Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ILME-FX3

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där en Picture Profile (bildprofil) kan användas även om funktionen Picture Profile (bildprofil) är inställd på OFF (av)
 • Förbättrar kamerans driftstabilitet när du använder apparna Imaging Edge Desktop (Remote) eller Imaging Edge Mobile
 • Åtgärdar ett fel där det händer att ett felmeddelande visas vid fotografering med hög slutartid
 • Förbättring av kamerans övergripande stabilitet

Filinformation

Filnamn

 • Update_ILMEFX3V101.dmg

Filversion

 • 1.01

Filstorlek

 • 618.5 MB (618 529 154 byte)

Utgivningsdatum

 • 22-04-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Om systemprogramvaruversionen är version 1.00 måste du uppdatera.
Obs! Om inställningsskärmen Date/Time (datum/tid) visas när du slår på kameran ställer du in rätt datum och tid.

 1. Välj Menu Setup Setup OptionVersion (Meny → Inställning → Inställningsalternativ → Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Mac med en Intel-processor (Mac med Apple Silicon stöds inte)
 • Hårddiskutrymme: 700 MB eller mer
 • RAM-minne: 700 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Kamerans strömkälla
  Laddningsbart batteri NP-FZ100 med full laddning.
  OBS! Uppdateringen kan endast utföras när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri. Ta loss det vertikala greppet innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  Obs! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat laddningsbart NP-FZ100-batteri.
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom det plötsliga strömavbrottet kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 24 minuter. Låt inte datorn gå ner i viloläge under denna tid.
  Obs! Om datorn försätts i viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (Om uppdatering av systemprogramvara) på menyn System Software Updater. Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till andra enheter än datorn.
 • Anslut inte kameran till datorn än.
 • Säkerställ att datorn är ansluten till internet.
 • Följ anvisningarna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj Menu (meny) → Setup (inställning) → USBUSB Connection (USB-anslutning) och kontrollera om Mass Storage (masslagring) har valts. Markera Mass Storage om ett annat läge än Mass Storage är markerat.

Så här hämtar du drivrutinen för kameran från Sony:

 1. Gå till sidan för hämtning av drivrutiner för kameror från Sony.
 2. Klicka på knappen Download (hämta).
 3. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  Obs! Filen Camera_Driver_2102a.dmg hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Filstorlek: 130 kB (129 582 byte)

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  Obs! Filen Update_ILMEFX3V101.dmg hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Filstorlek: 618.5MB (618 529 154 byte)

Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för kameran från Sony

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Camera_Driver_2102a.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  Obs! Om kameran är ansluten till datorn kopplar du bort den innan du utför proceduren.
 3. Installationsprogrammet för drivrutinen för kameran från Sony expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen för SonyCameraDriver.pkg.
 5. Skärmen för installationsprogrammet öppnas. Fortsätt enligt instruktionerna.
 6. Du uppmanas att låta systemet starta installationen. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  OBS!
  • Om operativsystemet visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) (det faktiska meddelandet varierar beroende på operativsystemsversion) klickar du på knappen Open Security Preferences (öppna säkerhetsinställningar). macOS-skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnas.
  • Om operativsystemet inte visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) går du till Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet för att fortsätta.
 7. På skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnar du fliken General (allmänt) och klickar sedan på nyckelikonen. När du uppmanas att ange lösenordet anger du det lösenord som du använde när du loggade in med administratörskontot och klickar sedan på knappen Unlock (lås upp).
 8. Klicka på knappen Tillåt för att låta systemet börja läsa in systemprogramvaran.
 9. När du har klicka på knappen Allow (tillåt) och uppmanas att starta om datorn gör du det och återgår till början av uppdateringsproceduren.
 10. Om skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) fortsätter att visas kan du stänga den.

Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Dubbelklicka på filen Update_ILMEFX3V101.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
 2. Update_ILMEFX3V101 expanderas.
 3. Dubbelklicka på ikonen SystemSoftwareUpdater.
 4. Ett meddelande visas med en uppmaning om att tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
 5. Uppdateringen av systemprogramvaran startas.

  OBS!
  • Om systemet inte är redo att börja uppdatera visas ett felmeddelande. Vidta lämpliga åtgärder enligt meddelandet och dubbelklicka sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to restart your computer (du måste starta om datorn) visas startar du om datorn och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to install Sony Camera Driver (du måste installera drivrutinen för Sony-kameran) visas följer du den procedur som visas i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för kameran från Sony och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet Check the Security & Privacy setting (Kontrollera inställningarna för säkerhet och sekretess) visas utför du steg 7 och 8 i avsnittet Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för din kamera från Sony, startar sedan om datorn och dubbelklickar på SystemSoftware Updater igen.
 6. Slå på kameran och anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 7. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  Obs! Om datorn inte hittar enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (kunde inte hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
   VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 8. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är 1.00 klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är 1.01 krävs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och slå på enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste versionen på System Software Updater (systemprogramuppdatering)
 9. Kameran återställs automatiskt.

  Obs! Ikonen för inläsning kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 10. Starta uppdateringen. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och en förloppsindikator visas. Uppdateringen tar cirka 24 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
 12. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  Obs! När du startar om visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 3: Bekräfta enhetens systemprogramvaruversion

 1. Välj Menu Setup Setup OptionVersion (Meny → Inställning → Inställningsalternativ → Version) på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 24 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.