Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • MHC-V90DW

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar säker kommunikation

VIKTIGT! Du måste installera den här uppdateringen av den inbyggda programvaran för att kunna fortsätta använda musikdistributionstjänsten Chromecast built-in. Om du inte installerar uppdateringen manuellt installeras den automatiskt när det finns en aktiv nätverksanslutning och du inte använder enheten.

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Förbättrar säker kommunikation
 • Implementerar stöd för Spotify Connect, även för kostnadsfria konton
 • Lösning på ett problem där det i sällsynta fall inte går att sätta på enheten

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till version SYS 6.42 för MHC-V90DW

Filversion

 • SYS 6.42

Filstorlek

 • Nätverk: 198 MB (208 027 824 byte)
 • USB: 198 MB (208 027 840 byte)

Utgivningsdatum

 • 20-04-2023

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Du behöver inte uppdatera om den inbyggda programvaran för enheten är version SYS 6.42 eller senare. Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Tryck på strömknappen för att slå på ljudanläggningen.
 2. Tryck på OPTIONS (alternativ).
 3. Tryck på knappen eller för att välja SYSTEM och tryck sedan på knappen Enter.
 4. Tryck på knappen eller för att välja VERSION och tryck sedan på knappen Enter.

Versionsnummer

Viktigt meddelande

 • Efter uppdateringen kan den inbyggda programvaran inte återställas till en tidigare version.
 • Läs instruktionerna noggrant. Om du inte gör det kan ljudanläggningen skadas.
 • Stäng inte av ljudanläggningen och koppla inte bort strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som anges i anvisningarna.
 • Använd inte ljudanläggningen eller fjärrkontrollen under hämtnings- och uppdateringsprocessen.
 • Dra inte ur nätsladden innan uppdateringen har slutförts. Om du gör det kan det leda till systemfel.

Du kan uppdatera den inbyggda programvaran för ljudanläggningen på två olika sätt:

MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?
Internet/nätverk
(REKOMMENDERAS)
 • en aktiv internetanslutning (med Ethernet-kabel)
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • en dator
 • en USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatera ljudanläggningen via internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Konfigurera ljudanläggningen och hämta sedan uppdateringen till den via internet.

Du behöver:

 • en aktiv internetanslutning (med Ethernet-kabel)

Ställa in utrustningen:

Anslut ljudanläggningen till en internetkälla med hjälp av en Ethernet-kabel.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Tryck på knappen Ström för att sätta på ljudanläggningen och vänta några minuter tills ikonen UPDATE (uppdatera) visas på displayen.
 2. Tryck på OPTIONS (alternativ).
 3. Tryck på knappen eller för att välja SYSTEM och tryck sedan på knappen Enter.
 4. Tryck på knappen eller för att välja UPDATE (uppdatera) och tryck sedan på knappen Enter.
 5. Tryck på knappen eller för att välja VIA NW (via nätverk) och tryck sedan på knappen Enter.
 6. Tryck på knappen Enter för att välja EXEC (kör).
 7. Tryck på knappen eller för att välja YES (ja) och tryck sedan på knappen Enter.
 8. Vänta tills hämtnings-, filkopierings- och uppdateringsprocedurerna har slutförts.
  • Hämtning: Hämtningstiden varierar beroende på din internetanslutning
  • Filkopiering: Det här steget följs av en automatisk omstart av systemet
  • Programuppdatering: Uppdateringen tar normalt 10 minuter. Det här steget följs också av en automatisk omstart av systemet
  • Demonstrationsläget startar då
 9. Tryck på knappen Ström igen för att slå på ljudanläggningen.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är SYS 6.42 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Om Download Error/Push POWER (hämtningsfel/tryck på strömknappen) visas under uppdateringen har programvaruuppdateringen misslyckats.

 1. Tryck på knappen Ström för att stänga av ljudanläggningen.
 2. Tryck på knappen Ström för att sätta på ljudanläggningen.
 3. Vänta i cirka 3 minuter (eller tills nätverksanslutningen är slutförd) och kontrollera sedan skärmen på ljudanläggningen.
 • Ikonen UPDATE (uppdatering) lyser.
  • Programvaruuppdateringen har INTE slutförts, men ljudanläggningen är i normalt tillstånd.
  • Försök utföra nätverksuppdateringen genom att följa stegen ovan.
   Obs! Om uppdateringen misslyckas igen försöker du med att utföra programvaruuppdateringen med hjälp av en USB-enhet i stället.

Uppdatera via USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Du hämtar uppdateringsfilen till datorn, flyttar den till ett USB-minne och sedan överför du uppdateringsfilen till ljudanläggningen.

Förberedelser inför uppdatering av inbyggd programvara

Innan du hämtar den inbyggda programvaran kontrollerar du att du använder ett av följande operativsystem på datorn och förbereder USB-enheten.

Operativsystem

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Macintosh OS X version 10.6 och senare

Obs!

 • Om du använder Windows 10 eller 8.1 måste du använda det i skrivbordsläge.
 • Det går inte att använda alla funktioner på datorer med kompatibla operativsystem.

Krav på inspelningsmedia

USB-flashenhetens kapacitet: minst 256 MB

Steg 1: Installera uppdateringen

Hämta uppdateringsfilen till datorn:
 1. Kontrollera att inga andra program än webbläsaren körs.
 2. Läs och godkänn villkoren på den här sidan.
 3. Hämta filen till datorn (lägg märke till vart den hämtas).
  • MHC-V90DW: MHC17001.UPG
   Obs! 198 MB (208 027 840 byte)
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Sätt in USB-enheten i en USB-port på datorn.
 2. Formatera USB-enheten.
 3. Kopiera uppdateringsfilen till rotkatalogen på USB-flashenheten.

Obs! Uppdateringen kan inte utföras om filen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om filnamnet ändras.

Överför uppdateringen till spelaren

Sätt in USB-flashenheten i USB-porten på ljudanläggningen.

Överför uppdateringen:
 1. Starta ljudanläggningen genom att trycka på Ström.
 2. Tryck på OPTIONS (alternativ).
 3. Tryck på knappen eller för att välja SYSTEM och tryck sedan på knappen Enter.
 4. Tryck på knappen eller för att välja UPDATE (uppdatera) och tryck sedan på knappen Enter.
 5. Tryck på knappen eller för att välja VIA USB och tryck sedan på knappen Enter.
 6. Tryck på knappen Enter för att välja EXEC (kör).
 7. Tryck på knappen eller för att välja YES (ja) och tryck sedan på knappen Enter.
  Obs! UPDATING (uppdaterar) blinkar på skärmen under uppdateringen.
 8. Vänta tills filkopieringen och uppdateringen har slutförts.
  • Filkopiering: Det här steget följs av en automatisk omstart av systemet
  • Programuppdatering: Uppdateringen tar normalt 10 minuter. Det här steget följs också av en automatisk omstart av systemet
  • Demonstrationsläget startar då

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är SYS 6.42 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Om File Error (filfel), No File (ingen fil) eller Read Error/Push POWER (läsfel/tryck på strömknappen) visas under programvaruuppdateringen har den misslyckats.

 1. Bekräfta att uppdateringsfilen är korrekt och ligger i rotkatalogen på USB-flashenheten och försök sedan utföra stegen ovan igen.
 2. Om du fortfarande inte går att slutföra uppdateringen försöker du med en annan USB-lagringsenhet.