Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • WH-XB910N

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar driftstabiliteten vid uppspelning av Bluetooth-musik

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrar ett problem där brus i sällsynta fall förekommer under vissa förhållanden.

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen Sony | Headphones Connect måste vara installerad
 • Hörlurarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 1.2.2 för WH-XB910N

Filversion

 • Version 1.2.2

Filstorlek

 • 2.77 MB (2 913 920 byte)

Utgivningsdatum

 • 10-03-2022

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Kontrollera den inbyggda programvaruversionen på följande sätt:

 1. Starta appen Sony | Headphones Connect.
 2. Anslut hörlurarna till appen Sony | Headphones Connect.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.
  Obs! Vilken enhet som visas på skärmen beror på vilken enhet som är ansluten.
 4. Välj den version av din enhet som visas i menyn. Det här alternativet visas endast om enheten är ansluten.
 5. Bekräfta versionen av inbyggd programvara.

Viktigt meddelande

 • Ladda inte batteriet och stäng inte av hörlurarna när du hämtar uppdateringar, överför data eller uppdaterar. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara.
 • Utför inte uppdateringen på en plats där Wi-Fi-signalen inte är robust, t.ex. på tåg eller på platser med svag Wi-Fi-signal, eller i närheten av en mikrovågsugn, trådlös telefon eller någon annan enhet som använder radiofrekvensbandet 2,4 GHz.
 • Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och hörlurarna) är fulladdade.
 • Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android eller iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppgraderar

 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Uppdateringen tar cirka 40 minuter att genomföra. Filstorleken är cirka 2.77 MB.
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:

 • Hämta information från servern till iOS- eller Android-enheten.
 • Överför information från iOS- eller Android-enheten till hörlurarna.
 • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen Sony | Headphones Connect.
 2. Anslut hörlurarna till appen Sony | Headphones Connect.
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till appen Sony | Headphones Connect följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta hörlurarna till Android-enheten.
  • Om du har anslutit till appen Sony | Headphones Connect tidigare väljer du dina hörlurar.
 3. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats:
  skärmen ”anslutning har upprättats”
 4. Om uppdateringen är tillämplig visas Headphone update is available (hörlursuppdatering tillgänglig) och du kan trycka på More Info (mer information).
 5. Kontrollera att version 1.2.2 visas och tryck på OK för att starta uppdateringen.
 6. När hämtningen har startat visas automatiskt nästa skärm när hämtningen är slutförd.
  Obs! När meddelandet Bluetooth Pairing Request (begäran om Bluetooth-parkoppling) visas trycker du på Pair (parkoppla). Uppdateringen fortsätter. (Endast för iOS-enheter)
 7. Överföringen startar. Nästa skärm visas automatiskt när hämtningen är slutförd.
 8. När överföringen har startat visas automatiskt nästa skärm när överföringen är slutförd. Det tar ungefär en minut.
  Obs! Ladda inte batteriet och stäng inte av hörlurarna när du hämtar uppdateringar, överför data eller uppdaterar. Om du gör det kan hörlurarna bli obrukbara. Om ett bortkopplingsmeddelande visas väntar du tills anslutningen återupprättas automatiskt.
 9. När uppdateringen är slutförd trycker du på OK.
  Obs! Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen har uppgraderats i nästa steg.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet Check the firmware version (kontrollera programvaruversion).

Om den inbyggda programvarans version som visas är 1.2.2 har uppgraderingen lyckats.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på OK.
 2. Starta om hörlurarna (stäng av och slå sedan på strömmen).
 3. Starta sedan om Sony | Headphones Connect och uppdatera igen.

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen visas som 1.2.2 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts korrekt. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera versionen via inställningen i appen Sony | Headphones Connect. Information om hur du kontrollerar versionen finns under Kontrollera version av inbyggd programvara på den här sidan.