Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • SRS-HG1

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar säker kommunikation

VIKTIGT! Du måste installera den här uppdateringen av den inbyggda programvaran för att kunna fortsätta använda musikdistributionstjänsten Chromecast built-in. Om du inte installerar uppdateringen manuellt installeras den automatiskt när det finns en aktiv nätverksanslutning och du inte använder högtalaren.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till 6.28

Filversion

 • 6.28

Utgivningsdatum

 • 29-07-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om versionen visas som 6.05 eller tidigare (SRS-HG1) respektive 6.14 eller tidigare (SRS-HG10) rekommenderar vi starkt att du uppdaterar den inbyggda programvaran.
Du kan enkelt kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

Obs! Skärmen på SRS-HG10 visas i bilden nedan.

 1. Anslut enheten till samma Wi-Fi-nätverk som din smartphone med hjälp av appen Sony | Music Center (SongPal).
 2. Starta appen Sony | Music Center (SongPal) på din smartphone.
 3. Välj högtalaren.
 4. Välj Inställningar.
 5. Välj Other Settings (övriga inställningar) (för SRS-HG1) respektive System (för SRS-HG10).
 6. Bekräfta versionen av högtalarens inbyggda programvara.

Hämta och installera

Programvaruuppdateringen är tillgänglig via internet (nätverk). Kontrollera följande steg.

VIKTIGT!

 • Om enhetsströmindikator fortsätter att blinka grönt när du har tryckt på strömknappen trycker du på knappen RESET längst ned på enheten.
 • Kontrollera att enheten är ansluten till ett eluttag via USB-nätadaptern innan du startar uppgraderingen.


Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten INTE är ansluten till internet (nätverket).

 1. Anslut till ett eluttag.
  • Använd USB-nätadaptern och den medföljande mikro-USB-kabeln till att ansluta enhetens DC IN 5V-port till ett eluttag.
  Obs! Det går inte att utföra programvaruuppdateringen när batteriet används som enda strömkälla.
 2. Ansluta till internet (nätverk)
  • Ansluta med hjälp av appen Sony | Music Center (SongPal) på din mobila enhet
  • Ansluta med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  • Ansluta via en dator

  Obs! Mer information finns i instruktionshandboken för enheten.
 3. Om högtalaren är på stänger du av den genom att trycka på knappen (på/viloläge).
 4. Sätt i nätsladden ansluten till nätadaptern i ett nätuttag. Se till att sladden sitter i ordentligt.
  Obs! Det går inte att utföra programvaruuppdateringen när du använder batteriet som enda strömkälla.
 5. Tryck på knappen (på/viloläge) för att sätta på enheten.
 6. Vänta tills LINK-indikatorn slutar blinka och lyser med ett fast orange sken. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering tänds knappen WPS/UPDATE.
 7. Tryck på knappen WPS/UPDATE och håll in den tills du hör en ljudsignal. Knappen WPS/UPDATE börjar blinka när programvaruuppdateringen påbörjas.
  Obs! Du kan inte använda högtalaren när den uppdateras.
 8. Knappen WPS/UPDATE blinkar på olika sätt under uppdateringen (intervall och status).
 9. Knappen WPS/UPDATE släcks och högtalaren övergår automatiskt till viloläge eller Bluetooth-/nätverksviloläge när uppdateringen har slutförts.
 10. Kontrollera att uppdateringen har installerats genom att följa stegen i Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran.

Frågor och svar

Alla funktions-LED-lampor lyser

Programvaruuppdateringen misslyckades. Tryck på knappen (på/viloläge) för att stänga av högtalaren och sätt sedan på den igen. Kontrollera att högtalaren är ansluten till internet och att knappen WPS/UPDATE är tänd och utför sedan uppdateringen igen.