Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • STR-DN1070

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar stabiliteten hos Chromecast built-in for Audio

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Begränsningar

 • Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder/regioner.

Filinformation

Filnamn

 • AV-mottagarens inbyggda programvara till version M35.R.2197

Zip-filens namn

 • UPDATE_M35R2197.zip

Filversion

 • Version M35.R.2197

Filstorlek

 • 217 MB (228 090 986 byte)

Utgivningsdatum

 • 12-10-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny AV-mottagare. Om versionsnumret är M35.R.2197 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som AV-mottagaren är ansluten till. Om AV-mottagaren är ansluten till HDMI2-uttaget ska du välja HDMI2 som ingång.
 2. Slå på AV-mottagaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. Välj KonfigureraSysteminställningarSysteminformation med fjärrkontrollens pilknappar och tryck på ENTER.
 5. Versionsnumret för den inbyggda programvaran visas på tv-skärmen:
  Programvaruversion M35.R.2197 – om versionsnumret är M35.R.2197 eller senare har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Det finns två enkla metoder att uppdatera den inbyggda programvaran i AV-mottagaren.

MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?
Internet/nätverk
(REKOMMENDERAS)
 • en aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
 • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • en dator
 • en USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatering av AV-mottagaren via internet

Vi rekommenderar den här metoden eftersom det är det enklaste sättet att uppdatera. Det tar vanligtvis cirka 15 till 60 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från Internet till AV-mottagaren.

Du behöver

 • en aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
 • en kompatibel tv

Så här får du uppdateringen att fungera smidigt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här kan du få det att gå rätt första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren.
 • Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.

Ställa in utrustningen

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som AV-mottagaren är ansluten till. Om mottagaren är ansluten till HDMI 2-uttaget ska du välja HDMI 2 som ingång.
 2. Anslut AV-mottagaren till internetkällan via en Ethernet-kabel eller trådlös anslutning via router.
 3. Slå på AV-mottagaren.

Hämta uppdateringen:

 1. På menyn Home (hem) använder du piltangenterna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraSysteminställningarProgramuppdateringUpdate via Internet (uppdatera via internet) och trycker sedan på Enter.
 2. Meddelandet A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvaruversion har hittats i nätverket. Vill du uppdatera programvaran?) visas på tv-skärmen. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 3. Meddelandet Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197 (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan du utför uppdateringen. Aktuell version M35.R.XXXX Ny version M35.R.2197) visas på tv-skärmen. Välj Start med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 4. Då startar uppdateringen.
 5. Följande meddelande visas på tv-skärmen: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (När uppdateringen startar visas UPDATING på mottagarens display. Uppdateringen tar upp till 60 minuter. När uppdateringen är klar visas COMPLETE på mottagarens display och mottagaren startas om automatiskt. Koppla inte från nätsladden medan uppdateringen pågår.) Det tar cirka fem minuter att starta uppdateringen efter att programvaran har hämtats. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 6. Texten UPDATING (uppdaterar) visas i visningsfönstret medan uppdateringen pågår.
 7. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när texten COMPLETE (klar) visas i visningsfönstret.
  OBS! Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 8. När uppgraderingen är klar startas AV-mottagaren om automatiskt.
 9. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M35.R.2197 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Vad du ska göra om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för AV-mottagaren via internet:
 • Meddelandet Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Uppdateringen misslyckades. Anslut USB-minnet som innehåller uppdateringsfilerna eller anslut till nätverket och försök på nytt. Kontakta kundtjänst om uppdateringen misslyckas igen) visas på tv-skärmen.
  1. Kontrollera att routern och alla enheter som är anslutna mellan AV-mottagaren och routern är påslagna.
  2. Kontrollera att rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan AV-mottagaren och routern.
  3. Kontrollera att alla kablar mellan AV-mottagaren och routern är korrekt anslutna.
  4. Pröva att uppdatera igen.
  Pröva proceduren "Uppdatera via USB-minne" om du inte kan utföra programuppdateringen.
 • När internetuppdateringen har startat visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdnigskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) på tv-skärmen, men förloppsindikatorn på skärmen har inte ändrats.
  Beroende på nätverksanslutning kan processen Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Därför visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) och förloppsindikatorn i teckenfönstret ändras inte under lång tid.
 • När du kör Update via Internet (uppdatera via internet) visas meddelandet Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Det går inte att kommunicera med servern. Försök igen senare) och det går inte utföra uppgraderingen av den inbyggda programvaran.
  1. Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
  2. Kontrollera i nätverksinställningarna om AV-mottagaren har en egen IP-adress. (Om du använder en proxyserver ska du skriva proxyserverns IP-adress, i stället för värdnamnet, i fältet Proxy Server.)
  3. Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på AV-mottagaren och pröva att uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 90 minuter och är inte klar än.
  Om AV-mottagaren är ansluten trådlöst till nätverket kan du försöka ansluta en kabel till nätverket och försöka utföra proceduren igen.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera mottagaren enligt proceduren ”Uppdatera via USB-minne”.
 • Meddelandet This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Enheten är inte ansluten till nätverket. Utför nätverksdiagnos i inställningen för serveranslutning) visas på tv-skärmen.
  Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten till AV-mottagaren.
 • Meddelandet Already Updated (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
  Den version av den inbyggda programvaran som för närvarande är installerad på AV-mottagaren är den senaste versionen.

Uppdatera via USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till en USB-minnesenhet och överför den sedan till AV-mottagaren.

Vi rekommenderar följande operativsystem:

 • Windows 10/8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Så här får du uppdateringen att fungera smidigt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här kan du få det att gå rätt första gången:

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada AV-mottagaren.
 • Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.

Hämta uppdateringsfilen till datorn

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen UPDATE_M35R2197.zip till datorn och notera i vilken katalog den sparas.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (Egenskaper). Kontrollera att storleken är 217 MB (228 090 986 byte).

Spara på USB-minne

 1. Extrahera filen till datorn:
  • För Mac Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på UPDATE_M35R2197.zip. Den extraherade mappen kallas UPDATE (uppdatera)
  • För Windows:
   1. Gå till den katalog där filen hämtades och högerklicka på filen UPDATE_M35R2197.zip. Klicka sedan på Extrahera alla.
   2. I fönstret Extrahera komprimerade mappar klickar du på Extrahera.
   3. En ny mapp skapas som heter UPDATE (uppdatera).
 2. Kontrollera att följande fyra filer finns i mappen UPDATE: MSB35-FW.BIN, MSB35-FW.ID, MSB35-FW_MB.BIN och MSB35-FW_MB.ID.
 3. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
  • För Mac:
   Dra och släpp UPDATE-mappen till USB-enhetens rotmapp.
  • För Windows:
   1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka på mappen UPDATE (uppdatera).
   2. Klicka på Skicka till... i menyn som visas.
   3. Klicka på den enhet som motsvarar USB-enheten (till exempel Flyttbar disk E:).
   4. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten.

OBS! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.

Överföra uppdateringen till AV-mottagaren

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som AV-mottagaren är ansluten till. Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget ska du välja HDMI 2 som ingång.
 2. Slå på AV-mottagaren.
 3. Kontrollera att inga andra USB-enheter är anslutna till AV-mottagaren. Koppla i så fall bort dem från mottagaren.
Överför uppdateringen:
 1. Anslut USB-lagringsenheten där uppdateringsfilen finns till USB-porten på AV-mottagarens frontpanel.
 2. På menyn Home (hem) använder du piltangenterna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraSysteminställningarProgramuppdateringUpdate via USB Memory (uppdatera via USB-minne) och trycker sedan på Enter.
 3. Meddelandet Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M35.R.2197. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update (Uppdateringsfiler hittades på USB-minnet. Vill du uppdatera programvaran? Aktuell version M35.R.XXXX Ny version M35.R.2197. Stäng inte av strömmen eller ta bort USB-minnet under uppdateringen) visas på tv-skärmen. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 4. Följande meddelande visas på tv-skärmen: When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (När uppdateringen startar visas UPDATING på mottagarens display. Uppdateringen tar upp till 60 minuter. När uppdateringen är klar visas COMPLETE på mottagarens display och mottagaren startas om automatiskt. Koppla inte från nätsladden medan uppdateringen pågår.) Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 5. Då startar uppdateringen.
 6. Texten UPDATING (uppdaterar) visas i visningsfönstret medan uppdateringen pågår.
 7. Uppdateringen av den inbyggda programvaran är klar när texten COMPLETE (klar) visas i visningsfönstret.
  OBS! Stäng inte av AV-mottagaren och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 8. Mottagaren stängs av automatiskt när uppdateringen är klar. Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän uppdateringen är klar.
 9. Koppla bort USB-enheten från AV-mottagaren och slå på mottagaren.
 10. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M35.R.2197 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Vad du ska göra om du får problem med att uppdatera den inbyggda programvaran i AV-mottagaren med en dator och skiva.
 • UPDATE (uppdatera) och ERROR (fel) visas omväxlande i visningsfönstret på mottagaren.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätsladden.
  2. Slå på AV-mottagaren.
  3. Utför proceduren ”Uppdatera via USB-minne”.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på AV-mottagaren och upprepa proceduren för uppdatering via USB-minne igen.
 • UPDATE_M35R2197.zip Uppdateringsfilen som jag hämtade från uppdateringswebbplatsen kan inte extraheras.
  Hämtade du filen utan problem? Pröva att radera filen och hämta den igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 90 minuter och är inte klar än.
  1. Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på AV-mottagaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.