Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • HT-A7000

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Innehåller stöd för Amazon Alexa Cast-uppspelning och Amazon Alexa-röststyrning
 • Innehåller stöd för Amazon Music HD 360Reality Audio, som är tillgängligt från Amazon Music HD
 • Uppdatera till Chromecast built-in for Audio version 1.52 för att stödja Google Cast 360Reality Audio

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara version 1.158 för HT-A7000

Filversion

 • 1.158

Filstorlek

 • 479 MB (503 290 080 byte)

Utgivningsdatum

 • 25-08-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Den inbyggda programvaran kanske redan är uppdaterad, i synnerhet om du har en ny soundbar. Om versionsnumret är 1.158 eller senare behöver du inte uppdatera.

Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på den ingång som soundbaren är ansluten till. Om soundbaren är ansluten till uttaget HDMI2 ska du alltså välja HDMI2 som ingång.
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. På startskärmen väljer du KonfigureraAvancerade inställningar med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck sedan på ENTER.
 5. Välj SysteminställningarSysteminformation med pilknapparna på fjärrkontrollen. Tryck sedan på ENTER.
 6. Om versionsnumret på tv-skärmen är 001.158 eller högre (du kan strunta i den första och den andra nollan i programvarans versionsnummer) har du redan den senaste versionen av den inbyggda programvaran.

Viktigt meddelande

 • Läs instruktionerna noggrant eftersom du annars kan skada din HT-A7000.
 • Stäng inte av HT-A7000 och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Dra inte ut nätsladden eller nätverkskabeln (LAN-kabeln) medan programmet hämtar och uppdaterar.
 • Dra inte ut nätsladden förrän uppdateringen är klar. Det kan orsaka systemfel.

Det finns två enkla metoder för att uppdatera den inbyggda programvaran:

MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?

Internet/nätverk
(REKOMMENDERAS)

 • En Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • Se till att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning
  • en kompatibel tv
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • Dator
 • USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Hämta och installera

Uppdatering via internet

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Den tar vanligtvis cirka 15–30 minuter. Ställ först in utrustningen och hämta sedan uppdateringen från internet.

Du behöver:

 • En Ethernet-kabel för att ansluta soundbaren till internet
 • Se till att soundbaren är ansluten till:
  • en aktiv internetanslutning (via Ethernet-kabel eller trådlös router)
  • en kompatibel tv

Ställa in utrustningen:

 1. Slå på tv:n och kontrollera att du har valt ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI2 väljer du HDMI2 som ingång.)
 2. Anslut soundbaren till en internetkälla med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på soundbaren.
 4. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. På startmenyn HOME använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraAvancerade inställningarProgramuppdateringNetwork update (nätverksuppdatering). Tryck sedan på ENTER.
 2. När meddelandet Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 001.158 (Uppdatera till en nyare programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version 00x.xxx Ny version 001.158) visas på tv-skärmen väljer du OK med fjärrkontrollen och trycker sedan på ENTER.
 3. Meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen. Välj OK med fjärrkontrollen och tryck på ENTER.
 4. Soundbaren hämtar den inbyggda programvarans data från internet.
 5. Efter hämtningen startas soundbaren om och uppdateringen av huvudenheten startar. När huvudenheten uppdateras visas uppdateringsförloppet XX % på frontpanelens display.
 6. När huvudenheten har uppdaterats startas soundbaren automatiskt om igen. Om det behövs uppdateras sedan subwoofern och de bakre högtalarna.
 7. När avslutningsmeddelandet visas på tv:n är uppdateringen klar.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen slutförts

 1. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är 1.158 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Så här gör du om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för soundbaren via internet.

 • Meddelandet The device is not connected to network.To update, your sound bar needs to be connected to the Internet. (Enheten är inte ansluten till nätverket. Soundbaren måste vara ansluten till internet för att kunna uppdateras.) visas på tv-skärmen.
  1. Se till att routern och alla enheter som är anslutna mellan soundbaren och routern är påslagna.
  2. Se till att rätt typ av kabel (rak eller korskopplad) används mellan soundbaren och routern.
  3. Se till att alla kablar mellan soundbaren och routern är korrekt anslutna.
  4. Pröva att uppdatera igen.
  Om du inte kan utföra proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) kan du prova med Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne).
 • När proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) har startat visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx Kb/xxxxx KB och xx %), men förloppsindikatorn på skärmen har inte ändrats.
  Beroende på nätverksanslutning kan proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) ta lång tid (upp till 60 minuter). Därför visas meddelandet Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (nedladdningskapacitet: xxxxxx kB/xxxxx kB och xx %) och förloppsindikatorn i teckenfönstret ändras inte under lång tid.
 • När du kör proceduren Update via Internet (uppdatera via internet) visas meddelandet Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Anslutningsstatus kan inte bekräftas. Det går inte att kommunicera med servern. Försök igen senare.) vilket gör att du inte kan uppgradera den inbyggda programvaran.
  • Kontrollera att nätverkskabeln är ansluten.
  • Kontrollera att du har bekräftat om soundbaren har en egen IP-adress i nätverksinställningarna. (Om du använder en proxyserver anger du IP-adressen för den proxy du använder i fältet Proxy Server i stället för proxyvärdnamnet.)
  • Pröva att uppdatera igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick.
  Slå på soundbaren och försök uppdatera igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  Om soundbaren är trådlöst ansluten till nätverket kan du försöka ansluta till nätverket med en kabel och sedan göra om proceduren.
  Om problemet kvarstår, kanske överföringshastigheten i nätverket är låg. Pröva i så fall att uppdatera systemet enligt proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne).
 • Meddelandet Already Updated (redan uppdaterad) visas på tv-skärmen.
  Versionen av den inbyggda programvaran som är installerad på soundbaren är den senaste versionen.

Uppdatera via USB-minne och datorn

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Hämta uppdateringsfilen till datorn, flytta över den till ett USB-minne och överför den sedan till HT-A7000.

Förberedelser inför uppdatering av inbyggd programvara

Innan du hämtar den inbyggda programvaran, ska du kontrollera att datorn körs med ett av följande operativsystem och förbereda USB-flashenheten.

Operativsystem

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Läs och godkänn villkoren.
 2. Hämta filen A7HT-1_158.zip till datorn och kom ihåg att notera i vilken katalog den hamnar i.
 3. Leta reda på filen på datorn, högerklicka på den och välj Properties (Egenskaper). Kontrollera att storleken är 479 MB (503 290 080 byte).
Överför uppdateringsfilen till USB-lagringsenheten:
 1. Packa upp uppdateringsfilen från A7HT-1_158.zip.
  • För Mac OS X operativsystem:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och dubbelklicka på filen A7HT-1_158.zip.
   2. En ny fil skapas som kallas F_A7HT3.UPG.
  • För operativsystem Microsoft Windows 10 eller 8.1:
   1. Gå till den plats där filen hämtades och högerklicka på filen A7HT-1_158.zip. Klicka sedan på Extract All (extrahera alla).
    Obs! För Windows 8.1 och Windows 10 med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas filen i mappen Downloads (hämtade filer). För att hitta mappen Downloads (hämtade filer) klickar du på Desktop (skrivbord) på startskärmen, och sedan använder du Windows Explorer för att hitta den hämtade filen.
   2. I fönstret Extract Compressed (Zipped) Folders (extrahera komprimerade mappar) klickar du på Extract (extrahera).
   3. En ny fil skapas som kallas F_A7HT3.UPG.
 2. Anslut en kompatibel USB-lagringsenhet till datorn.
 3. Överför filen F_A7HT3.UPG till USB-lagringsenheten:
  • På Mac OS X-operativsystem: Dra och släpp filen F_A7HT3.UPG till USB-enhetens rotmapp.
  • För Windows-operativsystem:
   1. Öppna katalogen där mappen skapades och högerklicka sedan på mappen F_A7HT3.UPG.
   2. På menyn klickar du på Send To... (skicka till ...) och sedan klickar du på den disk som motsvarar din USB-enhet (t.ex. flyttbar disk E:).
   3. Filen F_A7HT3.UPG kopieras till USB-enheten.
  Obs! Uppdateringen kan inte utföras om mappen inte kopieras till rotkatalogen på USB-enheten eller om mappens namn ändras.
 4. Ta bort USB-enheten från datorn när du har kopierat filen F_A7HT3.UPG till den.
Överför uppdateringen till din HT-A7000

Se till att utrustningen är förberedd innan du överför uppdateringen till HT-A7000.

Förbered utrustningen:
 1. Slå på tv:n och kontrollera att den är inställd på ingången som soundbaren är ansluten till. (Om soundbaren till exempel är ansluten till porten HDMI2 väljer du HDMI2 som ingång.)
 2. Slå på soundbaren.
 3. Tryck på HOME på fjärrkontrollen och vänta tills startskärmen visas.
 4. Sätt i USB-enheten med filen F_A7HT3.UPG.
Överför uppdateringen:
 1. På startskärmen HOME använder du pilknapparna på fjärrkontrollen för att välja KonfigureraAvancerade inställningarProgramuppdateringUSB update (USB-uppdatering). Tryck sedan på ENTER.
 2. När meddelandet Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 001.158 (Uppdatera till en nyare programvaruversion. Stäng aldrig av strömmen medan uppdateringen pågår. Aktuell version xxx.xxx Ny version 1.158) visas på tv-skärmen väljer du OK med fjärrkontrollen och trycker sedan på ENTER.
 3. När meddelandet Update Caution (uppdateringsvarning) visas på tv-skärmen väljer du OK med fjärrkontrollen och trycker sedan på ENTER.
 4. Soundbaren hämtar den inbyggda programvarans data från USB-minnet.
 5. Efter hämtningen startas soundbaren om och uppdateringen av huvudenheten startar. När huvudenheten uppdateras visas uppdateringsförloppet XX % på frontpanelens display.
 6. När huvudenheten har uppdaterats startas soundbaren automatiskt om igen. Om det behövs uppdateras sedan subwoofern och de bakre högtalarna.
 7. När avslutningsmeddelandet visas på tv:n är uppdateringen klar.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen slutförts

 1. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionsnumret är 1.158 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts.

Felsökning

Om du får problem med att uppdatera soundbarens inbyggda programvara med en dator och ett USB-minne.

 • UPDT (uppdatering) och ERROR (fel) visas omväxlande på frontpanelens display.
  1. Stäng av mottagaren och dra ut nätsladden.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Utför proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB-minne) igen.
 • Strömmen försvann medan uppdateringen pågick
  Slå på soundbaren och upprepa proceduren Update via USB Memory (uppdatera via USB Memory).
 • Uppdateringsfilen A7HT-1_158.zip jag hämtade från uppdateringswebbplatsen kan inte extraheras.
  Hämtade du filen utan problem? Ta bort filen och hämta den igen.
 • Uppdateringen har pågått i över 60 minuter och är inte klar än.
  1. Dra ut nätsladden från eluttaget och anslut den igen efter några minuter.
  2. Slå på soundbaren.
  3. Pröva att uppdatera igen.