Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • HT-A7000

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Gör att 360 Reality Audio från Amazon Music kan castas med Chromecast built-in
 • Gör att volymen (VOL) inte längre kan justeras med en tv-fjärrkontroll
 • Åtgärdar andra mindre problem

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av den inbyggda programvaran till version 1.283 för HT-A7000

Filversion

 • 1.283

Filstorlek

 • 486 MB (510 075 126 byte)

Utgivningsdatum

 • 15-11-2022

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är 1.283 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att den är inställd på samma ingång som soundbarhögtalaren är ansluten till, dvs. om soundbarhögtalaren är ansluten till HDMI2 väljer du HDMI2 som ingång.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. På startskärmen väljer du KonfigureraAvancerade inställningar med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 5. Välj SysteminställningarSysteminformation med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 6. Om versionsnumret på tv-skärmen är 001.283 eller senare (du kan strunta i den första och den andra nollan i programvarans versionsnummer) har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Viktigt meddelande

 • Läs instruktionerna noggrant. Om du inte gör det kan din HT-A7000 skadas.
 • Stäng inte av HT-A7000 och koppla inte ifrån strömmen till den när den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Dra inte ut nätsladden medan programmet hämtar och uppdaterar. Det kan orsaka systemfel.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran:

MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?
Internet/nätverk
(REKOMMENDERAS)
 • en aktiv internetanslutning (med en trådlös router)
 • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • en dator
 • en USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatering via internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet.

Du behöver:

 • en aktiv internetanslutning (med en trådlös router)
 • en kompatibel tv

Ställa in utrustningen:

 1. Sätt på tv:n och kontrollera att du har valt den ingång som soundbarhögtalaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI2 väljer du HDMI2 som ingång.)
 2. Anslut soundbaren till en internetkälla via trådlös router.
 3. Slå på soundbaren.
 4. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. På menyn HOME använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraAvancerade inställningarProgramuppdatering → Network update (nätverksuppdatering) och tryck sedan på ENTER.
 2. När meddelandet Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.283 (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng inte av strömmen när uppdateringen pågår. Aktuell version: 00x.xxx, ny version: 001.283) visas på tv-skärmen väljer du OK med hjälp av fjärrkontrollen och sedan trycker du på ENTER.
 3. Meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj OK med hjälp av fjärrkontrollen och tryck sedan på ENTER.
 4. Soundbaren hämtar den inbyggda programvarans data från internet.
 5. Efter hämtningen startas soundbarhögtalaren om och uppdateringen av huvudenheten startar. När huvudenheten uppdateras visas uppdateringsförloppet XX% på frontpanelens display.
 6. När huvudenheten har uppdaterats startas soundbarhögtalaren automatiskt om igen. Om det behövs uppdateras sedan subwoofern och de bakre högtalarna.
 7. När avslutningsmeddelandet visas på tv:n är uppdateringen klar.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är 1.283 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för soundbaren via internet.

 • Meddelandet The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet. (Enheten är inte ansluten till nätverket. Soundbarhögtalaren måste vara ansluten till internet för att kunna uppdateras.) visas på tv-skärmen. Om du inte kan utföra proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) kan du prova med Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne).
  1. Se till att routern och alla enheter som är anslutna mellan soundbaren och routern är påslagna.
  2. Se till att alla kablar mellan soundbaren och routern är korrekt anslutna.
  3. Pröva att uppdatera igen.
 • När proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) har startat visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %), men förloppsindikatorn på skärmen har inte ändrats.
  Beroende på nätverksanslutning kan proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Därför visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) utan att förloppsindikatorn i teckenfönstret ändras under lång tid.
 • När du kör proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) visas meddelandet Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Det går inte att kommunicera med servern. Försök igen senare) och det går inte utföra uppgraderingen av den inbyggda programvaran.
  1. Kontrollera att det trådlösa nätverket är anslutet.
  2. Kontrollera att du har bekräftat om soundbaren har en egen IP-adress i nätverksinställningarna. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i fältet Proxy Server i stället för proxyvärdnamnet.)
  3. Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på soundbaren och försök uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. I så fall försöker du uppdatera systemet med hjälp av proceduren Uppdatera via USB-minne.
 • Meddelandet Already Updated (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
  Versionen av den inbyggda programvaran som är installerad på soundbaren är den senaste versionen.

Uppdatera via USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Du kommer att hämta uppdateringen till datorn, överföra den till en USB-enhet och sedan överföra uppdateringen till din HT-A7000.

Förberedelser inför uppdatering av inbyggd programvara

Innan du hämtar den inbyggda programvaran kontrollerar du att datorn har ett av följande operativsystem och förbereder en USB-enhet.

Operativsystem

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen A7HT-1_283.zip till datorn och kom ihåg att notera i vilken katalog den hamnar i.
 3. Leta rätt på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (egenskaper). Kontrollera att storleken är 486 MB (510 075 126 byte).
Överför filerna till USB-lagringsenheten:
 1. Packa upp uppdateringsfilen från A7HT-1_283.zip.
  • För Mac OS X operativsystem:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen A7HT-1_283.zip.
   2. En ny fil med namnet F_A7HT3.UPG skapas.
  • För Microsoft Windows-operativsystem:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen A7HT-1_283.zip. Klicka sedan på Extrahera alla.
    Obs! I Windows sparas filen i mappen Hämtade filer med standardinställningarna för Microsoft Edge. För att hitta mappen Hämtade filer klickar du på Skrivbordstartskärmen, och sedan använder du Windows Explorer för att hitta den hämtade filen.
   2. I fönstret Extrahera komprimerade mappar klickar du på Extrahera.
   3. En ny fil med namnet F_A7HT3.UPG skapas.
 2. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
 3. Överför filen F_A7HT3.UPG till USB-enheten:
  • För Mac OS X-operativsystem: Dra filen F_A7HT3.UPG till rotmappen på USB-enheten.
  • För Windows-operativsystem:
   1. Öppna den mapp som mappen skapades i och högerklicka sedan på filen F_A7HT3.UPG.
   2. På menyn klickar du på Skicka till... och sedan klickar du på den disk som motsvarar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:).
   3. Filen F_A7HT3.UPG kopieras till USB-enheten.
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om mappen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om mappens namn ändras.
 4. Ta bort USB-enheten från datorn när du har kopierat filen F_A7HT3.UPG till den.
Överföra uppdateringen till din HT-A7000

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen till din HT-A7000.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI2 väljer du HDMI2 som ingång.)
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. Sätt i USB-enheten med filen F_A7HT3.UPG.
Överför uppdateringen:
 1. På skärmen HOME använder du piltangenterna på fjärrkontrollen och väljer KonfigureraAvancerade inställningarProgramuppdateringUSB update (USB-uppdatering) och tryck sedan på ENTER.
 2. När meddelandet Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.283 (Uppdatera till en ny programvaruversion. Stäng inte av strömmen när uppdateringen pågår. Aktuell version: xxx.xxx, ny version 001.283) visas på tv-skärmen väljer du OK med hjälp av fjärrkontrollen och sedan trycker du på ENTER.
 3. När meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen väljer du OK med fjärrkontrollen och trycker sedan på ENTER.
 4. Data för den inbyggda programvaran hämtas från USB-minnet.
 5. Efter hämtningen startas soundbarhögtalaren om och uppdateringen av huvudenheten startar. När huvudenheten uppdateras visas uppdateringsförloppet XX% på frontpanelens display.
 6. När huvudenheten har uppdaterats startas soundbarhögtalaren automatiskt om igen. Om det behövs uppdateras sedan subwoofern och de bakre högtalarna.
 7. När avslutningsmeddelandet visas på tv:n är uppdateringen klar.

Steg 2: Bekräfta att uppdateringen lyckades

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är 1.283 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Om du får problem med att uppdatera soundbarens inbyggda programvara med en dator och ett USB-minne.

 • UPDT (uppdatering) och ERROR (fel) visas omväxlande på frontpanelens display.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätsladden.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Utför proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick
  Slå på soundbaren och upprepa proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB Memory).
 • Det går inte att packa upp filen A7HT-1_283.zip som jag hämtade från webbplatsen.
  Hämtade du filen utan problem? Ta bort filen och hämta den igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  1. Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.