Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • SEL70200GM

Om den här hämtningen

OBS!

 • Det här objektivet måste fästas på ett kamerahus med E-fattning för att den här uppdateringen ska kunna utföras.
 • Det går inte att använda vissa modeller för den här uppdateringen. (Modellista).
 • När du använder PXW-FS7M2 följer du stegen i instruktionshandboken för PXW-FS7M2.

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrad autofokusstabilitet under vissa förhållanden

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av programvara (inbyggd programvara) version för objektivsystem SEL70200GM06 (Windows)

Filversion

 • 06

Filstorlek

 • 4.79 MB (5 029 232 byte)

Utgivningsdatum

 • 03-06-2021

Förberedelser

Kontrollera objektivsystemprogramvarans versionsnummer

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av objektivsystemprogramvaran du har. Om versionen av systemprogramvaran är Ver.05 eller tidigare krävs uppdateringen.

 1. Välj MenuSetupVersion (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  OBS! Om du använder QX-serien ska du starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran på datorn och kontrollera versionsnumret genom att köra uppdateringen.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste versionen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med följande versioner av Microsoft Windows:

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av objektivsystemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM-minne: 512 MB eller mer
  OBS! Stäng all annan programvara innan du uppdaterar objektivsystemprogramvaran.

Övrig utrustning till α-kameror med utbytbart objektiv

 • Kamerans strömkälla: Laddningsbart batteri med full laddning eller särskild nätadapter (säljs separat)
  OBS! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller en särskild nätadapter (säljs separat). Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran till objektivet.
 • USB-kabel medföljer kameran
  OBS! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Övrig utrustning till kameran – sändning och produktion

 • Strömkälla för kameran: Den särskilda nätadaptern
 • USB-kabel

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Denna uppdatering av objektivets programvara kan endast genomföras när objektivet har monterats på kameran. Du kan inte utföra uppdateringen av objektivets programvara med en annan kamera.
 • Montera objektivet på kameran innan du utför uppdateringen av objektivsystemprogramvaran. Kontrollera att kameran är avstängd.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart batteri eller den särskilda nätadaptern (säljs separat) när du uppdaterar objektivsystemprogramvaran. (Gäller α-kamera med utbytbart objektiv)
 • Strömsätt kameran via den särskilda nätadaptern när du uppdaterar objektivsystemprogramvaran. (Gäller kamera – sändning och produktion)
 • Ta inte ut batteriet medan uppdateringen pågår, eftersom kameran kan sluta fungera när strömmen försvinner.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.
 • Se till att batteriet och nätadaptern är borttagna innan objektivet med uppdateringen monteras. (För yrkeskameror.)
 • Förhindra att datorn sätts i viloläge. Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste du göra om uppdateringsprocessen från början.
 • Se till att alla andra enheter än datorn är frånkopplade.

Hämta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran:

 1. Se till att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
 2. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 3. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 4. Filen Update_SEL70200GMV6D.exe hämtas.
 5. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Med standardinställningarna för Microsoft Edge sparas uppdateringsfilen i mappen Downloads (hämtade filer). Klicka på Desktop (skrivbord) på startskärmen och leta reda på filen i mappen Downloads (hämtade filer) med hjälp av Utforskaren.

När filen har hämtats kan du installera uppdateringen av objektivsystemprogramvaran för ver.06 för SEL70200GM.

Steg 1: Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen filen Update_SEL70200GMV6D.exe som du hämtade för att starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran.

  OBS! Uppdateringsfönstret visas.
 3. Starta kameran. Om kameran redan är på stänger du av och startar om den.
  NOTE: Enligt anvisningarna i uppdateringen av objektivets systemprogramvara väljer du Menu (meny) → Setup (konfiguration) → USB Connection (USB-anslutning) på kameran. Se också till att Mass Storage (masslagring) är markerat. (Om du använder QX-serien kan du hoppa över det här steget.) Om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) är valt ändrar du till Mass Storage (masslagring).
 4. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn via den medföljande USB-kabeln.
  OBS! Om ett felmeddelande visas på datorskärmen kan du prova med följande metoder.
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan USB-port på datorn ska du koppla USB-kabeln till den porten.
 5. Kontrollera att USB-ikoner visas i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen.
  OBS! USB-ikoner visas inte i aktivitetsfältet. Fortsätt med nästa steg.
 6. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Uppdateringsfönstret visas på datorn och meddelandet Follow computer instructions. (Följ anvisningarna på datorn) visas på kameraskärmen.
  OBS! Från och med nu får kameran inte stängas av förrän uppdateringen av objektivets systemprogramvara är klar. Beroende på kameramodellen kan det ta några minuter innan skärmen ändras.
  • PC
   Kontrollera versionsskärmen
  • Kamera
   Skärmen ”Follow computer instructions” (Följ datorinstruktioner)
  Felsökning:
  • Om meddelandet The update is not available for your model. (Uppdateringen är inte tillgänglig för din modell.) visas, ska du kontrollera om filen du försöker installera är rätt fil för objektivet på kameran. Om rätt uppdateringsprogram körs ska du stänga det, koppla från USB-kabeln, stänga av kameran och upprepa steg 1: Starta uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran.
  • Om meddelandet Could not find camera with the lens for this update mounted. (Kunde inte hitta kameran med objektivet för denna uppdatering monterat.) visas, ska du kontrollera att kameran finns med i förteckningen i avsnittet Relevanta produkter samt att kameran är ansluten till datorn via USB-kabel.
 7. Klicka på Next (Nästa) i uppdateringsprogrammet för objektivsystemprogramvaran. Den befintliga versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ned till vänster på skärmen. Om objektivsystemprogramvarans versionsnummer är 06 krävs ingen uppdatering. Avsluta i så fall USB-anslutningen och klicka på Finish (Slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet och/eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller anslut nätadaptern igen och slå på kameran.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
 8. Bekräfta att den aktuella versionen är version05 eller tidigare och klicka på Next (nästa). Informationen överförs till kameran (tar cirka fem sekunder).
  OBS! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 9. När dataöverföringen är klar visas följande skärm:
  Kör uppdateringsskärmen
  Klicka på Finish (Slutför).
 10. Uppdateringen startar och förloppsindikatorn visas på kameran i cirka 30 sekunder.
 11. Uppdateringen är klar när meddelandet Lens update complete. (Objektivuppdateringen är klar.) visas på kameran.
  Om du använder QX-serien, är uppdateringen klar när displayen slocknar.
 12. Klicka på (USB-ikon) i aktivitetsfältet längst ned till höger på datorskärmen för att avbryta USB-anslutningen.
  OBS! (USB-ikon) visas inte i aktivitetsfältet. Fortsätt med nästa steg.
 13. Koppla bort USB-kabeln.
  OBS! Stäng av kameran när uppdateringen är klar, ta bort batteriet eller nätadaptern, sätt tillbaka batteriet eller nätadaptern och slå på kameran igen.

Steg 2: Kontrollera att objektivsystemprogramvarans versionsnummer är version06

 1. Välj MenuSetupVersion (Meny > Inställning > Version) på kameran.
 2. Objektivsystemprogramvarans versionsnummer visas här:
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 15 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.