Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • UBP-X700

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar uppspelning av Ultra HD Blu-ray-skivor

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Gracenote-funktionen försvinner
 • Förbättrar HDMI-anslutningens stabilitet
 • Stödjer Dolby Vision-innehåll för Blu-ray Disc, Netflix och VUDU
 • Stödjer strömningstjänster online

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version M43.R.0284 för UBP-X700

Filversion

 • M43.R.0284

Filstorlek

 • 149 MB (156 496 345 byte)

Utgivningsdatum

 • 24-08-2021

Förberedelser

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny Blu-ray-spelare. Om versionsnumret är M43.R.0284 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som Blu-ray-spelaren är ansluten till. Om spelaren är ansluten till HDMI2-porten väljer du HDMI2 som ingång.
 2. Slå på Blu-ray-spelaren. Om spelaren börjar spela upp en skiva trycker du på STOP och väntar tills menyn för startskärmen visas.
 3. hemskärmen använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraSysteminställningar och väljer sedan ENTER.
 4. Välj Systeminformation och ENTER.
 5. Om versionsnumret på tv-skärmen är M43.R.0284 eller senare har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran i Blu-ray-spelaren:

MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?
Internet/nätverk
(REKOMMENDERAS)
 • En Ethernet-kabel eller en trådlös router för att ansluta Blu-ray-spelaren till internet
 • För att säkerställa att Blu-ray-spelaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • en dator
 • en USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatering via internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen via internet till spelaren.

Du behöver:

 • En aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
 • En kompatibel tv

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren.
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Anslut Blu-ray-spelaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel eller trådlös anslutning via router.
 3. Slå på Blu-ray-spelaren. (Om det sitter en skiva i spelaren måste du ta ut den.)

Hämta uppdateringen:

 1. hemskärmen använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraProgramuppdatering och väljer sedan Update via Internet (uppdatera via internet).
 2. Software Update confirmation (bekräftelse av programvaruuppdatering) visas på tv:n. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 3. Meddelandet Update to a new software version (uppdatera till en nyare programvaruversion) och den senaste programvaruversionen visas på tv:n.
 4. Välj Starta och tryck sedan på ENTER.
 5. Uppgraderingen startas och du ser uppdateringsskärmen på tv:n.
 6. Under uppdateringen ser du förloppsindikatorn x % och hämtningskapaciteten på tv:n. X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen.
 7. Spelaren startas om och uppdateringen fortsätter. Använd inte och stäng inte av spelaren under tiden.
 8. Du kommer att se förloppsindikatorn x % och hämtningskapaciteten på tv:n igen.
 9. Spelaren stängs automatiskt av och startas om för att slutföra uppdateringen.
 10. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M43.R.0284 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren via internet.

 • Om meddelandet Connection status cannot be confirmed (anslutningsstatusen kan inte bekräftas) eller This device is not connected to network (enheten är inte ansluten till nätverket) visas på tv:n kan problemet bero på nätverksanslutningen:
  1. För trådbunden anslutning: Kontrollera att LAN-kabeln är ansluten mellan spelaren och internetkällan.
  2. För trådlös anslutning: Kontrollera att den trådlösa routern är påslagen och ansluten till internetkällan.
  3. Kontrollera nätverksinställningarna och se om du har bekräftat om din Blu-ray-spelare har en egen IP-adress eller inte. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i stället för värdnamnet i fältet Proxy Server.)
  4. Kontrollera att både Physical Connection (fysisk anslutning) och Internet Acess (internetåtkomst) är OK i Network Settings (nätverksinställningar) → Network Connection Status (status för nätverksanslutning).
  5. Pröva att uppdatera igen.
 • Om strömmen försvann under uppdateringen sätter du på spelaren och försöker uppdatera igen.
 • Om uppdateringen har pågått i över 30 minuter och inte är klar än:
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på Blu-ray Disc-spelaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.
  4. Du kan också direkt avbryta nätverksproceduren och uppdatera via ett USB-minne direkt.
 • Om meddelandet Uppdatering misslyckades visas under uppdateringen:
  • Kontrollera att det inte är problem med nätverksanslutningen till internet.
  • Välj OK på skärmen Uppdatering misslyckades för att försöka uppdatera igen eller välj Avbryt för att avbryta processen.
  • Om felet kvarstår kan du hämta filen för den inbyggda programvaran och uppdatera via ett USB-minne.
  • Du kan också direkt avbryta nätverksproceduren och uppdatera via ett USB-minne direkt.
 • Om uppdateringen av den inbyggda programvaran fortfarande inte fungerar efter flera försök hämtar du filen för den inbyggda programvaran och utför uppdateringen via USB-minne.

Uppdatera via USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Du hämtar uppdateringsfilen till datorn, flyttar den till ett USB-minne och sedan överför du uppdateringsfilen till Blu-ray-spelaren.

Vi rekommenderar följande operativsystem:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • macOS 10.12–10.15, 11
 • Mac OS X

Så här uppdaterar du på ett smidigt sätt

Det är i regel mycket enkelt att uppdatera. Så här gör du rätt på första försöket:

 • Läs anvisningarna noggrant eftersom du annars kan skada Blu-ray-spelaren.
 • Stäng inte av Blu-ray-spelaren och koppla inte bort den från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.

Hämta uppdateringsfilen till datorn:

 1. Läs och godkänn villkoren
 2. Hämta filen UPDATE_M43R0284.ZIP till din dator och notera i vilken katalog den sparas.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Kontrollera att storleken är 149 MB (156 496 345 byte).

Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:

 1. Extrahera filen till datorn. Den extraherade mappen kallas UPDATE (uppdatera).
 2. Se till att dessa fyra filer finns med i mappen UPDATE (uppdatera): MSB43-FW.BIN, MSB43-FW.ID, MSB43-FW_MB.BIN, and MSB43-FW_MB.ID
 3. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
  Obs! FAT32 och NTFS stöds.
För Windows-operativsystem:
 1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka på mappen UPDATE (uppdatera).
 2. Klicka på Send To... (skicka till ...) i menyn.
 3. Klicka på den enhet som motsvarar USB-enheten (till exempel Flyttbar disk E:).
 4. Uppdateringsmappen kopieras till USB-enheten.
För macOS-operativsystem:
 1. Dra och släpp UPDATE-mappen till USB-enhetens rotmapp.
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.

Överför uppdateringen till spelaren

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som Blu-ray-spelaren är ansluten till. (Om spelaren är ansluten till HDMI 2-uttaget, väljer du HDMI 2 som ingång.)
 2. Slå på Blu-ray-spelaren.
 3. Se till att inga andra USB-enheter är anslutna till Blu-ray Disc-spelaren. Om det finns anslutna enheter kopplar du bort dem från Blu-ray Disc-spelaren.
Överför uppdateringen:
 1. Anslut USB-lagringsenheten där uppdateringsfilen finns till USB-porten på spelarens frontpanel.
 2. startmenyn använder du piltangenterna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraProgramuppdatering och trycker sedan på ENTER.
 3. Bekräftelse av programvaruuppdatering visas. Välj Update via USB Memory (uppdatera via USB), markera OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 4. Då startar uppdateringen.
 5. Under uppdateringen ser du förloppsindikatorn x % på tv:n. X:et ändras till 0 och går upp till 100 under uppdateringsprocessen.
 6. Spelaren startas om och uppdateringen fortsätter. Använd inte och stäng inte av spelaren under tiden.
 7. Du kommer att se förloppsindikatorn x % på tv:n igen.
 8. Spelaren stängs av och startas om automatiskt när uppdateringen är klar. Använd inte spelaren och stäng inte av den förrän uppdateringen är klar.
 9. Ta ut USB-enheten ur spelaren.
 10. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är M43.R.0284 har den inbyggda programvaran uppdaterats.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för Blu-ray-spelaren med hjälp av datorn och en skiva.

 • Om du inte kan välja alternativet Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) kontrollerar du följande:
  1. USB-enheten är korrekt ansluten till Blu-ray Disc-spelaren.
  2. USB-enheterna är formaterade för att stödja filsystemen (FAT32 och NTFS).
  3. USB-enheterna är kompatibla med Blu-ray Disc-spelaren.
 • Om uppdateringsfilen som hämtats från webbplatsen inte kan extraheras kan du försöka ta bort filen och hämta den igen.
 • Om meddelandet There is no update file (det finns ingen uppdateringsfil) visas kontrollerar du att det extraherade mappnamnet är korrekt namngivet UPDATE (med stora bokstäver) och att alla filer finns med:
  • MSB43-FW.BIN
  • MSB43-FW.ID
  • MSB43-FW_MB.BIN
  • MSB43-FW_MB.ID
 • Om meddelandet The file is corrupted (filen är skadad) visas hämtar du uppdateringsfilen igen och upprepar hela proceduren igen.
 • Om uppdateringen har pågått i över 30 minuter och inte är klar än:
  1. Dra ut nätströmskabeln från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på Blu-ray Disc-spelaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.
 • Om strömmen försvann under uppdateringen sätter du på Blu-ray Disc-spelaren och försöker att uppdatera igen.