Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILCE-7C
 • ILCE-7CL

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • funktionen USB-strömning som du kan använda till att kan ansluta en USB-kabel till datorn för direktströmning och onlinekommunikation med bild och ljud med hög kvalitet har lagts till
  Obs! När du ansluter till enheter med en USB Type-C-port använder du en USB-kabel eller en anslutningsadapter som säljs i butik.
 • Gör ögonautofokusen kompatibel med djur när du spelar in en film
 • allmänna förbättringar av kamerastabiliteten
  Obs! Mer information om alla uppdaterade funktioner finns i Hjälpguiden.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där det händer att information inte visas i rätt position i sökaren

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILCE7CV200.exe

Filversion

 • 2.00

Filstorlek

 • 334 MB (350 797 168 byte)

Utgivningsdatum

 • 07-12-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Du måste uppdatera om systemprogramvaruversionen är version 1.01 eller tidigare.

Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (Meny)Setup6 (Konfiguration 6)Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av systemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Uppdateringen av systemprogramvaran kräver följande maskinvara:

 • Intel-baserade datorer och AMD-baserade datorer (ARM-baserade datorer kan inte användas)
 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla till kameran: Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
  Obs! Det går endast att utföra uppdateringen när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd den USB-kabel som medföljde kameran.
  Obs! Det går eventuellt inte att uppdatera med andra USB-kablar.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat, laddningsbart batteri (NP-FZ100).
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom ett plötsligt strömavbrott kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 10 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  Obs! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om hela uppdateringen.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
 • Anslut inte kameran eller datorn förrän en uppmaning om att göra det visas.
 • Se till att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj MenuSetup3USB Connection (meny → konfiguration 3 → USB-anslutning) och kontrollera att Mass Storage (masslagring) är valt. Markera Mass Storage (masslagring) om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) är markerat.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 3. Filen _Update_ILCE7CV200.exe hämtas.
  Obs! Filstorlek: 334 MB (350 797 168 byte)
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  Obs! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och använd Utforskaren till att leta rätt på den hämtade filen i mappen Downloads (hämtade filer).

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Update_ILCE7CV200.exe som du hämtade. Anslut inte kameran till datorn än.
 3. System Software Updater (uppdateringen av systemprogramvaran) startar.
 4. Slå på kameran och anslut den till datorn med den medföljande USB-kabeln. När du gör det visas USB Mode (USB-läge) på kamerans LCD-skärm.
 5. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

  Obs! Om det inte går att hitta enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
 6. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version 1.01 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om den aktuella versionen av systemprogramvaran är version 2.00 behöver du inte uppdatera. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen i System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
 7. Kameran återställs automatiskt.
 8. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 10 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.

 9. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills varningen försvinner.

Steg 2: Kontrollera systemprogramvaruversion för enheten

 1. Välj Menu (Meny)Setup6 (Konfiguration 6)Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 10 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.