Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • SEL70200GM

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Om du vill installera den här uppdateringen måste du först hämta drivrutinen till din kamera från Sony. Mer information finns i avsnittet Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony i den här artikeln.

Om den här hämtningen

OBS!

 • Det här objektivet måste fästas på ett kamerahus med E-fattning för att den här uppdateringen ska kunna utföras.
 • Det går inte att använda vissa modeller för den här uppdateringen. (Modellista).
 • När du använder PXW-FS7M2 följer du stegen i instruktionshandboken för PXW-FS7M2.

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrad autofokusstabilitet under vissa förhållanden

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Update_SEL70200GMV6D.dmg

Filversion

 • 06

Filstorlek

 • 183 MB (1 830 071 byte)

Utgivningsdatum

 • 03-06-2021

Förberedelser

Denna uppdatering av objektivets programvara kan endast genomföras när objektivet har monterats på kameran. Fäst objektivet på kamerahuset innan du påbörjar uppdateringen. Stäng också av strömmen till kameran när du sätter fast objektivet.

Kontrollera objektivsystemprogramvarans versionsnummer

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av objektivsystemprogramvaran du har. Om versionen av systemprogramvaran är Ver.05 eller tidigare krävs uppdateringen.
OBS! Om inställningsskärmen för datum och tid visas när du slår på kameran ställer du in den.

 1. Välj MenuSetupVersion (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  OBS! Om du använder QX-serien ska du starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran på datorn och kontrollera versionsnumret genom att köra uppdateringen.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Mac med en Intel-processor (Mac med Apple Silicon stöds inte)
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM-minne: 512 MB eller mer

Övrig utrustning till α-kameror med utbytbart objektiv

 • Kamerans strömkälla: Laddningsbart batteri med full laddning eller särskild nätadapter (säljs separat)
  OBS! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller en särskild nätadapter (säljs separat). Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran till objektivet.
 • USB-kabel medföljer kameran
  OBS! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Övrig utrustning till yrkeskameran – sändning och produktion

 • Strömkälla för kameran: Den särskilda nätadaptern
 • USB-kabel

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar objektivsystemprogramvaran.
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Förhindra att datorn sätts i viloläge.
 • Se till att du bara ansluter till en dator när du ansluter kameran.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Säkerställ att datorn är ansluten till internet.

Gäller α-kamera med utbytbart objektiv

 • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri eller den särskilda nätadaptern (säljs separat) när du uppdaterar objektivets systemprogramvara.
 • Montera objektivet på kameran innan du utför uppdateringen av objektivsystemprogramvaran. Kontrollera att kameran är avstängd.

Gäller yrkeskameran – sändning och produktion

 • Använd den särskilda nätadaptern när du uppdaterar.
 • Se till att batteriet och nätadaptern är borttagna innan objektivet med uppdateringen monteras
 • Bekräfta inställningarna för USB-anslutning
  OBS! Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj Menu (meny) → Setup (inställning) → USBUSB Connection (USB-anslutning) och kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.

Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony:

 1. Gå till sidan för hämtning av drivrutiner för kameror från Sony.
 2. Klicka på knappen Download (hämta).
 3. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  Obs! Filen Camera_Driver_2102a.dmg hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Filstorlek: 130 kB (129 582 byte)

Hämta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  Obs! Filen Update_SEL70200GMV6D.dmg hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

När filen har hämtats kan du installera uppdateringen av objektivsystemprogramvaran för ver.06 för SEL70200GM.

Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Camera_Driver_2102a.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  Obs! Om kameran är ansluten till datorn kopplar du bort den innan du utför proceduren.
 3. Installationsprogrammet för drivrutinen till din kamera från Sony expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen för SonyCameraDriver.pkg.
 5. Skärmen för installationsprogrammet öppnas. Fortsätt enligt instruktionerna.
 6. Du uppmanas att låta systemet starta installationen. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  OBS!
  • Om operativsystemet visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) (det faktiska meddelandet varierar beroende på operativsystemsversion) klickar du på knappen Open Security Preferences (öppna säkerhetsinställningar). macOS-skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnas.
  • Om operativsystemet inte visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) går du till Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet för att fortsätta.
 7. På skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnar du fliken General (allmänt) och klickar sedan på nyckelikonen. När du uppmanas att ange lösenordet anger du det lösenord som du använde när du loggade in med administratörskontot och klickar sedan på knappen Unlock (lås upp).
 8. Klicka på knappen Tillåt för att låta systemet börja läsa in systemprogramvaran.
 9. När du har klicka på knappen Allow (tillåt) och uppmanas att starta om datorn gör du det och återgår till början av uppdateringsproceduren.
 10. Om skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) fortsätter att visas kan du stänga den.

Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran

 1. Dubbelklicka på filen Update_SEL70200GMV6D.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
 2. Update_SEL70200GMV6D expanderas.
 3. Dubbelklicka på ikonen LensSystemSoftwareUpdater (uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran).
 4. Ett meddelande visas med en uppmaning om att tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
 5. Uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran startar.

  OBS!
  • Om systemet inte är redo att börja uppdatera visas ett felmeddelande. Vidta lämpliga åtgärder enligt meddelandet och dubbelklicka sedan på LensSystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to restart your computer (du måste starta om datorn) visas startar du om datorn och dubbelklickar sedan på LensSystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to install Sony Camera Driver (du måste installera drivrutinen till din kamera från Sony) visas följer du den procedur som visas i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony och dubbelklickar sedan på LensSystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet Check the Security & Privacy setting (kontrollera inställningen för säkerhet och sekretess) visas utför du steg 7 och 8 i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony och startar sedan om datorn och dubbelklickar på LensSystemSoftwareUpdater igen.
 6. Slå på kameran och anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 7. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Uppdateringsfönstret visas på datorn och meddelandet Follow computer instructions. (Följ anvisningarna på datorn) visas på kameraskärmen.
  OBS! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är klar. Beroende på kameramodellen kan det ta några minuter innan skärmen ändras.
  • PC
   Kontrollera versionsskärmen
  • Kamera
   Skärmen ”Follow computer instructions” (Följ datorinstruktioner)
  Felsökning:
  • Om meddelandet The update is not available for your model. (Uppdateringen är inte tillgänglig för din modell.) visas, ska du kontrollera om filen du försöker installera är rätt fil för objektivet på kameran. Om rätt uppdateringsprogram körs ska du stänga det, koppla från USB-kabeln, stänga av kameran och upprepa steg 2: Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran.
  • Om meddelandet Could not find camera with the lens for this update mounted. (Kunde inte hitta kameran med objektivet för denna uppdatering monterat.) visas, ska du kontrollera att kameran finns med i förteckningen i avsnittet Relevanta produkter samt att kameran är ansluten till datorn via USB-kabel.
 8. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om objektivsystemprogramvarans versionsnummer är 06 krävs ingen uppdatering. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.
  • Uppdatering krävs
    Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
 9. Bekräfta att den aktuella versionen är version05 eller tidigare och klicka på Next (nästa). Informationen överförs till kameran (tar cirka fem sekunder).
  OBS! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 10. När dataöverföringen är klar visas följande skärm:
  Kör uppdateringsskärmen
  Klicka på Finish (Slutför).
 11. Uppdateringen startar och förloppsindikatorn visas på kameran i cirka 30 sekunder.
 12. Uppdateringen är klar när meddelandet Lens update complete. (Objektivuppdateringen är klar.) visas på kameran.
  Om du använder QX-serien, är uppdateringen klar när displayen slocknar.
 13. Koppla bort USB-kabeln.
  OBS! Stäng av kameran när uppdateringen är klar, ta bort batteriet eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller nätadaptern och slå på kameran igen.

Steg 3: Kontrollera att objektivsystemprogramvarans versionsnummer är version06

 1. Välj MenuSetupVersion (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas här:
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.