inte att kommunicera med servern. Försök igen senare) och det går inte utföra uppgraderingen av den inbyggda programvaran.
  • Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
  • Kontrollera att du har bekräftat om soundbaren har en egen IP-adress i nätverksinställningarna. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i fältet Proxy Server i stället för proxyvärdnamnet.)
  • Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på soundbaren och försök uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  Om soundbaren är ansluten trådlöst till nätverket kan du försöka ansluta en kabel till nätverket och försök utföra proceduren igen.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera mottagaren enligt proceduren ”Uppdatera via USB-minne”.
 • Meddelandet This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Enheten är inte ansluten till nätverket. Utför nätverksdiagnos i inställningen för serveranslutning) visas på tv-skärmen.
 • Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till soundbaren.
 • Meddelandet Already Updated (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
  Versionen av den inbyggda programvaran som är installerad på soundbaren är den senaste versionen.

Uppdatera via USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till ett USB-minne och överför den sedan till soundbaren.

Förberedelser inför uppdatering av inbyggd programvara

Innan du hämtar den inbyggda programvaran, ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-flashenheten.

Operativsystem

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen UPDATE_M28R0534.zip till datorn och kom ihåg att notera i vilken katalog den hamnar i.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Kontrollera att storleken är 201 MB 211 045 006 byte.
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Packa upp uppdateringsfilen från UPDATE_M28R0534.zip.
  • För Mac:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen UPDATE_M28R0534.zip.
   2. En ny mapp skapas som heter UPDATE (uppdatera).
  • För Windows:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATE_M28R0534.zip. Klicka sedan på Extrahera alla.
    Obs! För Windows 8.1 och Windows 10 med standardinställningarna för Internet Explorer sparas filen i mappen Hämtade filer. För att hitta mappen Hämtade filer klickar du på Desktop (skrivbord) på startskärmen, och sedan använder du Windows Explorer för att hitta den hämtade filen.
   2. I fönstret Extrahera komprimerade mappar klickar du på Extrahera.
   3. En ny mapp skapas som heter UPDATE (uppdatera).
    Obs! Fyra filer extraheras: MSB28-FW.BIN, MSB28-FW.ID, MSB28-FW_MB.BIN, och MSB28FW_MB.ID.
 2. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
 3. Överför mappen UPDATE till USB-lagringsenheten:
  • För Mac: Dra och släpp UPDATE-mappen till USB-enhetens rotmapp.
  • För Windows:
   1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka sedan på mappen UPDATE (uppdatera).
   2. På menyn klickar du på Skicka till... och sedan klickar du på den disk som motsvarar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:).
   3. Mappen UPDATE (uppdatera) kopieras till USB-enheten.
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om mappen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om mappens namn ändras.
 4. Efter att ha kopierat mappen UPDATE (uppdatera) kopplar du bort USB-enheten från datorn.
Överför uppdateringen till din soundbar

Se till att utrustningen är klar innan du överför uppdateringen till din soundbar.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI2 väljer du HDMI2 som ingång.)
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. Sätt i USB-enheten med de fyra filerna.
Överför uppdateringen:
 1. startskärmen använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraProgramuppdatering och trycker sedan på ENTER.
 2. Välj Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) och tryck sedan på ENTER.
 3. När meddelandet Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M28.R.XXXX New version M28.R.0534. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Uppdateringsfiler hittades i USB-minnet. Vill du uppdatera programvaran? Aktuell version M28.R.XXXX Ny version M28.R.0534. Stäng inte av strömmen eller ta bort USB-minnet under uppdateringen) visas väljer du OK, och trycker på ENTER.
 4. När meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas väljer du OK och trycker sedan på ENTER.
 5. Uppdateringen startar.
 6. Under uppdateringen visas meddelandet UPDT (uppdatering) på frontpanelens display.
 7. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när texten DONE (klar) visas på frontpanelens display. Soundbaren startas om automatiskt.
  Obs! Koppla inte från nätsladden medan uppdateringen pågår.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

 1. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M28.R.0534 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Om du får problem med att uppdatera soundbarens inbyggda programvara med en dator och ett USB-minne.

 • UPDT (uppdatering) och ERROR (fel) visas omväxlande på frontpanelens display.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätsladden.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Utför proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick
  Slå på soundbaren och upprepa proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB Memory).
 • Filen UPDATE_M28R0534.zip jag hämtade från uppdateringswebbplatsen kan inte extraheras.
  Hämtade du filen utan problem? Ta bort filen och hämta den igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 30 minuter och är inte klar än
  1. Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.