Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • KD-32W800

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Löser ett problem där tv:n ständigt startas om efter programvaruuppdatering
 • Inbegriper Grekland i listan över länder

Begränsningar

 • Endast för användning med tv-apparater som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder/regioner.

Förberedelser

Kontrollera programvaruversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du inte är säker kan du enkelt kontrollera vilken programversion du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Slå på tv:n och tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen.
 2. Välj Settings (inställningar).
 3. Välj Device Preferences (enhetsinställningar).
 4. Välj About (om) så visas programvarans versionsnummer på raden Software Version (programvaruversion).

Om versionsnumret är 10007 eller senare har du redan den senaste versionen av programvaran och ingen uppdatering krävs.

Det finns två sätt att uppdatera den fasta programvaran på din BRAVIA-tv:

 • Använda funktionen Uppdatering av systemprogramvara (enkel)
 • Använda en USB-flashenhet

Använda funktionen Uppdatering av systemprogramvara (enkel):

Sony tillhandahåller programvaruuppdateringar med förbättrade funktioner som ger användare den senaste tv-upplevelsen. Det enklaste sättet att få programvaruuppdateringar är via tv:ns internetanslutning. Om du får ett meddelande om en uppdatering av systemprogramvaran kan du installera den från startmenyn.

Den nya uppdateringen av den inbyggda programvaran rullas ut gradvis till alla internetanslutna tv-apparater de närmaste veckorna efter lanseringen.

VIKTIGT! Avsnitten Systemkrav, Filinformation och Hämta och installera nedan avser uppdatering med en USB-flashenhet. Du kan hoppa över dem om du har slutfört uppdateringen via funktionen System software update (uppdatering av systemprogramvara).

Gå till Frågor och svar på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.

Använda en USB-flashenhet:

Du kan använda en USB-flashenhet till att uppdatera programvaran. Om du inte har konfigurerat någon internetanslutning på tv:n eller inte vill använda funktionen System software update (uppdatering av systemprogramvara) till att uppdatera den kan du försöka att hämta och uppdatera med hjälp av en USB-flashenhet enligt anvisningarna nedan.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-flashenhet
  Obs! Du kan uppdatera tv:n även om det finns andra filer på USB-flashenheten.

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till version 10007 för tv

Zip-filens namn

 • sony_atvondfull_braviatl_10007000_wwa_auth.zip

Filversion

 • 10007

Filstorlek

 • 1 436 684 776 byte

Utgivningsdatum

 • 14-07-2021

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kanske tv:n slutar fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-flashenhet.

 1. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  1. Klicka på knappen Download (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
  2. Klicka på knappen Download (hämta) längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.
 2. Kontrollera namnet och storleken på den hämtade filen (se avsnittet Filinformation).
 3. Extrahera den hämtade filen till en plats på datorn som du enkelt hittar.
 4. Efter att du har packat upp den hämtade filen hittar du filen (SY0M_TPM219E_EUR_MT9675_ALLPANEL_braviatl.XXXXX_YYYYYYYY_ZZZZ.pkg).
  Obs! Versionen av den här programvaruuppdateringen är XXXXX.
 5. Byt namn på .pkg-filen till ”Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin”.
  Obs! Versionen av den här programvaruuppdateringen är XXXXX.
 6. Sätt in USB-flashenheten i datorn.
 7. Kopiera eller dra och släpp filen (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) till rotkatalogen på USB-enheten.
  Obs! Rotkatalogen är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla andra mappar.
 8. Ta bort USB-flashenheten från datorn och fortsätt till nästa avsnitt.

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Åtgärden kan ta upp till 15 minuter, och under installationen stängs tv:n av och slås på automatiskt. Följ de enkla stegen nedan:

 1. Sätt på tv:n.
 2. Kontrollera att inga USB-enheter är isatta i tv:n.
 3. Sätt i USB-flashenheten som innehåller filen (Sony_dtv_braviatl_XXXXX000_wwa_auth_no_tvcertificate.bin) i USB-porten på tv:n.
  Obs! Alla USB-ingångar kan användas om tv:n har flera USB-portar.
 4. Dra ur tv:ns nätsladd (strömsladd) från eluttaget.
 5. Tv:n visar Software update in progress (programvaruuppdatering pågår) när du har satt i nätsladden (strömsladden) igen.
 6. Efter några minuter startas tv:n om automatiskt.

  VARNING! Under programvaruinstallationen ska du se till att

  • inte ta bort USB-enheten
  • inte stänga av tv:n
  • inte koppla bort tv:n från strömförsörjningen.

 7. Ta försiktigt ut USB-enheten ur USB-ingången.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen slutförts

Kontrollera den aktuella programvaruversionen för att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är 10007 har programvaran uppdaterats.
 • Om versionsnumret inte är 10007 hämtar du och installerar uppdateringen igen.

Frågor och svar

Möjligt problem under uppdateringen

Behöver du mer information? Se avsnittet med vanliga frågor om att uppdatera programvara på internet:

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.

 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej. Om du vill säkerställa högsta möjliga tv-prestanda ska du inte installera en tidigare version av programvaran. Den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar från tidigare versioner.

 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Ja, det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om medan den nya programvaran installeras.

Vad du ska göra av om du har problem med att uppdatera den inbyggda programvaran för tv:n

Om meddelandet An error occurred during the software update (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) visas på tv-skärmen kan du fortsätta med följande procedurer för att hitta en möjlig lösning:

 1. Se till att tv:n har minst 2 GB ledigt utrymme.
  1. Tryck på HOME på tv:ns fjärrkontroll för att öppna tv:ns startmeny.
  2. Gå till Settings (inställningar) och välj det.
  3. Gå till Device Preferences (enhetsinställningar) och välj det.
  4. Gå till Storage (minne) och välj det.
  5. Gå till Internal Shared Storage (inbyggt delat minne) och välj det.
  6. Gå till Available (tillgängligt) och kontrollera aktuellt tillgängligt minne.
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 3. Tryck på strömknappen igen och börja om installationsprocessen.
 4. Om meddelandet No newer version of the TV software was found (ingen senare version av tv:ns programvara hittades) visas på tv-skärmen är den senaste programversionen redan installerad på tv:n och du behöver inte uppdatera den.

Obs! Om du försöker uppdatera programvaran med en USB-flashenhet ska du kontrollera att USB-flashenheten fungerar som den ska.

Gå till avsnittet Frågor och svar på vår supportwebbplats om du vill se andra vanliga frågor om felsökning.