Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • SRS-HG1

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar säker kommunikation

VIKTIGT! Du måste installera den här uppdateringen av den inbyggda programvaran för att kunna fortsätta använda musikdistributionstjänsten Chromecast built-in. Om du inte installerar uppdateringen manuellt installeras den automatiskt när det finns en aktiv nätverksanslutning och du inte använder högtalaren.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till 6.34

Filversion

 • 6.34

Filstorlek

 • 158 MB (166 473 920 byte)

Utgivningsdatum

 • 26-04-2022

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om versionen visas som 6.05 eller tidigare rekommenderar vi att du uppdaterar den inbyggda programvaran.
Du kan enkelt kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har om du är osäker:

Obs! Bilden nedan visar en skärmbild av SRS-HG10.

 1. Anslut enheten till samma Wi-Fi-nätverk som din smartphone med hjälp av appen Sony | Music Center (SongPal).
 2. Starta appen Sony | Music Center (SongPal) på din smartphone.
 3. Välj högtalaren.
 4. Välj Settings (inställningar).
 5. Välj Other Settings (andra inställningar).
 6. Bekräfta versionen av den inbyggda programvaran för högtalaren.

Hämta och installera

Programvaruuppdateringen är tillgänglig via internet (nätverk). Kontrollera följande steg.

VIKTIGT!

 • Om enhetsströmindikator fortsätter att blinka grönt när du har tryckt på strömknappen trycker du på knappen RESET längst ned på enheten.
 • Kontrollera att enheten är ansluten till ett eluttag via USB-nätadaptern innan du startar uppgraderingen.

Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten INTE är ansluten till internet (nätverk).

 1. Anslut till ett eluttag.
  • Använd USB-nätadaptern och den medföljande mikro-USB-kabeln till att ansluta enhetens DC IN 5V-port till ett eluttag.
  Obs! Det går inte att utföra programvaruuppdateringen när batteriet används som enda strömkälla.
 2. Ansluta till internet (nätverk)
  • Ansluta med hjälp av appen Sony | Music Center (SongPal) på din mobila enhet
  • Ansluta med hjälp av WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  • Ansluta via en dator
  Obs! Mer information finns i instruktionshandboken för enheten.
 3. Om högtalaren är på stänger du av den genom att trycka på knappen (på/viloläge).
 4. Sätt i nätsladden ansluten till nätadaptern i ett nätuttag. Se till att sladden sitter i ordentligt.
  Obs! Det går inte att utföra programvaruuppdateringen när du använder batteriet som strömkälla.
 5. Tryck på knappen (på/viloläge) för att sätta på enheten.
 6. Vänta tills LINK-indikatorn slutar blinka och lyser med ett fast orange sken. När det finns en tillgänglig programvaruuppdatering tänds knappen WPS/UPDATE.
 7. Tryck på knappen WPS/UPDATE och håll in den tills du hör en ljudsignal. Knappen WPS/UPDATE börjar blinka när programvaruuppdateringen påbörjas.
  Obs! Du kan inte använda högtalaren när den uppdateras.
 8. Knappen WPS/UPDATE blinkar på olika sätt under uppdateringen (intervall och status).
 9. Knappen WPS/UPDATE släcks och högtalaren övergår automatiskt till viloläge eller Bluetooth-/nätverksviloläge när uppdateringen har slutförts.
 10. Kontrollera att uppdateringen har installerats genom att följa stegen i Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran.

Frågor och svar

Alla funktions-LED-lampor lyser

Programvaruuppdateringen misslyckades. Tryck på knappen (på/viloläge) för att stänga av högtalaren och sätt sedan på den igen. Kontrollera att högtalaren är ansluten till internet och att knappen WPS/UPDATE är tänd och utför sedan uppdateringen igen.