Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • UBP-X800

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar färgkvaliteten på vissa SDR-innehåll

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av den inbyggda programvaran till version M36.R.0345 för UBP-X800

Filversion

 • M36.R.0345

Filstorlek

 • 152 MB (160 391 992 byte)

Utgivningsdatum

 • 31-05-2022

Förberedelser

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny Blu-ray-spelare. Om versionsnumret är M36.R.0345 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray-spelaren är ansluten till. Om spelaren är ansluten till HDMI2-porten väljer du HDMI2 som ingång.
 2. Slå på Blu-ray-spelaren. Om spelaren börjar spela upp en skiva trycker du på STOP och väntar tills menyn för startskärmen visas.
 3. startskärmen väljer du KonfigureraSysteminställningar och sedan ENTER med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen.
 4. Välj Systeminformation och ENTER.
 5. Om versionsnumret är M36.R.0345 eller senare på tv-skärmen har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran i Blu-ray-spelaren:

MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?
Internet/nätverk
(REKOMMENDERAS)
 • En Ethernet-kabel eller en trådlös router för att ansluta Blu-ray-spelaren till internet
 • För att säkerställa att Blu-ray-spelaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • en dator
 • en USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatera Blu-ray-spelaren via internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen via internet till Blu-ray-spelare.

Du behöver:

 • En aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
 • En kompatibel tv

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren.
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Anslut Blu-ray-spelaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel eller trådlös anslutning via router.
 3. Slå på Blu-ray-spelaren. (Om det sitter en skiva i spelaren måste du ta ut den.)

Hämta uppdateringen:

 1. startskärmen väljer du KonfigureraProgramuppdatering med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen och sedan Update via Internet (uppdatera via internet).
 2. Software Update confirmation (bekräftelse av programvaruuppdatering) visas på tv:n. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 3. Meddelandet Update to a new software version (uppdatera till en ny programvaruversion) och den senaste programvaruversionen visas på tv:n.
 4. Välj Starta och tryck sedan på ENTER.
 5. Uppgraderingen startas och du ser uppdateringsskärmen på tv:n.
 6. Under uppdateringen ser du förloppsindikatorn x % och hämtningskapaciteten på tv:n. X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen.
 7. Spelaren startas om och uppdateringen fortsätter. Använd inte och stäng inte av spelaren under tiden.
 8. Du kommer att se förloppsindikatorn x % och hämtningskapaciteten på tv:n igen. X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen.
 9. Spelaren stängs automatiskt av och startas om för att slutföra uppdateringen. Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän uppdateringen är klar.
 10. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M36.R.0345 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren via internet.

 • Om meddelandet Connection status cannot be confirmed (anslutningsstatusen kan inte bekräftas) eller This device is not connected to network (enheten är inte ansluten till nätverket) visas på tv:n kan problemet bero på nätverksanslutningen:
  1. För trådbunden anslutning: Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten mellan spelaren och internetkällan.
  2. För trådlös anslutning: Kontrollera att den trådlösa routern är påslagen och ansluten till internetkällan.
  3. Kontrollera nätverksinställningarna och se om du har bekräftat om din Blu-ray-spelare har en egen IP-adress eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i stället för värdnamnet i fältet Proxy Server.)
  4. Bekräfta att både Physical Connection (fysisk anslutning) och Internetåtkomst är OK i Network Settings (nätverksinställningar) → Network Connection Status (status för nätverksanslutning).
  5. Pröva att uppdatera igen.
 • Om strömmen försvann under uppdateringen sätter du på spelaren och försöker uppdatera igen.
 • Om uppdateringen har pågått i över 30 minuter och inte är klar än:
  1. Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på Blu-ray Disc-spelaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.
  4. Du kan också direkt avbryta nätverksproceduren och uppdatera via ett USB-minne direkt.
 • Om meddelandet Uppdatering misslyckades visas under uppdateringen:
  • Kontrollera att det inte är problem med nätverksanslutningen till internet.
  • Välj OK på skärmen Uppdatering misslyckades för att försöka uppdatera igen eller välj Avbryt för att avbryta processen.
  • Om felet kvarstår kan du hämta filen för den inbyggda programvaran och uppdatera via ett USB-minne.
  • Du kan också direkt avbryta nätverksproceduren och uppdatera via ett USB-minne direkt.
 • Om uppdateringen av den inbyggda programvaran fortfarande inte fungerar efter flera försök hämtar du filen för den inbyggda programvaran och utför uppdateringen via USB-minne.

Uppdatera via USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Du hämtar uppdateringsfilen till datorn, flyttar den till ett USB-minne och sedan överför du uppdateringsfilen till Blu-ray-spelaren.

Vi rekommenderar följande operativsystem:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här får du det att fungera på första försöket:

 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren.
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.

Hämta uppdateringsfilen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren
 2. Hämta filen UPDATE_M36R0345.ZIP till din dator och notera i vilken katalog den sparas.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Kontrollera att storleken är 152 MB (160 391 992 byte).

Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:

 1. Extrahera filen till datorn. Den extraherade mappen kallas UPDATE (uppdatera).
 2. Kontrollera att följande fyra filer finns i mappen UPDATE (uppdatera): MSB36-FW.BIN, MSB36-FW.ID, MSB36-FW_MB.BIN, and MSB36-FW_MB.ID
 3. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
  Obs! FAT32 och NTFS stöds.
För Windows-operativsystem:
 1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka på mappen UPDATE (uppdatera).
 2. Klicka på Send To... (skicka till ...) i menyn.
 3. Klicka på den enhet som motsvarar USB-enheten (till exempel Flyttbar disk E:).
 4. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten.
För macOS-operativsystem:
 1. Dra och släpp UPDATE-mappen till USB-enhetens rotmapp.
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.

Överför uppdateringen till spelaren

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget, väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Slå på Blu-ray-spelaren.
 3. Se till att inga andra USB-enheter är anslutna till Blu-ray Disc-spelaren. Om det finns anslutna enheter kopplar du bort dem från Blu-ray Disc-spelaren.
Överför uppdateringen:
 1. Anslut USB-lagringsenheten där uppdateringsfilen finns till USB-porten på spelarens frontpanel.
 2. På menyn för startskärmen använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraProgramuppdatering och sedan ENTER.
 3. När Software Update confirmation (bekräftelse av programvaruuppdatering) visas använder du fjärrkontrollen till att välja Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne), OK och sedan ENTER.
 4. Då startar uppdateringen.
 5. Under uppdateringen ser du förloppsindikatorn x % på tv:n. X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen.
 6. Spelaren startas om och uppdateringen fortsätter. Använd inte och stäng inte av spelaren under tiden.
 7. Du kommer att se förloppsindikatorn x % på tv:n igen. X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen.
 8. Spelaren stängs av och startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän uppdateringen är klar.
 9. Ta ut USB-enheten ur spelaren.
 10. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M36.R.0345 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera Blu-ray-spelaren med hjälp av datorn och en skiva.

 • Om du inte kan välja alternativet Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) kontrollerar du följande:
  1. USB-enheten är korrekt ansluten till Blu-ray Disc-spelaren.
  2. USB-enheten är formaterad för att stödja filsystemet (FAT32 och NTFS).
  3. USB-enheten är kompatibel med Blu-ray Disc-spelaren.
 • Om uppdateringsfilen som hämtats från webbplatsen inte kan extraheras kan du försöka ta bort filen och hämta den igen.
 • Om meddelandet There is no update file (det finns ingen uppdateringsfil) visas kontrollerar du att det extraherade mappnamnet är korrekt namngivet UPDATE (med stora bokstäver) och att alla filer finns med: MSB36-FW.BIN, MSB36-FW.ID, MSB36-FW_MB.BIN, and MSB36-FW_MB.ID
 • Om meddelandet The file is corrupted (filen är skadad) visas hämtar du uppdateringsfilen igen och upprepar hela proceduren igen.
 • Om uppdateringen har pågått i över 30 minuter och inte är klar än.
  1. Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på Blu-ray Disc-spelaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.
 • Om strömmen försvann under uppdateringen sätter du på Blu-ray Disc-spelaren och försöker att uppdatera igen.