Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • LSPX-S2

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Information om produktanvändning samlas inte längre in baserat på vår sekretesspolicy.
  Obs! Information om produktanvändning samlades aldrig in i Europa.

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Ger stöd för ändringar i Spotify-tjänsten
 • Korrigerar vissa språkbeteckningar

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen Sony | Music Center måste vara installerad
 • Högtalarna måste vara anslutna till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 1.09 för LSPX-S2

Filversion

 • 1.09

Filstorlek

 • 45.0 MB (47 247 536 byte)

Utgivningsdatum

 • 18-04-2023

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om versionen visas som 1.07 eller tidigare rekommenderar vi att du uppdaterar den inbyggda programvaran.
Du kan enkelt kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har om du är osäker:

 1. Sätt på högtalaren.
 2. Starta appen Sony | Music Center.
 3. Anslut högtalaren till appen Sony | Music Center.
 4. Välj Inställningar.
 5. Välj System.
 6. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran (se siffrorna i den röda rutan).
  Versionen av den inbyggda programvaran visas i [ LSPX-S2 Version] i mitten av skärmen.

Viktigt meddelande

Du får tillgång till programvaruuppdateringar när högtalaren är i följande lägen:

 • Högtalaren är ansluten till eluttaget med den medföljande USB-nätadaptern.
  Obs! Programvaruuppdateringar kan inte utföras när det inbyggda laddningsbara batteriet används.
 • Högtalaren är ansluten till internet via Wi-Fi.
 • Om du använder flera funktioner som Speaker Add, Wireless Stereo eller Wireless Multi-room med flera enheter ska du stoppa dessa funktioner och uppdatera dem en efter en.

Innan du uppgraderar

 • När den inbyggda programvaran har uppdaterats kan den inte återställas till en tidigare version.
 • Uppdateringen tar cirka 15 minuter att genomföra.

Hämta och installera

Steg 1: Installera uppdateringen

 1. Anslut till ett eluttag.
  Obs! Det går inte att utföra programvaruuppdateringen när batteriet används som enda strömkälla. Använd USB-nätadaptern och den medföljande USB-kabeln till att ansluta enhetens DC IN 5V-port till ett eluttag.
 2. Tryck på knappen (på/viloläge) och sätt sedan på enheten.
 3. Anslut till internet (nätverk).
 4. Starta appen Sony | Music Center.
 5. Anslut högtalaren till appen Sony | Music Center.
 6. Nedanstående skärm visas när anslutningen har upprättats.
  Information visas längst ned på skärmen.
 7. Om uppdateringen är tillämplig visas Update the software of the speaker (Uppdatera högtalarprogramvaran) och du kan trycka på More Info (Mer information).
 8. Tryck på OK för att starta uppdateringen.
  Knappen [LATER] (senare) och knappen [OK] visas längst ned på skärmen. Knappen [OK] finns till höger.
 9. När hämtningen har startat visas automatiskt nästa skärm när hämtningen är slutförd.
 10. När överföringen har startat visas automatiskt nästa skärm när överföringen är slutförd.
  Obs! Stäng inte av högtalarna medan du hämtar uppdateringar, överför data eller utför uppdateringar. Det kan leda till att högtalarna blir obrukbara. När uppdateringen är slutförd trycker du på OK.
  Knappen [OK] visas längst ned på skärmen.
 11. Om skärmen inte visas kontrollerar du att versionen har uppgraderats i nästa steg.
 12. Högtalaren stängs automatiskt av när programvaruuppdateringen avslutas.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

När uppdateringen är klar kontrollerar du att den nya versionen har installerats korrekt genom att följa stegen i avsnittet Check the firmware version (kontrollera programvaruversion).
Obs! Om den inbyggda programvarans version som visas är 1.09 har uppgraderingen lyckats.

Frågor och svar

Ett felmeddelande om uppdateringen visas.

 1. Tryck på OK.
 2. Starta om (stäng av och slå på) högtalaren.
 3. Starta sedan om Sony | Music Center och kör uppdateringen igen.

Även om uppdateringen misslyckades ska du kontrollera versionen av den inbyggda programvaran. Om versionen visas som 1.09 har uppdateringen av den inbyggda programvaran genomförts korrekt. Om inte, gör uppdateringen av den inbyggda programvaran igen. Du kan kontrollera versionen via inställningen i appen Sony | Music Center. Information om hur du kontrollerar versionen finns under Kontrollera version av inbyggd programvara på den här sidan.

Om indikatorn (på/vänteläge) långsamt blinkar i orange färg enligt följande:

Högtalarens automatiska uppdateringsfunktion (Auto Update) aktiveras av Sony | Music Center. Uppdateringen utförs när du inte använder högtalaren, till exempel vid midnatt eller när högtalaren är i BLUETOOTH-/nätverksviloläge. Indikatorn (på/standby) blinkar långsamt i orange färg medan högtalaren uppdateras.
Obs! Du kan göra tidszonsinställningarna i Sony | Music Center.

Om indikatorlamporna tänds/blinkar enligt följande:

 • Nätverksindikatorn lyser med ett vitt sken i en sekund.
 • BLUETOOTH-indikatorn lyser med ett vitt sken i en sekund.
 • Indikatorn (på/standby) blinkar snabbt i orange färg

Programvaruuppdateringen misslyckades.
Stäng av högtalaren och slå sedan på den igen. Uppdateringen fortsätter. Om läget inte förbättras när du har stängt av och slagit på högtalaren kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.