Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • DMP-Z1
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-ZX300

Om den här installationen

Fördelar och förbättringar

 • Med det här verktyget installeras Sony USB Audio-drivrutinerna för USB-DAC-funktionen

Systemkrav

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Förberedelser

 • Logga in som administratör på datorn.
 • Stäng inte av datorn förrän uppdateringen har slutförts.
 • Om du inte följer instruktionerna eller avbryter uppdateringen kan det orsaka problem med programvarufunktionen.
 • Om meddelandet Din tillåtelse krävs innan Windows-åtgärden kan fortsätta visas i dialogrutan User Account Control klickar du på Fortsätt för att fortsätta.

Installera

 1. Tryck på USB DAC eller DAC på biblioteksskärmen på spelaren. När ett meddelande visas trycker du sedan på OK.
 2. Anslut spelaren till datorn via USB.
 3. Öppna fönstret Enhetshanteraren på datorn och klicka sedan på Ljud-, video- och spelenheter.
  Obs! Om Sony Audio visas har drivrutinen redan installerats på datorn.
 4. Högerklicka på WALKMAN och välj Egenskaper.
 5. På fliken Drivrutin kontrollerar du att Drivrutinsleverantör: Microsoft visas.
 6. Välj Uppdatera drivrutin och klicka sedan på Search automatically for drivers (sök automatiskt efter drivrutiner).
 7. Klicka på Sök efter uppdaterade drivrutiner på Windows Update. Fönstret Windows Update visas.
 8. Välj Sök efter uppdateringar, och om alternativet View optional updates (visa valfria uppdateringar) visas klickar du på meddelandet.
 9. Välj pilen bredvid Drivrutinsuppdateringar, välj Sony Corporation - MEDIA - och klicka sedan på Hämta och installera.
  Obs! Sony Audio visas i avsnittet Ljud-, video- och spelenheter i Enhetshanteraren.
 10. Högerklicka på Sony Audio och välj Egenskaper.
 11. På fliken Drivrutin kontrollerar du drivrutinsleverantören och drivrutinversionen.
  • Drivrutinsleverantör: Sony Corporation
  • Drivrutinversion: 8.0.5.3526
 12. Installationen av USB Audio-drivrutinen är klar.

Hur avinstallerar jag drivrutinen?

 1. Klicka på EnhetshanterarenLjud-, video- och spelenheter. Högerklicka sedan på Sony Audio och välj Avinstallera enhet.
 2. Markera kryssrutan Ta bort drivrutinen för denna enhet och välj sedan Avinstallera.