Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Ger säkerhetsuppdateringar (Säkerhetsnivån som visas på menyn Inställningar gäller från och med november 2021)

VIKTIGT!

 • Du måste uppdatera både programvaran Music Center for PC och den inbyggda Walkman-programvaran till den senaste versionen för att förbättra anslutningens stabilitet. Om en av dem inte är uppdaterad till den senaste versionen finns det risk för att Music Center for PC-programvaran och Walkman-enheten inte ansluter ordentligt.
 • Uppdateringsmeddelandet kanske inte visas om datum och tid inte är rätt inställda på Walkman-enheten. Om de inte är det ställer du in datum och tid manuellt.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filversion

 • Version 4.06.00

Filstorlek

 • 865 MB (907 411 888 byte)

Utgivningsdatum

 • 30-11-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om din Walkman redan har uppdaterats till programvaruversion 4.06.00 behöver du inte utföra uppdateringen.

 1. Svep uppåt på startskärmen.
 2. Tryck på Settings (inställningar) → SystemAbout device (om enheten).
 3. Modellnamnet och programvaruversionen visas i Model & hardware (modell och maskinvara) respektive Build number (versionsnummer).

Innan du uppgraderar

 • Kontrollera att du är ansluten till nätverket under uppdateringen.
 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Efter uppdateringen kan inställningen för Wireless playback quality (trådlös uppspelningskvalitet) i Bluetooth-funktionen bli återställd till det ursprungliga värdet (LDAC-Connection pref).
 • Skärmen Permissions (behörigheter) kan visas efter uppdateringen. Om detta inträffar följer du anvisningarna på skärmen.
 • Överför alla data från Walkman till datorn, eftersom data som finns kvar på Walkman kan gå förlorade vid uppdateringen.
 • Vi kan inte garantera att låtar och data inte skadas eller tas bort när du genomför uppdateringen.
 • Walkman behöver cirka 2 GB ledigt utrymme under uppdateringen. Kontrollera att mängden ledigt utrymme är tillräckligt.
 • Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i det inbyggda flashminnet kan du överföra alla onödiga data tillbaka till datorn för att få mer ledigt utrymme.
 • Kontrollera att Walkman-batteriladdningen är över 60 % och i laddningsläge.
 • När du installerar filen måste du vara inloggad som administratör eller som användare med administratörsbehörighet.
 • Kommunikationskostnaderna betalas av användaren.

Viktigt meddelande

För kunder som använder Music Center for PC:

 • Uppdatera programvaran för både Music Center for PC och Walkman-enheten till den senaste versionen.
 • Om någon av dem INTE är uppdaterad till den senaste versionen kanske de inte kan ansluta.

Uppdateringsmeddelandet kanske inte visas om datum och tid inte är rätt inställda på Walkman-enheten. Kontrollera därför att datum och tid är rätt inställda. Ställ in datum och tid manuellt om de inte är korrekt inställda.

Gör så här för att ställa in datum och tid

 1. Svep uppåt på startskärmen.
 2. Klicka på klockikonen för att visa aktuellt datum och tid.
  Obs! Om datum och tid stämmer visas din Walkman i uppdateringsmeddelandet och du behöver inte fortsätta med resten av proceduren.
 3. Gå tillbaka till startskärmen genom att trycka på (start i navigeringsfältet) längst ned på skärmen.
 4. Svep uppåt på startskärmen.
 5. Tryck på menyalternativen i följande ordning: Settings (inställningar) – System (system) – Date & time (datum och tid).
 6. Om Automatic date & time (automatiskt datum och tid) är på (ON) trycker du på Automatic date & time (automatiskt datum och tid). Sedan visas Set date (ange datum) och Set time (ange tid) under Automatic date & time (automatiskt datum och tid).
 7. Tryck på Set date (ange datum) och ange rätt datum om datumet är felaktigt. Tryck sedan på OK för att gå tillbaka till skärmen Date & time (datum och tid).
 8. Tryck på Set time (ange tid) och ange rätt tid, om tiden är felaktig. Tryck sedan på OK för att gå tillbaka till skärmen Date & time (datum och tid).
 9. Tryck på Automatic date & time (automatiskt datum och tid) för att aktivera funktionen (ON).

Hämta och installera

Du kan uppgradera genom att följa någon av metoderna nedan:

 • Uppdatera via Wi-Fi (trådlöst nätverk)
 • Uppdatera med Music Center for PC

Steg 1: Installera uppdateringen

(1) Uppdatera via Wi-Fi (trådlöst nätverk)

Genom att ansluta till internet via Wi-Fi kan du hämta den senaste programvaran till din Walkman och uppdatera den. Om den senaste programvaran har släppts visas uppdateringsmeddelandet på skärmen när Walkman-enheten är ansluten till Wi-Fi.

 1. Anslut Walkman-enheten till en strömkälla.
 2. Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta Walkman-enheten till Internet.
 3. Svep uppåt på startskärmen.
 4. Tryck på Settings (inställningar) → SystemAdvanced (avancerat) → System updates (systemuppdateringar).
 5. Bekräfta meddelandet och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera.

Obs! När du uppdaterar programvaran kan du behöva godkänna att uppdateringen får åtkomst till minnet. Godkänn i så fall åtkomst till minnet.

(2) Uppdatera med Music Center for PC

Music Center for PC är ett datorprogram som används för att hantera innehåll som kan användas med Walkman-enheter.
Vid start ansluter Music Center for PC till en uppdateringsserver via internet och kontrollerar automatiskt om det finns en uppdatering till Walkman-enheten.

 1. Avaktivera Wi-Fi-funktionen för att koppla bort Walkman-enheten från internet.
 2. Starta Music Center for PC på datorn.
 3. Anslut Walkman-enheten till datorn.
 4. Use USB for (använd USB för) visas på Walkman-skärmen. Tryck på File Transfer (filöverföring) på skärmen Use USB for (använd USB för) och tryck sedan på OK.
 5. Uppdateringsmeddelandet visas på datorskärmen. Bekräfta meddelandet och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera.

Obs! Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta Walkman-enheten till Internet vid behov.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Bekräfta att den nya versionen har installerats efter uppdateringen genom att följa stegen nedan.

 1. Svep uppåt på startskärmen på Walkman-enheten.
 2. Tryck på SettingsSystemAbout device (inställningar → system → om enheten) så visas programvaruversionen i Build number (versionsnummer).
 3. Om Build number (versionsnummer) är 4.06.00 har den inbyggda programvaran uppdaterats.