Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • WF-1000XM4

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar Bluetooth-anslutningens stabilitet
 • Åtgärdar ett fel där brusreduceringsfunktionen eller omgivningsljudläget tillfälligt avbryts
 • Förbättrar andra funktioner

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Förbättrar Bluetooth-anslutningens stabilitet

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av Sony | Headphones Connect (version 5.2.0 eller senare) måste vara installerad
 • Hörlurarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 1.2.6 för WF-1000XM4

Filversion

 • Version 1.2.6

Utgivningsdatum

 • 27-07-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om programvaran har version 1.2.6 eller senare behöver du inte utföra uppdateringen. Om du är osäker kontrollerar du enkelt vilken version av den inbyggda programvaran du har så här:

 1. Starta appen Sony | Headphones Connect.
 2. Anslut hörlurarna till appen Sony | Headphones Connect.
 3. Tryck på de tre punkterna (menyknappen) i det övre högra hörnet.
 4. Välj den version av din enhet som visas på menyn. Det här visas bara när enheten är ansluten till appen Sony | Headphones Connect.
 5. Kontrollera versionen av hörlurarnas inbyggda programvara.

Viktigt meddelande

 • Stäng INTE av hörlurarna och tryck inte på (strömknappen).
 • Utför inte uppdateringen på en plats där Wi-Fi-signalen är instabil, t.ex. på tåg eller på platser med svag Wi-Fi-signal, eller i närheten av en mikrovågsugn, trådlös telefon eller någon annan enhet som använder radiofrekvensbandet 2,4 GHz.
 • Kontrollera att båda enheterna (Android/iOS-enheten och hörlurarna) är fulladdade.
 • I appen Sony | Headphones Connect ställer du in funktionen Automatic Power Off (avstängningsfunktion när hörlurarna inte är inkopplade) på Do not turn off (stäng inte av).
  Obs! Du kan återställa den här inställningen när uppdateringen är klar.
 • Koppla bort alla andra Bluetooth-enheter, till exempel bärbara enheter och smartklockor, från din Android eller iOS-enhet innan du startar uppdateringen.

Innan du uppgraderar

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version.
 • För Android- och iOS-enheter tar uppdateringen ungefär 60 minuter. (Filstorleken är ungefär 2 224 kB)
 • Beroende på radiovågorna och din Android- eller iOS-enhet kan det ta längre tid att slutföra.
 • Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:
  Obs! Om inställningen Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara) är aktiverad (fabriksinställning) i appen Sony | Headphones Connect utförs hämtning och överföring av programuppdateringar automatiskt.
  • Hämta information från servern till Android- eller iOS-enheten.
  • Överför information från Android- eller iOS-enheten till hörlurarna.
   Obs! Hörlurarna kan fortfarande användas till att spela upp musik under tiden som du hämtar uppdateringar och överför data. Däremot är funktionerna Google Assistent och Amazon Alexa inte tillgängliga under hämtningar och överföringar. Om uppdateringen misslyckas avslutar du musikuppspelningen och försöker uppdatera igen.
  • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Hämta och installera

Följ anvisningarna nedan för att uppdatera hörlurarna:

 • Hämta information från servern till Android- eller iOS-enheten.
 • Överför information från Android- eller iOS-enheten till hörlurarna.
 • Gör uppdateringen på hörlurarna.

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Starta appen Sony | Headphones Connect.
 2. Anslut hörlurarna till appen Sony | Headphones Connect.
  • Om du aldrig tidigare har anslutit till appen Sony | Headphones Connect följer du anvisningarna på skärmen för att ansluta till hörlurarna.
  • Om du har anslutit till appen Sony | Headphones Connect tidigare väljer du dina hörlurar.
 3. Hämtningen och överföringen startas. När det är klart går du automatiskt vidare till nästa skärm.

  Obs! När Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara) är aktiverad (fabriksinställning) i appen Sony | Headphones Connect startas hämtningen och överföringen av programuppdateringar automatiskt. Om du har avaktiverat inställningen Automatic download of software (automatisk hämtning av programvara) i appen Sony | Headphones Connect startas inte hämtning och överföring av programuppdateringar automatiskt. Då behöver du följa stegen nedan:
  1. Se till att både R- och L-sidorna av hörlurarna är anslutna.
  2. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats. Om uppdateringen är tillämplig visas meddelandet The latest headphones software is available (ny hörlursprogramvara tillgänglig) och du kan trycka på More Info (mer information).
   bild på Headphones Connect-skärmen
  3. Gå till skärmen Update Software (uppdatera programvara). Kontrollera att version 1.2.6 visas och tryck på START (Android) eller Start (iOS).
 4. Update the headphones software (uppdatera hörlurarnas programvara) visas och du kan trycka på More info (mer information).
 5. Gå till skärmen Update Software (uppdatera programvara). Kontrollera att version 1.2.6 visas och tryck på START (Android) eller Start (iOS).
 6. Uppdateringen startas och tar några minuter att genomföra.

  Obs! Under uppdateringen stängs hörlurarna av automatiskt, men vänta tills de slås på igen automatiskt och återansluts via Bluetooth® innan uppdateringen är klar.
 7. När uppdateringen är slutförd trycker du på OK.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen lyckades

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet Kontrollera programvaruversion. Om den inbyggda programvarans version som visas är 1.2.6 har uppgraderingen lyckats.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på OK.
 2. Starta om hörlurarna (sätt i hörlurarna i fodralet och ta ut dem igen).
 3. Starta sedan om appen Sony | Headphones Connect och uppdatera igen.

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen visas som 1.2.6 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera versionen via inställningen i appen Sony | Headphones Connect. Information om hur du kontrollerar versionen finns under Kontrollera version av inbyggd programvara på den här sidan.