Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • LSPX-S2

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Ger stöd för ändringar i Spotify-tjänsten
 • Korrigerar vissa språkbeteckningar

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen Sony | Music Center måste vara installerad
 • Högtalarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 1.07 för LSPX-S2

Filversion

 • 1.07

Utgivningsdatum

 • 24-06-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om versionen visas som 1.06 eller tidigare rekommenderar vi starkt att du uppdaterar den inbyggda programvaran.
Om du är osäker är det enkelt att kontrollera vilken version av den fasta programvaran du för närvarande har:

 1. Sätt på högtalaren.
 2. Starta appen Sony|Music Center.
 3. Anslut högtalaren till appen Sony|Music Center.
 4. Välj Settings (inställningar).
 5. Välj System.
 6. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran (se siffrorna i den röda rutan).

Viktigt meddelande

Du får tillgång till programvaruuppdateringar när högtalaren är i följande lägen:

 • Högtalaren är ansluten till eluttaget med den medföljande USB-nätadaptern.
  OBS! Programvaruuppdateringar kan inte utföras med det inbyggda laddningsbara batteriet.
 • Högtalaren är ansluten till internet via Wi-Fi.
 • Om du använder flera funktioner som Speaker Add, Wireless Stereo eller Wireless Multi-room med flera enheter ska du stoppa dessa funktioner och uppdatera dem en efter en.

Innan du uppgraderar

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version.
 • Uppdateringen tar cirka 15 minuter att genomföra.

Hämta och installera

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Anslut till ett eluttag.
  Obs! Programvaruuppdateringen kan inte utföras när du endast använder batteriet som strömkälla. Använd USB-nätadaptern och den medföljande USB-kabeln till att ansluta enhetens DC IN 5V-port till ett eluttag.
 2. Tryck på knappen (på/vänteläge) och slå sedan på strömmen.
 3. Anslut till internet (nätverk).
 4. Starta appen Sony|Music Center.
 5. Anslut högtalaren till appen Sony|Music Center.
 6. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats.
  bild på appskärmen för Sony | Music Center
 7. Om det finns en uppdatering kommer Update the software of the speaker (uppdatera högtalarens programvara) att visas och du kan trycka på More Info (mer info).
 8. Tryck på OK för att starta uppdateringen.
 9. När hämtningen har startat visas automatiskt nästa skärm när hämtningen är slutförd.
 10. När överföringen har startat visas automatiskt nästa skärm när överföringen är slutförd.
  Obs! Stäng inte av högtalarna medan du hämtar uppdateringar, överför data eller genomför uppdateringar. Det kan leda till att högtalarna blir obrukbara. När uppdateringen är slutförd trycker du på OK.
 11. Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen har uppgraderats i nästa steg.
 12. Högtalaren stängs automatiskt av när programvaruuppdateringen avslutas.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen lyckades

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet Check the firmware version (kontrollera version av den inbyggda programvaran).
OBS! Om den inbyggda programvaran som visas är 1.07 genomfördes uppgraderingen korrekt.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på OK.
 2. Starta om (stäng av och slå på) högtalaren.
 3. Starta sedan om Sony | Music Center och kör uppdateringen igen.

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen visas som 1.07 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts korrekt. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera versionen via inställningen i appen Sony | Music Center. Information om hur du kontrollerar versionen finns under Kontrollera version av inbyggd programvara på den här sidan.

Om indikatorn (på/vänteläge) långsamt blinkar i orange enligt följande:

Högtalarens automatiska uppdateringsfunktion (Auto Update) aktiveras av Sony | Music Center. Uppdateringen utförs när du inte använder högtalaren, till exempel vid midnatt eller när högtalaren är i BLUETOOTH-/nätverksviloläge. Indikatorn (på/standby) blinkar långsamt i orange medan högtalaren uppdateras.
Obs! Du kan göra tidszoninställningar från Sony | Music Center.

Om indikatorlamporna tänds/blinkar enligt följande:

 • Nätverksindikatorn lyser med ett vitt sken i en sekund.
 • BLUETOOTH-indikatorn lyser med ett vitt sken i en sekund.
 • Indikatorn (på/standby) blinkar snabbt i orange.

Programvaruuppdateringen misslyckades.
Stäng av högtalaren och slå sedan på den igen. Uppdateringen fortsätter. Om läget inte förbättras när du har stängt av och slagit på högtalaren kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.