Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • SRS-ZR7

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar säker kommunikation

VIKTIGT! Du måste installera den här uppdateringen av den inbyggda programvaran för att kunna fortsätta använda musikdistributionstjänsten Chromecast built-in. Om du inte installerar uppdateringen manuellt installeras den automatiskt när det finns en aktiv nätverksanslutning och du inte använder högtalaren.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 6.34 för SRS-ZR7

Filversion

 • 6.34

Filstorlek

 • 162 MB (169 939 136 byte)

Utgivningsdatum

 • 26-04-2022

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Du behöver inte använda det här uppdateringsverktyget om du redan har uppdaterat din ljudanläggning till version 6.34 av den inbyggda programvaran. Om du är osäker på vilken version av den inbyggda programvaran du har är det enkelt att kontrollera. Du kan göra det på två olika sätt:

 • Bekräfta med hjälp av appen Sony | Music Center (SongPal).
  1. Anslut enheten till samma Wi-Fi-nätverk som din smartphone med hjälp av appen Sony | Music Center (SongPal).
  2. Starta appen Sony | Music Center (SongPal) på din smartphone.
  3. Välj din högtalare på skärmen Speaker & Group (högtalare och grupp).
  4. Välj Settings (inställningar).
  5. Skärmen Settings (inställningar) visas. Välj Other Settings (övriga inställningar).
  6. På skärmen Other Settings (övriga inställningar) kontrollerar du vilken version av den inbyggda programvaran för högtalaren du har.
 • Så här kontrollerar du när du använder en privat dator.
  1. Anslut enheten direkt till datorn via en nätverkskabel (medföljer inte).

   Obs! Anslut högtalaren direkt till en dator med hjälp av nätverkskabeln.
  2. Anslut nätsladden (medföljer) till nätadaptern (medföljer). Tryck på knappen (på/viloläge) för att sätta på enheten.

   Obs! Vänta tills indikatorn LINK (anslutning) slutar blinka och lyser med ett fast rosa sken.
  3. Visa Sony Network Device Setting (nätverksinställningar för enheter från Sony) på datorn.
   1. Starta en webbläsare.
   2. Ange följande URL-adress i adressfältet: http://169.254.1.1.
  4. Om Language Setup (konfigurera språk) visas väljer du ett språk.
  5. Skärmen Device Details (enhetsdetaljer) med Firmware Version (version av den inbyggda programvaran) (X.XX.X.XX) visas.

   Obs! På den här skärmen visas Firmware Version (version av den inbyggda programvaran), Model Name (modellnamn), Device Name (enhetsnamn), Connection Type (anslutningstyp), Internet Access (internetåtkomst), SSID och Security Method (säkerhetsmetod).

  Du kan uppdatera den inbyggda programvaran på två olika sätt:

  MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?
  Internet/nätverk
  (REKOMMENDERAS)
  • en Ethernet-kabel eller trådlös router för att ansluta högtalaren till internet
  • Kontrollera att högtalaren är ansluten till en aktiv internetanslutning
  Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
  USB-lagringsenhet
  • en dator
  • en USB-lagringsenhet
  Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

  Hämta och installera

  Internet/nätverk

  Programvaruuppdateringen är tillgänglig via internet (nätverk). Kontrollera följande steg.

  VIKTIGT! Kontrollera att enheten är ansluten till ett eluttag via USB-nätadaptern innan du startar uppdateringen.

  Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten inte är ansluten till internet (nätverket).

  1. Anslut till ett eluttag. Använd USB-nätadaptern och den medföljande mikro-USB-kabeln till att ansluta enhetens DC IN 5V-port till ett eluttag.
   Obs! Det går inte att utföra programvaruuppdateringen när batteriet används som enda strömkälla.
  2. Ansluta till internet (nätverk)
   • Ansluta med hjälp av appen Sony | Music Center (SongPal) på din mobila enhet
   • Ansluta med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)
   • Ansluta med hjälp av en dator
    Obs! Mer information finns i instruktionshandboken för produkten.
  3. Om högtalaren är på stänger du av den genom att trycka på knappen (på/viloläge).
  4. Sätt i nätsladden ansluten till nätadaptern i ett nätuttag. Se till att sladden sitter i ordentligt.
   Obs! Det går inte att utföra programvaruuppdateringen när du använder batteriet som strömkälla.
  5. Sätt på enheten genom att trycka på knappen (på/viloläge).
  6. Vänta tills LINK-indikatorn slutar blinka och lyser med ett fast orange sken.
   Obs! När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering tänds knappen UPDATE/WPS.
  7. Tryck på knappen UPDATE/WPS och håll in den tills du hör en ljudsignal. Knappen UPDATE/WPS börjar blinka när programvaruuppdateringen påbörjas.
   Obs! Det går inte att använda högtalaren när du uppdaterar den. UPDATE/WPS-knappens blinkande kommer att ändras under uppdateringen (intervall och status).
  8. Knappen UPDATE/WPS släcks och högtalaren övergår automatiskt till viloläget eller Bluetooth-/nätverksviloläget när uppdateringen har slutförts.
  9. Kontrollera att uppdateringen har installerats genom att följa stegen i Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran.

  Frågor och svar

  Lyser alla funktions-LED-lampor?

  Programvaruuppdateringen misslyckades. Tryck på knappen (på/viloläge) för att stänga av högtalaren och sätt sedan på den igen. Kontrollera att högtalaren är ansluten till internet och att knappen UPDATE/WPS är tänd och utför sedan uppdateringen igen.

  Knappen UPDATE (uppdatering) lyser fortfarande orange.

  Programvaruuppdateringen misslyckades. Du kan utföra uppdateringen av den inbyggda programvaran för ditt personliga ljudsystem via en USB-flashenhet.

  På/viloläge-knappen-indikatorn blinkar rött och knappen UPDATE/WPS blinkar orange.

  Programvaruuppdateringen misslyckades. Du kan utföra uppdateringen av den inbyggda programvaran för ditt personliga ljudsystem via en USB-flashenhet.

  USB

  Operativsystem som stöds:

  • Windows 10
  • Windows 8.1 – använd i datorläget.
  • Mac OS X (10.6) och senare

  Lagringsmedia:

  USB-flashenhet: Felfri funktion kan inte garanteras för alla USB-flashenheter med mer än 256 MB.

  Obs!

  • Antal blinkningar för UPDATE-indikatorn beror på uppdateringsstatusen. UPDATE-indikatorn blinkar först fyra gånger, sedan minskar den med en blinkning och slutligen stängs den av när uppdateringen har slutförts.
  • Koppla inte bort högtalaren från strömkällan under uppdateringen.
  • Koppla inte bort nätsladden förrän uppdateringen är klar.
  • Stäng inte av enheten medan uppdateringen pågår.
  • Uppdateringen tar vanligtvis tre till tio minuter.

  1. Stäng alla andra fönster och program utom den här sidan.
  2. Läs igenom villkoren på sidan och godkänn dem genom att markera rutan.
  3. Hämta uppdateringen av den inbyggda programvaran. Filen SRS16002.UPG, 162 MB (169 939 136 byte) hämtas.
  4. Spara filen på datorns skrivbord.
   Obs! Om du använder Windows 10 eller 8.1 sparas eventuellt uppdateringsfilen i mappen Hämtade filer. Klicka på Skrivbord på startskärmen och leta rätt på filen i mappen Hämtade filer med hjälp av Utforskaren.
  5. Kopiera uppdateringsfilen till USB-flashenheten:
   1. Sätt i den initierade (formaterade) USB-flashenheten i en USB-port på datorn.
   2. Kopiera uppdateringsfilen till USB-flashenheten.

  Uppdatera ljudanläggningen via USB:

  1. Anslut högtalaren till ett vägguttag och slå på den genom att trycka på knappen på/viloläge
  2. När strömindikatorn lyser grönt sätter du in USB-flashenheten i USB-ingången på högtalaren.
  3. Håll ned knappen UPDATE/WPS och tryck och håll ned FUNCTION-knappen direkt. Håll sedan båda knapparna nedtryckta i fyra sekunder tills du hör en ljudsignal. När högtalaren ansluts till nätverket lyser UPDATE-indikatorn eventuellt orange. Du kan använda högtalaren ändå.
  4. USB-uppdateringen startar och UPDATE-indikatorn blinkar orange. Använd inte högtalaren under den här proceduren.
  5. UPDATE-indikatorn (och strömindikatorn) blinkar flera gånger under uppdateringen.
  6. När uppdateringen är klar stängs UPDATE-indikatorn av och högtalaren övergår automatiskt till viloläge eller Bluetooth-/nätverksviloläge.
   Obs! När du sätter på högtalaren första gången efter en uppdatering blinkar UPDATE-indikatorn orange tre gånger.
  7. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran.