Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-7C
 • ILCE-7CL

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där det händer att information inte visas i rätt position i sökaren

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILCE7CV101.exe

Filversion

 • 1.01

Filstorlek

 • 332 MB (348 474 736 byte)

Utgivningsdatum

 • 19-08-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvaran du har. Om systemprogramvaruversionen är version 1.00 behöver du utföra uppdateringen.

Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran ska du ställa in rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Setup6 (konfiguration 6) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM-minne: 600 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.

Annan maskinvara

 • Kamerans strömkälla: Laddningsbart batteri NP-FZ100 med full laddning.
  Obs! Det går endast att utföra uppdateringen när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran
  Obs! Det går eventuellt inte att uppdatera med andra USB-kablar.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett laddningsbart batteri (NP-FZ100) med full laddning.
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom ett plötsligt strömavbrott kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 10 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om hela uppdateringen.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Se till att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj Menu (meny) → Setup3 (konfiguration 3) → USB Connection (USB-anslutning) och kontrollera att Mass Storage (masslagring) är valt. Markera Mass Storage (masslagring) om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) är markerat.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen Update_ILCE7CV101.exe hämtas.
  Obs! Filstorlek: 332 MB (348 474 736 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och använd Utforskaren till att leta rätt på den hämtade filen i mappen Downloads (hämtade filer).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen Update_ILCE7CV101.exe. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.
 4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

  Obs! Om enheten inte kan hittas visas meddelandet Could not find the camera for this update (det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
 6. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 1.00 klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är version 1.01 behövs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen i System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
 7. Kameran återställs automatiskt.
 8. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 10 minuter.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.

Steg 2: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion

 1. Välj Menu (meny) → Setup6 (konfiguration 6) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 10 minuter felsöker du problemet genom att göra följande:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.