Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • SEL50F12GM

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Om du vill installera den här uppdateringen måste du först hämta drivrutinen till din kamera från Sony. Mer information finns i avsnittet Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony i den här artikeln.

Om den här hämtningen

OBS!

 • Det här objektivet måste fästas på ett kamerahus med E-fattning för att den här uppdateringen ska kunna utföras.
 • Det går inte att använda vissa modeller för den här uppdateringen. (Modellista).
 • När du använder PXW-FS7M2 följer du stegen i instruktionshandboken för PXW-FS7M2.

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar ett problem där bländarvärdet i sällsynta fall kan bli instabilt när bländarringen används

Filinformation

Filnamn

 • Update_SEL50F12GMV2D.dmg

Filversion

 • 02

Filstorlek

 • 1.8 MB (1 816 061 byte)

Utgivningsdatum

 • 21-06-2021

Förberedelser

Denna uppdatering av objektivsystemprogramvaran kan endast genomföras när objektivet har monterats på kameran. Fäst objektivet på kamerahuset innan du påbörjar uppdateringen. Stäng också av strömmen till kameran när du sätter fast objektivet.

Kontrollera objektivsystemprogramvarans versionsnummer

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av objektivsystemprogramvaran du har. Om systemets programvaruversion är version 01 måste uppdateringen göras.
OBS! Om inställningsskärmen för datum och tid visas när du slår på kameran ska du ställa in rätt tid och datum.

 1. Välj MenuSetupVersion (meny > inställning > version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  OBS! Om du använder QX-serien, ska du starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran på datorn och kontrollera versionsnumret genom att köra uppdateringen.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer

Övrig utrustning till α-kameror med utbytbart objektiv

 • Strömkälla till kameran: Fulladdat laddningsbart batteri eller särskild nätadapter (säljs separat)
  OBS! Det går endast att utföra uppdateringen när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller en särskild nätadapter (säljs separat). Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran till objektivet.
 • USB-kabel som medföljer kameran
  OBS! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Övrig utrustning till yrkeskameran – sändning och produktion

 • Strömkälla till kameran: Särskild nätadapter
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  OBS! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar objektivsystemprogramvaran.
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom ett plötsligt strömavbrott kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Förhindra att datorn sätts i viloläge.
 • Se till att du bara ansluter till en dator när du ansluter kameran.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Se till att datorn är ansluten till internet.

Gäller α-kamera med utbytbart objektiv

 • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri eller den särskilda nätadaptern (säljs separat) när du uppdaterar objektivsystemprogramvaran.
 • Montera objektivet på kameran innan du utför uppdateringen av objektivsystemprogramvaran. Kontrollera att kameran är avstängd.

Gäller yrkeskameran – sändning och produktion

 • Använd den särskilda nätadaptern när du uppdaterar.
 • Se till att batteriet och nätadaptern är borttagna innan objektivet med uppdateringen monteras
 • Bekräfta inställningarna för USB-anslutning
  OBS! Följ anvisningarna i fönstret Lens System Software Updater (uppdatering av objektivets systemprogramvara) på kameran. Välj Menu (meny) → Setup (inställning) → USBUSB Connection (USB-anslutning) och kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Markera Mass Storage (masslagring) om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) är markerat.
 • På Mac-datorer med en Apple Silicon-processor (Apple M1) ska du ändra säkerhetspolicyn. På skärmen About This Mac (om den här datorn) visas ett objekt med namnet Chip, följt av namnet på chipet. Läs artikeln Så här ändrar du säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple Silicon. För Mac-datorer med en Intel-processor är det här steget inte nödvändigt.

Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony:

 1. Gå till hämtningssidan för drivrutiner för kameror från Sony och hämta lämplig drivrutin:
  OBS! Drivrutinerna för kameror från Sony är olika för Mac-datorer med en Intel-processor och för dem med en Apple Silicon-processor.
 2. Klicka på knappen Download (hämta).
 3. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Hämta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  OBS! Filen Update_SEL50F12GMV2D.dmg hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

När filen har hämtats är du redo att installera uppdateringen.

Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Camera_Driver_2102a.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  OBS! Om kameran är ansluten till datorn tar du bort den innan proceduren utförs.
 3. Installationsprogrammet för drivrutinen till din kamera från Sony expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen för SonyCameraDriver.pkg.
 5. Skärmen för installationsprogrammet öppnas. Fortsätt enligt instruktionerna.
 6. Du uppmanas att låta systemet starta installationen. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  OBS!
  • Om operativsystemet visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) (det faktiska meddelandet varierar beroende på operativsystemsversion) klickar du på knappen Open Security Preferences (öppna säkerhetsinställningar). MacOS-fönstret Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnas.
  • Om meddelandet System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) inte visas i operativsystemet går du till Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet.
 7. På skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnar du fliken General (allmänt) och klickar sedan på nyckelikonen. När du uppmanas att ange lösenordet anger du det lösenord du använde när du loggade in med administratörskontot och klickar sedan på knappen Unlock (lås upp).
 8. Klicka på knappen Allow (tillåt) för att låta systemet börja läsa in systemprogramvaran.
 9. När du har klickat på knappen Allow (tillåt) och uppmanas att starta om datorn gör du det och återgår till början av uppdateringsproceduren.
 10. Om skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) fortsätter att visas kan du stänga den.

Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen Update_SEL50F12GMV2D.dmg. Anslut inte kameran i det här läget.
 2. Update_SEL50F12GMV2D expanderas.
 3. Dubbelklicka på ikonen LensSystemSoftwareUpdater (uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran).
 4. Ett meddelande visas med en uppmaning om att tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
 5. Uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran startar.

  OBS!
  • Om systemet inte är redo att börja uppdatera visas ett felmeddelande. Vidta lämpliga åtgärder enligt meddelandet och dubbelklicka sedan på LensSystemSoftwareUpdater (uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran) igen.
  • Om meddelandet You need to restart your computer (du måste starta om datorn) visas startar du om datorn och dubbelklickar sedan på LensSystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to install Sony Camera Driver (du måste installera drivrutinen för din kamera från Sony) visas utför du proceduren i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för din kamera från Sony, och sedan dubbelklickar du på LensSystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet Check the Security & Privacy setting (kontrollera säkerhets- och integritetinställningen) visas utför du steg 7 och 8 i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för din kamera från Sony, startar om datorn och sedan dubbelklickar du på LensSystemSoftwareUpdater igen.
 6. Slå på kameran och anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 7. Klicka på Next (nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Uppdateringsfönstret visas på datorn och meddelandet Follow computer instructions (följ anvisningarna på datorn) visas på kameraskärmen.
  OBS! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av objektivets systemprogramvara är klar. Beroende på kameramodellen kan det ta några minuter innan skärmen ändras.
  • Dator
   Kontrollera versionsskärmen
  • Kamera
   Skärmen ”Follow computer instructions” (följ anvisningarna på datorn)
  Felsökning:
  • Om meddelandet The update is not available for your model (uppdateringen är inte tillgänglig för din modell.) visas, ska du kontrollera om filen du försöker installera är rätt fil för objektivet på kameran. Om rätt uppdateringsprogram körs ska du stänga det, koppla från USB-kabeln, stänga av kameran och upprepa Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran.
  • Om meddelandet Could not find camera with the lens for this update mounted (kunde inte hitta kameran med objektivet för denna uppdatering monterat) visas ska du kontrollera att kameran finns med i förteckningen i avsnittet Relevanta produkter samt att kameran är ansluten till datorn via USB-kabel.
 8. Klicka på Next (nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om objektivsystemprogramvarans versionsnummer är 02 krävs ingen uppdatering. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.
  • Uppdatering krävs
    Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen i System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
 9. Bekräfta att den aktuella versionen är version 01, klicka på Next (nästa). Informationen överförs till kameran (tar cirka fem sekunder).
  OBS! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 10. När dataöverföringen är klar, visas följande skärm:
  Kör uppdateringsskärmen
  Klicka på Finish (slutför).
 11. Uppdateringen startar och förloppsindikatorn visas på kameran i cirka 30 sekunder.
 12. Uppdateringen är klar när meddelandet Lens update complete (objektivuppdateringen är klar) visas på kameran.
  Om du använder QX-serien är uppdateringen klar när skärmen slocknar.
 13. Koppla bort USB-kabeln.
  OBS! Stäng av kameran när uppdateringen är klar, ta bort batteriet eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller nätadaptern och slå på kameran igen.

Steg 3: Kontrollera att objektivsystemprogramvarans versionsnummer är version 02

 1. Välj MenuSetupVersion (meny > inställning > version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas här:
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen
  OBS! Om du använder en Apple Silicon-processor för Mac-dator rekommenderar vi att du ställer tillbaka säkerhetspolicyn till ursprungsinställningen när uppdateringen är klar. På Mac-datorer med en Intel-processor behövs inte det här steget. Läs artikeln Så här ändrar du säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple Silicon om det behövs.

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 10 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.

När du har startat systemprogramuppdateringen visas inte skärmen för att bekräfta versionen och meddelandet Failed to update (uppdateringen misslyckades) visas.

Om detta händer är det möjligt att du har uppdaterat kameran tidigare med drivrutinen hjälpverktyg för systemprogramuppdatering och inte har avinstallerat den programvaran:

 1. Hämta hjälpverktyg för systemprogramuppdatering igen och avinstallera drivrutinen med avinstallationsverktyget i mappen Uninstaller (avinstallationsprogram) för den hämtade filen.
 2. När du har avinstallerat drivrutinen hjälpverktyg för systemprogramuppdatering dubbelklickar du på Update_SEL50F12GMV2D.dmg för att starta om uppdateringen.